Zprávy | Z archivu rubriky


Na 14 místech po celé republice v sobotu lidé vysazovali stromy a stavěli oplocenky. Akci Den za obnovu lesa uspořádal kvůli zmírnění kůrovcové kalamity státní podnik Lesy České republiky. Lidé, jimž není lhostejný osud přírody, vysázeli tisíce stromů. Seznámili se také s budoucí podobou českých lesů. Ty mají mít jiný charakter a druhovou skladbu než současné porosty. Na místech uhynulých porostů nyní vzniká smíšený les, který je složený z několika desítek původních druhů českých dřevin a který bude přizpůsobený měnícímu se klimatu, bude schopný zadržet vodu a bude odolnější vůči škůdcům. V lesích mají převažovat listnaté dřeviny a bude i více lesního plevele. Státní podnik Lesy ČR akci pořádal v každém regionu vyjma Prahy, v Jihočeském kraji se koná na dvou místech.

Lesům ČR patří téměř polovina lesů v zemi a podnik nyní čelí dosud největší kůrovcové kalamitě. Počet vysázených stromků při zalesňování chce proto letos zvýšit na nejméně 55 milionů z loňských 46 milionů. Loni podnik investoval do pěstebních prací a obnovy lesa 2,15 miliardy korun, v plánech pro letošní rok měl 2,4 miliardy korun a v roce 2020 zhruba 3,2 miliardy. Skutečné investice do pěstebních prací ale budou zřejmě vyšší.

Škody způsobené převážně kůrovcem a suchem v českých lesích podle think tanku Czech Forest za letošek dosáhnou 40 miliard korun. V budoucnu jsou ohroženy smrkové lesy za 600 miliard, uvedla v říjnu organizace. Šlo by tak o polovinu všech smrkových lesů v ČR.