Kdo je kdo

Externí redaktorka

E-mail: cr@radio.cz

Milena ŠtráfeldováMilena Štráfeldová Moje cesta do Českého rozhlasu vedla přes studia teorie a dějin umění na Univerzitě Karlově, práci ve vědecké knihovně, muzeu, na ministerstvu kultury i spolupráci s Českou televizí a různými rozhlasovými stanicemi. V Radiu Praha jsem našla téma, které mne opravdu profesně i lidsky zajímá, a to jsou čeští krajané a exulanti ve světě. Ani po letech mne nepřestává překvapovat, co všechno tito lidé zažili, přežili a dokázali. Pokud mi přeci jen zbývá alespoň trochu času, ráda ho věnuji knížkám, filmům, cestování a zahradě, kterou měním v "japonskou zahrádku".

   Zpět