23-09-2007

Jeden politik, dva sportovci a tři umělci jsou hrdiny našeho dnešního Kalendária.

Významný prvorepublikový politik Alois Rašín se narodil 18.září 1867 v Nechanicích nedaleko Hradce Králové, kde zprvu studoval na gymnáziu, poté přešel na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Rašín byl během života pro své názory dvakrát vězněn a za první světové války dokonce odsouzen k trestu smrti. Tento rozsudek zmírnil později nově nastupující císař a nakonec byl Alois Rašín amnestován. V roce 1918 stál u zrodu Československa jako jeden z "mužů 28.října" a je tvůrcem prvního zákona nového státu. V období první republiky zastává dvakrát post ministra financí a je autorem významné měnové reformy. Konec jeho života je spojen se spory s představiteli legionářské obce. Dne 5.ledna 1923 je na Aloise Rašína před jeho domem anarchistou Josefem Šoupalem spáchán atentát.

 

K osobnosti Emila Zátopka, který se narodil 19.9.1922 už bylo mnohými řečeno mnohé. Nechme teď o počátcích jeho sportovní kariéry promluvit přímo jeho.

Ve stejný den oslavila své 85. narozeniny také manželka Emila Zátopka oštěpařka Dana Zátopková.

 

Sto devadesát pět let uplynulo 21.září od narození Marie Čermínové známé pod pseudonymem Toyen. Její tvorba je spjata zvláště se surrealismem, byla jeho nadšenou propagátorkou v tehdejším Československu a stála u zrodu Skupiny surrealistů v ČSR. S Jindřichem Štýrským, svým dlouholetým přítelem, pobývala v Paříži, kde také vypracovali nový styl, který nazvali artificialismus. Po druhé světové válce v předtuše nadcházející totality opustila vlast a žila pak až do své smrti v roce 1980 v Paříži.

 

Dne 23. září 1871 se ve východočeském Opočně narodil v rodině notářského úředníka František Kupka. Od dětství měl zálibu ve spiritismu a okultismu, což se údajně projevovalo i tím, že na svých toulkách rodným krajem s oblibou navštěvoval hřbitovy a prozkoumával tajemné staré hrobky. Mládí prožil v blízké Dobrušce, kde se také na otcovo přání vyučil sedlářem. Ke své radosti se však nikdy nemusel řemeslem živit. Dobrušský starosta Josef Archleb si povšiml jeho talentu a přesvědčil Kupkova otce, že by se syn měl věnovat umělecké dráze. Po krátkém působení v Jaroměři začíná studovat na Akademii výtvarných umění v Praze. Kvůli nedostatku prostředků si musel přivydělávat na studia, známé a kuriózní je zvláště jeho působení jako spiritistického média. V devadesátých letech 19.století odchází Kupka do Francie, kde se později usadil natrvalo. V době první světové války pomáhal organizovat české legie ve Francii, navrhnul pro ně uniformy i prapor a sám v jejich řadách také bojoval. Po válce v Paříži působil jako poradce českých stipendistů, příležitost seznámit se s ním tak dostali např. Jan Zrzavý či Josef Šíma. Ačkoli je Kupka znám jako průkopník abstraktní malby, v jeho díle nalezneme vlivy různých uměleckých směrů - realismu, symbolismu či fauvismu. Jeho dílo se často setkalo s nepochopením a výhradami, ale také s uznáním a zná je, ač mnohdy nevědomky, každý Čech. Vždyť kdo se v životě alespoň jednou nesetkal s logem podniku Koh-i-noor, které Kupka vytvořil pro svého sběratele Jindřicha Waldese?

 

Píseň o Viktorce, Slavík zpívá špatně nebo Maminka jsou sbírky jediného českého nositele Nobelovy ceny za literaturu Jaroslava Seiferta, který by 23.září oslavil sto šesté narozeniny.

23-09-2007