Denní souhrn zpráv Zprávy

01-10-2007

Začala veřejná diskuse o zdravotnictví

Veřejnost se od 1. října může zapojit do diskuse o českém zdravotnictví. Odborníci z projektu 'Kulatý stůl k budoucnosti financování českého zdravotnictví' zveřejnili třicet otázek, které mají zmapovat názory na stav českého zdravotnictví. Organizace pacientů a lékařů i zástupci zdravotních pojišťoven mají třicet dní, aby se k nim vyjádřili. Do diskuse se mohou zapojit i jednotliví občané, a to na www.kulatystul.cz. Odpovědi budou podkladem pro tvorbu zprávy o stavu, vývoji a výhledu českého zdravotnictví. Ta má být hotova do konce roku. "Obešleme všechny instituce, zhruba 60 odborných organizací, a vybídneme je, aby zaslaly odpovědi na témata, která se jich týkají," uvedl koordinátor projektu Ondřej Mátl.

Sociální demokracie projekt bojkotuje, do diskuse se nezapojí a na otázky odpovídat nebude. "My držíme náš jasný postoj, že s reformami pana ministra (Tomáše) Julínka a ODS nechceme mít vůbec nic společného," řekl ČTK stínový ministr zdravotnictví David Rath (ČSSD). Podle něj považuje sociální demokracie Julínkovy reformy za špatné, asociální a je připravena jich podstatnou část odstranit, případně změnit, až se situace na politické scéně změní. Projektu Kulatého stolu se účastní vládní ODS, KDU-ČSL a Strana zelených, účast přijali i opoziční komunisté.

Současně s třiceti otázkami zveřejnil odborný tým Kulatého stolu dokument Fakta o českém zdravotnictví. Má umožnit, aby diskuse byla podložena faktickými údaji. Mimo jiné z nich vyplývá, že v Česku stoupá od počátku devadesátých let minulého století spotřeba alkoholu, která je jedna z nejvyšších mezi státy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Vyšší je pouze v Maďarsku, Francii a Lucembursku. Vysoká spotřeba alkoholu zvyšuje riziko onemocnění srdce a cév, některými druhy rakoviny a má podíl i na vysokém počtu dopravních nehod, útoků a sebevražd. Mátl ČTK řekl, že ho při tvorbě Fakt o českém zdravotnictví zaujalo to, že Češi stále počítají s tím, že platí-li si zdravotní pojištění, systém je uzdraví bez ohledu na to, jak se o zdraví starají. Málo probádané je podle Mátla také téma etiky a efektivity zdravotní péče.

České zdravotnictví si v indexu spokojenosti pacientů polepšilo

Přístup českého zdravotnictví k pacientům je prý letos přátelštější a vlídnější než loni. Vyplývá to z průzkumu Euro Health Consumer Index, v němž Česko se letos umístilo ve spokojenosti pacientů na 15. příčce z 29 zkoumaných zemí. Proti loňskému roku si české zdravotnictví podle daných údajů polepšilo - loni obsadilo 22. místo z 26 zemí. Průzkum se zabýval zdravotnictvím a přístupem k pacientům na základě 27 otázek v pěti oblastech, kterými byly práva pacientů na informace, čekací doba na běžná ošetření, výsledky péče, velkorysost systému a přístup k léčivům. České ministerstvo zdravotnictví však závěry evropského průzkumu zpochybnilo. Podle něj jsou zjištěná fakta chybně interpretována.

Zajímavý je podle studie fakt, že zdravotní systém ČR se staví relativně velkoryse k ošetření, ale stále potřebuje investovat více do léčiv. "Vidíme jasnou vazbu mezi tímto mechanismem přídělového systému a špatnou přístupností ke specializovanému lékaři," uvedl ředitel výzkumu Arne Björnberg. Podle Johanna Hjertqvista, který ve studii analyzoval výsledky indexu pro ČR, by mohlo české zdravotnictví zlepšit právě přístup pacientů ke specializované péči. "ČR by měla přestat používat obvodní lékaře jako 'vrátné' do ordinací specializovaných lékařů," míní Hjertqvist.

"Pan Hjertqvist to trochu popletl, my máme problém přesně opačný, že totiž pacienti mají tak volný přístup ke specialistům, že chodí nekontrolovaně po systému," řekl ČTK mluvčí ministerstva zdravotnictví Tomáš Cikrt. Zmíněný komentář je podle mluvčího "velkým znedůvěryhodněním" studie a jejích výsledků. "Já bych to komentoval tak, že z divného 22. místa jsme se dostali na divné 15. místo," dodal mluvčí. Loňské umístění Česka na 22. místě zase zpochybnil Ústav zdravotnických informací a statistiky, podle kterého použili autoři stará data.

Schengenská zóna se možná rozšíří už do Vánoc

Zóna Evropské unie bez hraničních kontrol v rámci Schengenského systému se možná rozšíří o devět nových členů unie, tedy včetně Česka a Slovenska, už týden před Vánocemi, tedy dva týdny před plánovaným termínem. Uvedl to portugalský ministr vnitra Rui Pereira, jehož země nyní předsedá Evropské unii. "Všechny uskutečněné testy potvrzují, že již před koncem roku budeme nejspíš s to odbourat hranice," řekl Pereira. "Myslím si, že to poslouží jako skutečný podnět pro to, aby občané nových členských států cítili, že jsou úplnými evropskými občany," poznamenal v Lisabonu portugalský ministr. Upřesnil, že kontroly nyní zmizí na pozemních hranicích, na letištích potrvají do března příštího roku.

Monopol České pošty na dopisy padne nejpozději v roce 2013

Monopol České pošty na zásilky do 50 gramů, tedy zejména obyčejné dopisy, padne nejpozději v roce 2013. Na pravidlech liberalizace poštovních služeb v Evropské unii se v Lucemburku shodli ministři dopravy EU, řekl ČTK náměstek českého ministra průmyslu Martin Tlapa. Ten na jednání zastupuje ČR. Česko se nakonec rozhodlo, že se "zapíše" na seznam zemí, které mohou trh otevřít až v roce 2013. Spolu s ČR jsou na stejném seznamu všechny nové členské země s výjimkou Bulharska, Slovinska a Estonska a ze starých členských zemí Řecko a Lucembursko. Zbylé členské státy musejí svůj trh s poštovními službami liberalizovat nejpozději do roku 2011. Česká vláda se ovšem nakonec může rozhodnout, že trh otevře ještě dříve než v roce 2013. Podle Tlapy bude záležet na celé řadě okolností, mimo jiné i na zkušenostech okolních zemí, které trh otevřou dříve, například Německa.

Peníze EU by mohly do ČR dorazit již letos

Už letos by do České republiky mohly začít proudit peníze z programu Podnikání a inovace, který spadá pod ministerstvo průmyslu a obchodu. ČTK to v Lucemburku řekl náměstek resortu Martin Tlapa. Do konce října by podle něj totiž mělo být jasno, zda program je pro Evropskou komisi přijatelný a zda je možné ho pustit do formálního procesu schvalování. Ten by pak mohl být ukončen někdy na přelomu listopadu a prosince; poté by mohly být schváleny první projekty. "Je to scénář, který já považuji za realistický, ale doufejme, že se ta jednání nezastaví třeba kvůli administrativní kapacitě Bruselu, protože těch programů a zemí je hodně," doplnil náměstek. Tlapa také ujistil, že i pokud by se letos nepodařilo žádné peníze z fondů vyčleněných pro období 2007 až 2013 vyčerpat, neznamená to, že o ně ČR přijde.

Zatímco v období 2004 až 2006 mělo Česko ve strukturálních fondech vyčleněno asi 40 miliard korun, tak pro léta 2007 až 2013 jde o mnohonásobně vyšší sumu - 26,7 miliardy eur, tedy přes 730 miliard korun. V červenci sice Evropská komise souhlasila s českým Národním strategickým referenčním rámcem, což je obecný plán, jak prostředky z EU čerpat. ČR ale zatím v Bruselu nemá schválen žádný konkrétní operační program, přes které tyto peníze do Česka půjdou. ČR jich má celkem 24.

Ministerstvo sloučí část zahraničních kanceláří CzechInvestu a CzechTrade

Ministerstvo průmyslu a obchodu příští rok sloučí v osmi zahraničních městech kanceláře státních agentur CzechInvest a CzechTrade, což by mělo přinést úsporu ročních nákladů na jejich provoz o 12 až 15 milionů korun. CzechTrade nyní provozuje 32 a CzechInvest devět zahraničních kanceláří. "Nejde o sloučení CzechInvestu a CzechTrade, ale o spojení jejich zahraničních kanceláří v teritoriích, kde mají obě agentury své zastoupení. Společné kanceláře budou mít agentury v Kolíně nad Rýnem, Paříži, Londýně, Dublinu, Bruselu, Rotterdamu, Chicagu a v západočínském Chengdu. Příprava na sloučení zahraničních kanceláří bude trvat do konce letošního roku, společná zastoupení CzechTrade a CzechInvest by pak měla začít fungovat v prvním čtvrtletí příštího roku. CzechInvest má na starost podporu podnikání a investic a CzechTrade podporuje obchod.

Stát hospodařil ke konci září s přebytkem přes 36 miliard Kč

Stát hospodařil ke konci září s přebytkem 36,3 miliardy korun. Loni ve stejném období skončil státní rozpočet rovněž přebytkem, ale 1,5 miliardy korun. Informovalo o tom ministerstvo financí. Za celý rok ministerstvo počítá se schodkem 91,3 miliardy korun. Do přebytku se státní rozpočet dostal podle ministerstvo díky nižším výdajům, a to o 68,5 miliardy. Úřad počítal ke konci září se schodkem státního rozpočtu 68,6 miliardy korun.

I přes dobré zářijové výsledky lze ke konci roku očekávat propad hospodaření státu. Výdaje totiž pravidelně rostou výrazněji až v posledních měsících roku. Loni ke konci roku šlo například o vyšší kapitálové výdaje, vyšší platby na důchody a předčasnou úhradu státních záruk ve prospěch ČNB. Ministr financí Miroslav Kalousek (KDU-ČSL) ovšem ve druhé polovině srpna uvedl, že by Česká republika letos plánovaný schodek státního rozpočtu překročit neměla.

Deficit veřejných financí loni klesl na 2,69 procenta HDP

Deficit veřejných financí se loni snížil na 2,69 procenta hrubého domácího produktu z 3,49 procenta v roce 2005, uvedl Český statistický úřad. Zveřejněné číslo je součástí zprávy o vládním deficitu a dluhu, kterou předkládá Evropské komisi každá členská země EU dvakrát do roka. Na jaře ČSÚ uvedl, že schodek veřejných financí loni činil 2,95 procenta HDP. Oproti jarní zprávě ČSÚ zpřesnil údaje v závislosti na podrobnějších dodatečně získaných informacích o transakcích institucí zahrnovaných do vládního sektoru, zejména pak o daňových příjmech a o výdajích na tvorbu nefinančních aktiv. Veřejný dluh v poměru k HDP mírně klesl na 30,11 procenta z 30,24 procenta v předminulém roce. ČR tak v obou těchto ukazatelích loni splnila maastrichtská kritéria potřebná pro přijetí eura.

Senioři tlumočili Klausovi své obavy z reformy financí

Obavy z dopadů reformy veřejných financí na nejstarší generaci v pondělí prezidentovi Václavu Klausovi tlumočili zástupci Rady seniorů. Toto sdružení zastřešuje 13 organizací důchodců a zdravotně postižených s přibližně 350.000 členy. Schůzka se konala u příležitosti Mezinárodního dne seniorů, který připadá na první říjnový den. "Senioři jsou jedna ze sociálních skupin, která je nejvíce ohrožená reformními opatřeními," řekl ČTK předseda Rady seniorů Zdeněk Pernes po setkání na Hradě. "Pan prezident v této souvislosti upozornil, že zřejmě největší náklady seniorům v příštím roce přinese nejen reforma veřejných rozpočtů, ale zejména skokové zdražování energií," dodal.

Klaus dostal od delegace seniorů seznam problémů, které podle rady trápí generaci třetího věku. Důchodci se podle Pernese musejí vyrovnat se soustavné zhoršováním svého sociálního postavení. Vadí jim také neobjektivní či nedostatečné informace o seniorech v médiích, které narušují mezigenerační soužití, nebo nepřipravenost českého trhu práce na využití seniorské pracovní síly. Další obavy vyplývají ze zvyšování nájmů, které řadu starších lidí bude nutit opustit současný byt. Menší byty za dostupnou cenu ale mnozí nenajdou, a hrozí jim vystěhování, tvrdí Rada seniorů. Problém vidí i v reformě zdravotnictví a financování aktivit seniorských organizací.

Český rozhlas oslovil firmy, které neplatí poplatky

Český rozhlas (ČRo) začal od pondělí oslovovat dopisem 160.000 živnostníků a právnických osob, které podle jeho údajů neplatí koncesionářské poplatky. Obesílání potenciálních neplatičů navazuje na zářijovou kampaň Platí vaše firma?, kdy se v tisku, vybraných společenských a ekonomických časopisech či na některých internetových serverech objevovaly inzeráty upozorňující na zákonnou povinnost platit koncesionářský poplatek. Ten pro právnické a podnikající fyzické osoby činí v současnosti 45 korun za každý rozhlasový přijímač; domácnosti platí 45 korun bez ohledu na počet rozhlasových přijímačů. To se vztahuje na radiomagnetofony, autorádia, mobilní telefony s rádiem, radiobudíky či na počítače s příslušným vybavením pro příjem rozhlasového vysílání.

"Oslovené firmy, které odešlou zpět vyplněný formulář, se vyhnou dalším možným právním postupům, případně i postihům, které Český rozhlas může uplatnit," řekl vedoucí Útvaru rozhlasových poplatků ČRo Ondřej Beran. Firmám a organizacím, které zákonem předepsaný pravidelný koncesionářský poplatek neplatí, hrozí pokuta 5000 korun. Koncesionářské poplatky jsou hlavním zdrojem příjmů rozhlasu. Loni tak získal 1,73 miliardy korun, letos by to podle schváleného rozpočtu mělo být 1,79 miliardy.

Aktuálně.cz: Grossův nákup akcií financovali Slováci

Nákup akcií elektrárenské společnosti Moravia Energo financovala údajně bývalému premiérovi Stanislavu Grossovi slovenská finanční a poradenská firma. Společnost Key Investments o.c.p. drží akcie do té doby, než jí Gross splatí svůj dluh, který činí zhruba 17 milionů korun, uvedl zpravodajský server Aktuálně.cz. Gross ani zástupci slovenské společnosti se k obchodu nevyjádřili.

Policie zatím neví, zda Šošovička v kauze Čunek pochybil

Vedení protikorupční policie zkoumá, zda se vyšetřovatel Milan Šošovička, který měl na starosti případ lidoveckého vicepremiéra Jiřího Čunka, dopustil alespoň kázeňského přestupku. Podnět k šetření postupu Šošovičky podal šéf brněnského státního zastupitelství Petr Coufal. ČTK to řekla mluvčí Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality Veronika Dumková. Inspekce ministra vnitra už minulý týden uvedla, že vyšetřovatel nespáchal trestný čin. Inspekce po svém šetření případ předala policejnímu prezidiu, které ho zase postoupilo ředitelce protikorupční služby Renatě Strnadové.

Jihlavský státní zástupce Arif Salichov v srpnu zastavil Čunkovo trestní stíhání kvůli řadě procesních a skutkových vad v policejním vyšetřování a nesrovnalostem ve výpovědích hlavní svědkyně Marcely Urbanové. Za nejzávažnější pochybení označil právě počínání vyšetřovatele Šošovičky. Dohledová prověrka brněnského krajského státního zastupitelství prý potvrdila, že Salichovovy závěry o zastavení Čunkova trestního stíhání byly v pořádku. Salichov uvedl, že vyšetřování v Přerově bylo vedeno jednostranně a tendenčně. Vyšetřovatel například údajně Urbanové ukázal znalecký posudek nebo nevyslechl další důležité svědky. Šošovička ale taková tvrzení odmítl. Řekl například, že znalecký posudek poskytl Urbanové až po jejích výsleších v souladu se zákonem a výslech dalších lidí již považoval za nadbytečný. Ve svém dřívějším vyjádření také popřel, že by svědky jakkoli zastrašoval. Pouze se jich údajně ptal, zda budou ochotni podrobit se znaleckému zkoumání na věrohodnost.

Databáze nehod řidičů byla uvedena do provozu

Řidiči, kteří způsobují nehody, se od 1. října budou moci obtížněji vyhnout penalizaci od pojišťoven. Ty uvedly do provozu databázi škod, která má zamezit přechodu vlastníků aut po nehodě k jiné pojišťovně. Hlavním cílem databáze škod je zpřístupnění informací mezi pojišťovnami o škodách klienta, který mění pojišťovnu, uvedl ředitel České kanceláře pojistitelů (ČKP) Jakub Hradec. Dosud někteří motoristé ve snaze vyhnout se tzv. malusu měnili pojišťovnu a nové pojišťovně zapírali, že měli nehodu. Pojišťovnám se podařilo během pilotního provozu dodat do databáze ČKP přes 96 procent všech historických dat od 1. ledna 2000, kdy byl spuštěn nový systém povinného ručení v ČR. Pojišťovny připravily databázi pro systém bonus-malus, aby výměna informací mezi pojišťovnami mohla být nezávislá na jejich klientech. Majitelé vozidel naopak budou moci uplatnit slevu za jízdu bez nehody i při přechodu k jiné pojišťovně.

Dražba ve prospěch nemocných dětí vynesla 150.000 korun

Rovných 150.000 korun vynesla veřejná internetová aukce projektu Naděje 24, jejíž výtěžek pomůže dětem s poruchou krvetvorby. Peníze budou využity prostřednictvím Nadačního fondu Kapka naděje. Při aukci se dražily snímky 24 známých osobností ze světa kultury, umění a sportu. Největší zájem byl o díla fotografa Jana Saudka a fotbalového brankáře Petra Čecha. Autory fotografií byli například i desetibojař Roman Šebrle, hokejista Jaromír Jágr, bývalá tenistka Martina Navrátilová, filmový režisér Jiří Menzel či herci Jan Potměšil, Karel Roden a Marek Vašut. Fotili i fotbalista Jan Koller, zpěváci Dan Landa, Pavel Vítek a Dan Bárta a pražský primátor Pavel Bém. Dražbou ovšem letošní část projektu na podporu nemocných děti nekončí. Souběžně vzniká dokumentární film a kniha nazvaná "Jak se fotí naděje", připravuje se i putovní výstava fotografií v krajských městech a benefiční večer.

V ČR přibývá nakažených žloutenkou typu C

V Česku se zvyšuje počet lidí nakažených žloutenkou typu C. Loni Státní zdravotní ústav zaznamenal celkem 1022 nemocných, což je zhruba o 200 více než v předchozím roce. Podle Petra Husy z České hepatologické společnosti jich ale může být mnohem více: nemoc, která může skončit rakovinou nebo cirhózou jater, se totiž zpočátku téměř neprojevuje. Nejrizikovější skupinou pro přenos žloutenky typu C jsou injekční uživatelé drog. Mezi nimi je výskyt žloutenky typu C oproti zbytku populace více než stonásobný. Postihuje v průměru 35 procent z těch, kteří si drogu vpravují do žil. Zatímco proti hepatitidám typu A a B se dá očkovat, proti "céčku" se neočkuje nikde na světě. Jedinou ochranou tedy zůstává prevence a takzvané snižování rizik.

ODS navrhuje do rady ústavu pro studium totalit rektora Fialu

Především v akademické obci hledaly zatím poslanecké kluby kandidáty do rady Ústavu pro studium totalitních režimů. Občanští demokraté chtějí, aby v radě usedl rektor Masarykovy univerzity v Brně Petr Fiala. Lidovci navrhují děkana filozofické fakulty Univerzity Karlovy Michala Stehlíka či historika Michala Pehra. Zelení svého kandidáta vyberou v úterý. Sociální demokraté zatím váhají, zda do rady vůbec budou někoho nominovat. Komunisté to již odmítli. Poslanecké kluby mohou kandidáty do rady ústavu navrhovat do pátku. O tom, které z nominovaných nabídne Senátu ke zvolení, rozhodne sněmovna zřejmě koncem října. Senát pak vybere ze sněmovních nominací dvě jména.

Poslanci KSČM se již dříve rozhodli, že nebudou do rady Ústavu pro studium totalitních režimů nikoho navrhovat. "Pokud bude zapotřebí, tak podpoříme kandidátku Českého svazu bojovníků za svobodu," řekl ČTK šéf komunistických poslanců Pavel Kováčik. Svaz navrhl bývalou komunistickou poslankyni Jitku Gruntovou. Gruntová byla poslankyní za KSČM v letech 2002 až 2006, členkou komunistické strany ale nebyla ani před rokem 1989. Opak by její kandidaturu znemožnil. V radě ústavu totiž nebudou moci být lidé, kteří byli členy nebo kandidáty předlistopadové komunistické strany či dokonce StB a bezpečnostních složek bývalého režimu.

Ústav pro studium totalitních režimů se bude zabývat obdobím komunismu a nacistické okupace. Jeho sedmičlenná rada má mít na starosti plán činnosti ústavu nebo jmenování i odvolání jeho ředitele.

Židé chystají v Praze pietní shromáždění ke křišťálové noci

Židovská liberální unie uspořádá v sobotu 10. listopadu večer v Pařížské ulici v Praze pietní shromáždění k výročí takzvané křišťálové noci. Ve stejnou dobu chtějí projít ulicemi bývalé židovské čtvrti pravicoví extremisté. Pochod ohlásili jako "protest proti účasti České republiky na okupaci Iráku". Podle informací ČTK je možné, že magistrát akci extremistů ještě zakáže. Židovská liberální unie si chce podle svého předsedy Františka Fendrycha připomenout oběti protižidovského pogromu v Německu a vyjádřit nesouhlas s pochodem neonacistů. "Věříme, že se k naší iniciativě připojí lidé, kteří nechtějí, aby se v ulicích českých měst propagoval nacismus a urážela památka obětí holokaustu," sdělil ČTK Fendrych.

Židovská liberální unie už před čtyřmi lety vystoupila proti pochodňovému průvodu pravicových extremistů bývalou židovskou čtvrtí. Spolu s anarchisty a antifašisty jim přehradila cestu v Maiselově ulici. Pravicoví radikálové tam tehdy nedošli, protože úředníci shromáždění na místě rozpustili.

Český rodinný film Maharal byl oceněn na festivalu v Kanadě

Český rodinný film Maharal - tajemství talismanu režiséra Pavla Jandourka, který letos získal na mezinárodním festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně diváckou cenu pro hraný film, byl oceněn na mezinárodní přehlídce Carrousel film di Rimouski v Kanadě. Opět dostal cenu diváků, řekla ČTK Bohuslava Holubová z České televize. "Reakce dětských diváků byly opravdu spontánní a bylo z nich patrné, že je děj zaujal. Po závěrečném potlesku je na besedě zajímalo, zda je příběh inspirován skutečností, a líbila se jim Praha," referoval o úspěchu před mezinárodním publikem producent filmu Martin Froyda. Podle něj byl Maharal vybrán i na další festivaly. V říjnu bude uveden v Chicagu a pak poputuje například do Indie, Německa a Itálie.

Snímek se natáčel loni v létě, v českých kinech měl premiéru 15. února. Od té doby ho vidělo na 100.000 diváků. Jeho děj se točí kolem pátrání tří dětí po záhadném pokladu, který za dob Rudolfa II. ukryl rabín Löw. Na stopě legendě je vedle dětí také slovenský historik a lovec pokladů a jeho konkurent, dobrodruh s českými kořeny. V cestě za pokladem stojí nejen konkurenti, hádanky, pasti, falešné stopy, ale také nebezpečí a strach.

Americký televizní dokument o Hannah Seneshové vznikal i v ČR

Příběh izraelsko-maďarské válečné hrdinky Hannah Seneshové je námětem hraného televizního dokumentu, jehož natáčení právě skončilo v Izraeli. Americko-český štáb pracoval také v Maďarsku, v Americe a před rokem vznikla podstatná část snímku v Čechách. "Seneshová se za druhé světové války zúčastnila britského odboje a pokusila se zachránit maďarské Židy z Budapešti," řekla ČTK producentka filmu za Českou republiku Pavlína Žipková. Snímek s názvem "Blessed is The Match - the Life and Death of Hannah Senesh" je podle ní vysněným projektem americké režisérky Roberty Grossmanové.

Seneshová se narodila v Budapešti. Jako osmnáctiletá se rozhodla pro život v kibucu a odjela do Palestiny. Tajně a bez vědomí rodiny byla vycvičena parašutistkou a zúčastnila se s partyzány mise na záchranu Židů z Budapešti, bohužel neúspěšně. Seskočila za nepřátelskou linií na území Jugoslávie, byla zajata a v budapešťské věznici umučena nacisty. "Příběh jejího života je vyprávěn z pohledu matky Hannah, s níž byla krátce vězněna společně. V roli matky, která se po propuštění z věznice snažila dceru marně obhajovat, se objeví herečka z pražského Divadla pod Palmovkou Marcela Nohýnková," dodala Žipková. Premiéra snímku má být v USA na jaře 2008. V Izraeli je podle Žipkové na počest Seneshové pojmenováno na dvaačtyřicet ulic.

Sport

Český autokrosař Ladislav Hanák se stal mistrem Evropy v divizi IIIA. Premiérový kontinentální titul si zajistil triumfem v závěrečném závodě ve francouzském St. Igny de Vers. Z prozatímního celkového vítězství se raduje i Petr Bartoš v královské divizi III do 4000 ccm, který však o něj u "zeleného stolu" může ještě přijít. Bartoš měl totiž v nedělním finále krátce po předčasném startu kolizi se svým hlavním soupeřem Berndem Stubbem z Německa, závod pro něj předčasně skončil. Ani Stubbe ale po opakovaném startu nedokončil závod v popředí výsledkové listiny, a tak Bartoš zůstal v čele celkového pořadí. Němec se ale ještě na místě odvolal kvůli předchozímu incidentu k Národnímu odvolacímu soudu v Paříži, který bude konflikt do 30 dnů řešit.

Český moderní pětibojař Ondřej Polívka se stal juniorským mistrem světa. V portugalském Caldas da Rainh porazil o čtyřicet bodů druhého Maxima Aldočkina z Ruska a navázal na rok starý triumf svého kolegy Davida Svobody z Šanghaje. Jediný český zástupce v soutěži se blýskl čtyřmi vyrovnanými disciplínami, které vyšperkoval třetím místem v parkuru. V závěrečném běhu si pak vítězství s přehledem pohlídal. Úspěch českých barev podtrhlo v kategorii dívek trio Dianová, Bílková, Kodedová, které vybojovalo stříbro v hodnocení družstev.

Počasí

Dosud polojasná obloha se od severozápadě postupně zatahuje, v úterý místy zaprší. Teploty vystoupí 18 až 21 stupňů Celsia.

01-10-2007