Denní souhrn zpráv Zprávy

16-03-2008

Resort vnitra navrhuje dvojí občanství pro bývalé občany ČR

Bývalí občané České republiky i jejich děti žijící v zahraničí, žádající o české občanství, by se podle návrhu ministerstva vnitra už nemuseli vzdávat dosavadního občanství. Předpokládá to návrh věcného záměru zákona o státním občanství, který v pondělí předloží vládě ministr vnitra Ivan Langer. Žadatel o udělení státního občanství České republiky tak už nebude povinen předkládat doklad o pozbytí dosavadního občanství. Odpadnou mu tak finanční náklady, časové problémy a další administrativní překážky spojené s obstaráním dokladu o pozbytí starého občanství. "Správní řízení k žádosti o udělení státního občanství České republiky se pro žadatele o udělení státního občanství České republiky současně zkrátí o dobu, na niž je toto řízení přerušováno právě za účelem obstarání dokladu o pozbytí dosavadního státního občanství," konstatuje ministerstvo.

Resort při formulaci zákona přihlíželo ke skutečnosti, že tito lidé většinou neztratili vazby k Česku a jejímu společenskému dění a v její prospěch by také mohli využít svých zkušeností a vzdělání. Současně vnitro navrhuje, aby lidé, kteří získali občanství podvodem, tedy například když do své žádosti uvedli nepravdivé údaje nebo předložili falešné doklady, mohli o občanství přijít. Rozhodnutí v oblasti státního občanství České republiky by měla být také soudně přezkoumatelná. Ze soudního přezkumu budou vyloučena pouze rozhodnutí, kterými nebylo vyhověno žádosti o udělení občanství kvůli možnému ohrožení svrchovanosti, bezpečnosti nebo demokratických základů České republiky.

Premiér připouští, že systém poplatků u lékařů se po analýze může změnit

Analýza systému poplatků ve zdravotnictví, kterou chce vláda provést po třech měsících jeho fungování, může podle premiéra Mirka Topolánka (ODS) vést ke změnám v poplatcích. Topolánek to uvedl v televizi Prima s tím, že v takovém případě by místopředsedkyně poslanců vládní KDU-ČSL Michaela Šojdrová stáhla svůj návrh na zrušení poplatků za pobyt novorozenců v nemocnici. Sám je prý ochoten ustoupit, poznamenal ale také, že "čím víc bude výjimek, tím méně to bude fungovat". Topolánek také uvedl, že systém poplatků podle prvních dat funguje a že někteří z nejvážněji nemocných se už dostali na hranici 5000 korun, kdy už nebudou do konce roku platit žádné další peníze za léky.

V pondělí premiér představí zprávu o loňském fungování kabinetu. "Jsem s tím, co se nám daří realizovat v programovém prohlášení, naprosto spokojen," prohlásil Topolánek. Vláda je podle něj úspěšná při prosazování svých záměrů ve sněmovně. "Zatím se nám nedaří přesvědčit veřejnost," uvedl v souvislosti s průzkumem veřejného mínění, podle něhož vládě důvěřuje jen zhruba čtvrtina lidí. "Snažím se za každou cenu vládu udržet, aby měla profit z toho, co se ukáže ve třetím roce vládnutí jako pozitivní," řekl premiér a jako příklad uvedl nárůst čistých mezd. Přiznal, že jednotlivé dílčí kroky vlády mohou být vnímány jako nepopulární. "Premiér musí mít i odvahu realizovat kroky, které se některým skupinám nelíbí, protože zapadají do kontextu a logiky toho programového prohlášení, těch cílů, které si stanovil. V tom bych řekl, že jsem úspěšný," uvedl Topolánek.

Bursík neschvaluje přezkoumávaní lisabonské smlouvy soudem

Návrh občanských demokratů nechat přezkoumat lisabonskou smlouvu Ústavním soudem může podle místopředsedy vlády a ministra životního prostředí za Stranu zelených Martina Bursíka zkomplikovat postavení České republiky při jejím předsednictví EU. Uvedl to v České televizi. Dokument, který má místo neschválené euroústavy reformovat instituce Evropské unie, začne příští týden v prvním kole projednávat poslanecká sněmovna. ODS chce ale s dalším schvalováním počkat na vyjádření Ústavního soudu. Ke schvalování klíčového dokumentu se tak dolní komora zřejmě dostane až v dalších měsících, možná až na podzim. Podle Bursíka se tak může ČR dostat do pozice, kdy nebude mít dostatek autority k sjednání shody členských států EU, protože brzdí integrační proces.

Jednání občanských demokratů podle místopředsedy vlády zároveň zpochybňuje legitimitu a mandát premiéra Miloše Topolánka. "Z pohledu zelených považuji za kuriózní, jestliže na straně jedné předseda vlády podepíše lisabonskou smlouvu za Českou republiku, vláda to vyjedná a na straně druhé jeho senátoři podávají tu smlouvu k Ústavnímu soudu," uvedl Bursík. "ODS si dává gól do vlastní branky," dodal. Sociální demokraté podezírají kabinet a hlavně ODS z toho, že se snaží proces přijetí smlouvy ztížit a zpomalit mimo jiné proto, aby se české předsednictví na začátku příštího roku odehrávalo ještě podle starých pravidel. Odložit projednávání lisabonské smlouvy chtějí i komunisté, ale z jiného důvodu. "Komunistická strana má zájem, stejně jako při vstupu do Evropské unie, aby o lisabonské smlouvě rozhodli občané v referendu, řekl v České televizi předseda strany Vojtěch Filip.

Zelení chtějí usilovat o zvýšení platů učitelů

Zelení chtějí během následujících dvou let, které zbývají do parlamentních voleb, prosadit hlavně zvýšení platů učitelům a omezení kamionové dopravy. Rádi by se také připravili na jednání o klimatickém balíčku Evropské unie, který se bude nejspíš schvalovat právě v době českého předsednictví v EU, uvedl člen předsednictva strany Martin Ander po nedělním jednání zelených o programových otázkách.

ČSA by měly být do roka prodány

Vláda rozhodne o privatizaci Českých aerolinií (ČSA) do konce letošního roku, nejpozději na začátku příštího roku. V České televizi to uvedl náměstek ministra financí Ivan Fuksa (ODS). Za rok touto dobou by tak podle něj mohly být ČSA zprivatizovány. Ministerstvo financí podle něj bude vládě navrhovat prodej celého 90procentního státního podílu jednomu strategickému zájemci. Stát by podle odhadů mohl takto získat 4,5 až pět miliard korun. V případě aerolinek je podle Fuksy výhodnější prodej právě jednomu zájemci než přes burzu. "Prodej leteckých společností i letišť za posledních 20 let jednoznačně potvrzuje, že pokud se prodává majoritní balík je lepší jít ne přes burzu, ale prodejem jednomu strategického partnerovi," řekl.

Vedle ČSA vláda chystá privatizovat rovněž Letiště Praha, které převedla již na akciovou společnost. V úvahu podle Fuksy připadá jak prodej společnosti, tak i dlouhodobý pronájem. "Samozřejmě kritériem bude maximální výtěžnost této transakce. Jedná se o největší privatizaci v posledních osmi až deseti letech," uvedl. Ministerstvo financí bude v případě Letiště Praha navrhovat prodej celého 92procentního státního podílu, za který by podle odhadů mohl získat 80 až 100 miliard korun. Podle Fuksy se ovšem nyní jedná také o variante, kdy by 34 procent akcií získaly Praha a Středočeský kraj. "Samosprávy mají vliv na rozvoj letišť. Například letiště v nizozemském Amsterdamu z 25 procent vlastní města Amsterdam a Rotterdam," uvedl.

Vláda prodala již také více než tři procenta společnosti ČEZ na burze, přičemž rozhodnutí vlády počítá s prodejem sedmi procent akcií společnosti. Celkově by výnosy z privatizace měly být podle Fuksy využity na výstavbu silnic a dálnic, na ekologické závazky a důchodovou reformu.

Stát má nadále nedostatky v hospodaření s penězi a majetkem

Hospodaření s majetkem a penězi státu má stále řadu nedostatků. Některé chyby a nedostatky se navíc opakují, což může svědčit o tom, že postihy za tato pochybení jsou neúčinná. Vyplývá to z výroční zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu za loňský rok. Jeho odborníci loni zkontrolovali majetek a zakázky za téměř 227 miliard korun. NKÚ také opakovaně kritizoval zadávání veřejných zakázek. V loňské zprávě tento stav označil dokonce za neudržitelný. "Opakovaná zjištění potvrzují nedostatečnou vůli či schopnost kontrolovaných osob tuto situaci řešit," uvedl v letošní zprávě. Zadavatelé dělí velké zakázky na menší, ačkoli zákon tento postup neumožňuje, zadávání je neprůhledné a hodnocení nabídek má nedostatky.

Chyby našli kontroloři i při evidenci státního majetku. Například ministerstvo obrany vedlo v roce 2006 v účetnictví některé pozemky za víc než 60 milionů korun, které ale převedlo již v roce 1994 na Ústřední vojenskou nemocnici a Ústav leteckého zdravotnictví. Úřad loni podal také jedno trestní oznámení. Při kontrole hospodaření celní správy zjistil, že v rozporu se zákonem byl zlikvidován majetek za šest milionů korun. O rok dřív podal čtyři trestní oznámení. Dvě oznámení úřady odložily, v jednom trestní řízení nezahájily a v jednom případě vznesly obvinění. NKÚ, který kontroluje nakládání s penězi a majetkem státu, ale na druhé straně konstatuje, že vláda se loni více snažila napravovat zjištěné nedostatky. Oceňuje také pozitivní posun při projednávání kontrolních závěrů v kontrolním výboru Poslanecké sněmovny.

Květnou nedělí začal velikonoční pašijový týden

Květnou nedělí křesťanům začal pašijový týden předcházející hlavním svátkům církevního roku - Velikonocům. Pro křesťany jsou oslavou zmrtvýchvstání Spasitele, pro většinu české populace vyjadřují příchod jara. Květná neděle je podle biblických knih připomínkou Kristova vjezdu do Jeruzaléma před židovskými velikonočními svátky - pesachem. V katolickém pojetí obřady Květné neděle začínají žehnáním ratolestí a průvodem. Nový zákon popisuje, jak Ježíše vjíždějícího do města na oslátku vítali lidé zelenými palmovými listy. Jelikož palmy a olivové ratolesti jsou k dispozici jen v jižních zemích, světí se podle České biskupské konference v ostatních částech světa nějaké jiné zelenající se a kvetoucí ratolesti. Ve střední Evropě jsou to většinou vrbové proutky, které již mají kočičky.

Následující poslední dny postní doby mají v katolické tradici název Svatý týden. Jsou věnovány památce Ježíšova utrpení a ukřižování. Zelený čtvrtek bude vzpomínkou na jeho poslední večeři s apoštoly, velkopáteční biblická zvěst pak hovoří o Kristově oběti na kříži. V původním křesťanském pojetí jsou Velikonoce především oslavou zmrtvýchvstání Spasitele, tedy centrální skutečností víry. Evangelium o jeho zmrtvýchvstání se slaví o Velikonoční neděli ráno. Zejména v katolické církvi však již na pozdní večer Bílé soboty připadá bohoslužba nazývaná vigilie vzkříšení. Je spojena se slavností ohně a případně i s křtěním dospělých lidí. Celistvé poselství Velikonoc je podle bible obsaženo v tom, že Kristovo utrpení má svůj cíl v jeho vzkříšení a ve vykoupení hříšného člověka. Pro ostatní lidi - pro větší část české populace - ztratily původní obsah a zůstávají vyjádřením radosti z příchodu nového jara.

Před čínským velvyslanectvím lidé demonstrovali kvůli Tibetu

Několik, desítek lidí se v neděli večer sešlo před čínským velvyslanectvím v Praze aby protestovali proti tomu, jak čínská armáda a policie potlačily páteční protičínské povstání v tibetském správním středisku Lhase. Při násilnostech zahynulo podle různých údajů 10 až 80 lidí. Jde o nejtvrdší protičínské protesty za posledních 20 let. Akci svolala Strana zelených (SZ) a několik občanských sdružení zabývajících se otázkou lidských práv.

K situaci v Tibetu se již oficiálně vyjádřilo i české ministerstvo zahraničí. "Odsuzujeme násilí na pokojných a neozbrojených demonstrantech, kteří chtějí svobodně vyjádřit svůj názor," stojí na webu ministerstva. "Řešení silou vede pouze k dalšímu zhoršení situace, proto vyzýváme k maximální zdrženlivosti," uvedl ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg. Ministr také žádal o uvolnění toku informací o dění v Tibetu a o umožnění přístupu zástupců nezávislých médií do oblasti.

Pařízek, Burešová a Sokol jsou tvůrci inscenací roku 2007

Tři režiséři převzali v neděli vpodvečer při vyhlašování výročních Cen Alfréda Radoka v pražském Divadle Kolowrat vavřínový lístek za inscenaci roku 2007. Byli jimi Dušan D. Pařízek za nastudování vlastní úpravy Kafkova Procesu se souborem Pražského komorního divadla na jevišti Divadla Komedie, Hana Burešová, která v Městském divadle v Brně připravila hru Dmitrije Merežkovského Smrt Pavla I., a Ondřej Sokol, režisér Syngova Hrdiny západu v Činoherním klubu v Praze. Pražské komorní divadlo - Divadlo Komedie se stalo "Divadlem roku", když předčilo další dvě nominované scény Činoherní klub a Dejvické divadlo. Název Merežkovského hry z repertoáru brněnského Městského divadla zazněl v průběhu ceremoniálu, který moderovala herečka Simona Babčáková, ještě dvakrát. Za titulní roli byl oceněn herec Erik Pardus a hudební skladatel Vladimír Franz si ocenění odnesl za scénickou hudbu; v historii této ankety už pošesté. K rovnosti hlasů došlo i v případě kategorie Mužský herecký výkon. Spolu s Pardusem se proto laureáty Radokovy ceny stali Martin Finger za ztvárnění hlavní role v Kafkově Procesu a Jaroslav Plesl, který účinkuje v inscenaci Činoherního klubu Hrdina západu.

Radokovu cenu si dále odnesla Helena Dvořáková za roli Faidry ve stejnojmenné inscenaci režisérky Hany Burešové v pražském Divadle v Dlouhé. V kategorii Scénografie byli oceněni Matěj Forman za scénu k Suchého a Šlitrově Dobře placené procházce v Národním divadle v Praze a Kristýna Täubelová za výpravu inscenace Z knihy džunglí pražského Divadla Minor. Českou hrou roku byl vyhlášen dramatický text Milana Uhdeho Zázrak v černém domě, který poprvé uvedlo pražské Divadlo Na zábradlí. Talentem roku je režisér Jiří Havelka. Také dramatická soutěž o Cenu Alfréda Radoka 2007 zná své vítěze. Vítězem je Miroslav Djablík za hru Don Juan v posteli, další dvě místa obsadili David Drábek (Náměstí bratří Mašínů) a Tomáš Svoboda (Srnky).

Miss ČR 2008 se stala Zuzana Jandová

Novou Miss České republiky se v sobotu večer stala dvacetiletá modelka z Karviné Zuzana Jandová. Je to v pořadí již 20. vítězka soutěže, v jejímž čele doposud stál prezident Miloslav Zapletal. Ten oznámil, že ve funkci končí. Titul první vicemiss si z brněnského Bobycentra odnesla dvaadvacetiletá studentka z Ostravy Zuzana Putnářová a druhou vicemiss porota zvolila devatenáctiletou studentku ze Zlína Kristýnu Lebedovou. Večer byl protkán vzpomínkami na uplynulé ročníky. Jubilejní finále sledovaly v sále krásky ze všech předešlých ročníků novodobé série této soutěže v čele s první vítězkou z roku 1989 Ivanou Christovou. Do Brna přijela také první česká Miss Europe Monika Žídková. Moderátor večera Jan Čenský připomněl rovněž charitativní aktivity Heleny Houdové a jedinou českou Miss World Taťánu Kuchařovou.

Dosavadní majitel licence a ředitel soutěže Zapletal chce na soutěži dál spolupracovat. Navíc chce v ČR v roce 2009 nebo 2010 pořádat finále Miss World. O tom teď bude jednat s prezidentkou Miss World Julií Morleyovou, která do Brna na finálový večer přiletěla spolu s úřadující světovou královnou krásy C'Lin Čang z Číny. "České dívky jsou velmi hezké, a v Číně jsou svým půvabem známé," poznamenala. Miss ČR není v Česku jedinou velkou soutěží krásy. Vítězka Zapletalovy soutěže z roku 1991 Michaela Maláčová rozjela v roce 2005 konkurenční projekt Česká Miss. Zapletal se pak s Maláčovou soudil; dožadoval se, aby nemohla používat název Česká Miss. Loni v březnu Maláčová soud vyhrála.

Na první aukci umění v ČNB se prodala díla za 18 milionů korun

Na historicky první aukci umění v kongresovém sále České národní banky v Praze se prodala umělecká díla za 18,5 milionu korun. Nejdražším dílem byl jeden z mála krajinářských motivů českého malíře Alfonse Muchy - olej Cesta hájem, který kupec získal za vyvolávací cenu jeden milion korun, řekla ČTK Hana Jurášková z pořadatelské společnosti Dorotheum. Nového majitele našlo 58 procent z 500 nabízených děl převážně českých autorů. Nárůst zaznamenal obraz Zátiší s pohárem a ovocem od Jiřího Karse, jenž se začal dražit na 400.000 korun a dosáhl 800.000 korun. Tři nabízená díla Václava Špály se nevydražila.

Portrétní studie Ženská hlava od Karla Purkyněho, který na aukci zastupoval českou malbu 19. století a jehož tvorba se na trhu téměř nevyskytuje, se z původních 150.000 korun vyšplhala na 260.000 korun. Olej na plátně Kytice ve váze od malíře 18. století Pettera Franze Xavera vyrostl z vyvolávaných 100.000 korun na konečných 450.000 korun. Tradiční zájem byl o ilustrace a kresby Josefa Lady. "Všechna tři díla si odnesl jeden sběratel a prodala se v celkové hodnotě 630.000 korun," uvedla Jurášková.

Aukce nabízela i předměty užitého umění - asiatika, sklo, plastiky, nábytek a zastoupen byl i míšeňský, vídeňský a český porcelán. Za 90.000 korun si nový majitel odnesl rokokový toaletní stolek, jehož původní vyvolávací cena byla 24.000 korun. Za výjimečné dílo dražby považoval aukční dům klasicistní zrcadlo s pozlacenou řezanou figurou indiána na kajmanu s alegorií Ameriky, jeho cena vzrostla z vyvolávaných 60.000 korun na 400.000 korun. V katalogu nabízených děl převažovaly obrazy převážně českých autorů 19. a 20. století, mimo jiné také práce Otakara Nejedlého, Alfréda Justitze, Cyrila Boudy, Františka Tichého, Toyen, Josefa Lady nebo Františka Bílka.

Bauer korunoval sezonu druhým místem ve finále Světového poháru

Běžec na lyžích Lukáš Bauer obsadil ve svém posledním závodě mimořádně úspěšné sezony druhé místo. Vítěz celkového hodnocení Světového poháru nestačil v nedělní stíhačce na 15 km volnou technikou v rámci finále v Bormiu pouze na Francouze Vincenta Vittoze, jenž vyhrál už sobotní klasickou dvacítku. "Ještě na začátku druhého kola jsem si říkal, že by se to dalo dojet a doufal jsem, že něco stáhnu, ale za chvíli mi bylo jasné, že to je bez šance," řekl v cíli novinářům Bauer. Stejně jako Vittoz měl obrovskou nevýhodu, že ostatním projížděl zasněženou trať. "Hodně jsem se vytrápil a jsem hrozně rád za druhé místo," uvedl. Nakonec dojel s odstupem 1:10,2 minuty a na závěrečném ceremoniálu konečně převzal velký křišťálový glóbus, na nějž se mohl oficiálně těšit od 3. března, kdy si v čele SP zajistil nedostižný náskok. Svou nejlepší sezonu ve Světovém poháru zakončil Bauer ziskem 1462 bodů a druhého v pořadí René Sommerfeldta z Německa porazil o 633 bodů. Překonal tak rekord Němce Tobiase Angerera, který loni zvítězil v seriálu dosud největším rozdílem v historii - o 551 bodů. Český běžec zároveň vyrovnal rekordní bilanci norského idolu legendy Björna Dählieho, když oba za sezonu vyhráli sedm závodů.

Skikrosař Kraus skončil v SP akrobatických lyžařů druhý

Úspěšný skikrosař Tomáš Kraus obsadil v celkovém hodnocení Světového poháru akrobatických lyžařů druhou pozici. Český reprezentant měl už před finále seriálu jisté vítězství ve skikrosu a před účastí ve Valmalenku dal přednost závodům ve Spojených státech. Krause tak předstihl kanadský skokan Steve Omischl.

Boulařka Nikola Sudová, ve své disciplíně druhá, obsadila celkově sedmou pozici.

Šlesingr dosáhl v posledním závodu sezony na první vítězství v SP

Biatlonista Michal Šlesingr vyhrál na závěr sezony poprvé v kariéře závod Světového poháru. Český reprezentant triumfoval v nedělním závodu na 15 kilometrů s hromadným startem na Holmenkollenu, když porazil Rusa Nikolaje Kruglova v těsném finiši o pouhou jednu desetinu sekundy. Kruglov se objevil jako první na stadionu i po ostré zatáčce v závěrečné rovince, nicméně Šlesingr v pravý čas vyjel do vedlejší dráhy a do cíle vpadl telemarkem o něco dříve než Kruglov. Na potvrzení historického triumfu si musel ještě několik sekund počkat, po prozkoumání cílové fotografie bylo jeho vítězství zřejmé.

Pětadvacetiletý Šlesingr v Oslu potvrdil výbornou formu ze závěru sezony, neboť před týdnem v Chanty Mansijsku dosáhl také v závodě s hromadným startem na první stupně vítězů v ročníku díky třetímu místu. V konečném pořadí seriálu byl Šlesingr po nepříliš vydařených výsledcích v úvodu sezony devatenáctý.

Koudelka zakončil sezonu osobním maximem v letech

Skokan Roman Koudelka se rozloučil se sezonou 30. místem. Jediný Čech v posledním závodu Světového poháru v letech na lyžích sice předvedl osobní maximum 201,5 metru, kvůli nepovedenému dopadu si ale oproti prvnímu kolu o jednu příčku pohoršil. Z vítězství se ve slovinské Planici radoval letecký suverén letošní sezony Gregor Schlierenzauer.

Devatenáctiletý Koudelka, který si premiéru v letech odbyl v lednu v Harrachově, předvedl v prvním kole skok dlouhý 170,5 metru a byl na 29. příčce. V druhém kole se Koudelka zlepšil o 31 metrů a vylepšil si osobní rekord, kvůli bodovým srážkám za nepovedený dopad to ale znamenalo pokles o jednu příčku. Nejlepší český skokan letošní sezony obsadil v konečném pořadí SP 17. místo.

Vaidišová překvapivě vypadla v Indian Wells s Dellacquaovou

S turnajem v Indian Wells se rozloučila poslední česká tenistka. Sedmá nasazená Nicole Vaidišová se postarala o první překvapení na turnaji a v druhém kole vypadla s Australankou Casey Dellacquaovou, když 56. hráčce světa podlehla 1:6, 6:3 a 4:6. Osmnáctiletá Češka tak nezopakuje loňský výsledek, kdy na podniku s dotací 2,1 milionu dolarů postoupila do čtvrtfinále, v kterém podlehla pozdější finalistce Světlaně Kuzněcovové.

Berdych v Indian Wells dohrál, nestačil na Wawrinku

V druhém kole skončil turnaj v Indian Wells pro nejlepšího českého tenistu Tomáše Berdycha. Desátý nasazený hráč nestačil na Švýcara Stanislase Wawrinku a prohrál 6:2, 6:7 a 4:6. Dvaadvacetiletý Berdych vstoupil do utkání dobře a vyhrál první set 6:2. V druhém ale přebral iniciativu 35. hráč světa Wawrinka a dostal se do vedení 5:3. Rodák z Valašského Meziříčí sice dokázal vyrovnat a poté dotáhnout sadu do tie-breaku, v něm už ale na švýcarského tenistu nestačil.

Akvabela Dufková byla na mistrovství Evropy dvanáctá

Česká reprezentantka v synchronizovaném plavání Alžběta Dufková obsadila na mistrovství Evropy dvanácté místo. Akvabela z Tesly Brno zůstala ve finále v Eindhovenu na pozici, která jí patřila po technickém programu.

Počasí

V pondělí čekáme oblačno až zataženo s přeháňkami nebo občasným deštěm. Srážky budou od severozápadu v polohách nad 500 metrů přecházet ve sněhové. Teploty 4 až 8 stupňů Celsia, na jihovýchodě 11, na horách kolem 3 stupňů.

16-03-2008