Denní souhrn zpráv Zprávy

13-07-2009

Vláda kývla na navázání diplomatických styků s Lichtenštejnskem

Česká republika naváže s Lichtenštejnským knížectvím standardní diplomatické vztahy. O pondělním rozhodnutí kabinetu informovali premiér Jan Fischer a ministr zahraničí Jan Kohout. Podle předsedy vlády se na zahájení diplomatických styků nevážou žádné další podmínky, a to ani majetkové. Českou republikou a Lichtejnštejnské knížectví dosud rozděloval spor, na jehož pozadí je konfiskace majetku rodu Lichtenštejnů, zejména na Moravě, na základě Benešových dekretů po druhé světové válce. Lichtenštejnsko považuje postup tehdejšího Československa za neoprávněný, protože dekrety se měly týkat Němců, nikoli lichtenštejnských občanů. "Bude podepsáno společné prohlášení o navázání diplomatických styků, které bude doprovázené memorandem," vysvětlil Jan Kohout. V memorandu bude obsažen vznik společné komise historiků, která bude zkoumat sporné otázky. Ministr zahraničí také zdůraznil, že navázání diplomatických styků umožní další rozvoj vzájemných vztahů a užší spolupráci v mezinárodních organizacích a v rámci evropského integračního procesu. "Reflektuje také staletou společnou historii a na ní založenou kulturní a hospodářskou sounáležitost," podotkl ministr.

Kabunet uzavřel mýtnou zakázku, Kapsch to bude stát 171 milionů Kč

Vláda oficiálně uzavřela první etapu výstavby mýtného systému. Ministři schválili protokol o úplném dokončení díla, podle kterého budou vady a nedodělky systému stát společnost Kapsch 171 milionů Kč. Protokol je dohodou obou stran. Na tiskové konferenci po jednání kabinetu to uvedl ministr dopravy Gustáv Slamečka. Celková suma se skládá ze dvou částí. Jako smluvní penále firma zaplatí státu 121 milionů korun, zbylých 50 milionů získá stát formou slevy z konečné ceny díla. Penále vypočítali znalci, Kapschi se například včas nepodařilo upravit terén kolem mýtných bran, postavit ke všem branám žebříky, dodat některé dokumenty k systému nebo převést softwarové licence. První etapa zakázky se uzavřela po dvou a půl letech od spuštění systému 1. ledna 2007. Jako hlavní problém se ukázaly zkrácené lhůty pro výstavbu mýtných bran. Podle smlouvy měl Kapsch mít na budování systému 12 měsíců, kvůli průtahům s uzavřením tendru a odvolání neúspěšných uchazečů se lhůta zkrátila na devět měsíců. Původně stát uzavřel s Kapschem smlouvu na výstavbu systému na 900 kilometrech dálnic a rychlostních silnic (I. etapa) a 1100 kilometrech silnic první třídy (II.etapa). Smlouva trvá do roku 2017, celková hodnota zakázky je 22 miliard včetně plateb za správu systému a služby.

Žádat o vrácení DPH bude možné pouze elektronicky

Žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty (DPH) bude zřejmě možné podat pouze elektronicky. Rovněž průvodní doklady zboží podléhajícího spotřební dani by měly být pouze elektronické. Vyplývá to z novely zákona o DPH a novely zákona o spotřební dani, kterou schválila vláda. Na tiskové konferenci po jednání vlády o tom informoval premiér Jan Fischer. Oba zákony je podle ministerstva financí nutné přijmout kvůli převedení směrnic EU do českého práva. Novela zákona o DPH by měla platit od počátku roku 2010 a novela zákona o spotřební dani od dubna 2010, protože v rámci EU by měl vzniknout tzv. Excise Movement and Control System (EMCS), elektronický kontrolní systém na dopravu výrobků podléhajících spotřební dani. Cílem novely zákona o DPH je rovněž nastavení pravidel, která zamezují daňovým únikům a krácení daně. Podstatnou změnou je podle MF stanovení jednotných lhůt, ve kterých bude muset finanční úřady rozhodnout ohledně vrácení daně. Současně jsou ale také stanoveny lhůty plátcům DPH pro poskytnutí dodatečných informací požadovaných úřady. Hlavním cílem návrhu novely zákona o spotřební daní je vytvoření právního rámce elektronického systému v rámci EU, který by měl kontrolovat dopravu výrobků podléhajících spotřební dani.

Kabinet schválil plán přeměny politiky péče o ohrožené děti

Česká republika se posunula o krok blíž přeměně kritizovaného systému péče o ohrožené děti. Vláda schválila Národní akční plán transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období 2009 - 2011. Sdělil to premiér Jan Fischer. Plán, který připravilo ministerstvo práce a sociálních věcí ještě za vedení ministra Petra Nečase (ODS), má snížit počet dětí v ústavech. ČR patří mezi země s nejvyšším počtem dětí v ústavní péči v zemích EU. Nový systém péče o ohrožené děti by měl dávat přednost rodinnému prostředí před ústavní péčí. Rozšířit a profesionalizovat se má pěstounská péče. Mnohem více pozornosti by se mělo v budoucnu věnovat také preventivní práci s rizikovými rodinami tak, aby nemusely být děti odebírány rodičům a umísťovány do ústavů. Sociální pracovníci by měli v budoucnosti řešit situaci problematických rodin a ohrožených dětí pomocí takzvaných individuálních plánů. Nově by už také neměli působit jako úředníci, ale jako terénní pracovníci. Zvýšit by se měl jejich počet, dosud připadá na jednoho více než 300 případů.

Ministři odsouhlasili záměr Strany zelených omezit imunitu poslanců

Vláda Jana Fischera odsouhlasila návrh poslanců Strany zelených omezit imunitu zákonodárců, sdělila ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová. O předloze rozhodne sněmovna na své zářijové schůzi. Poslanci a senátoři by podle návrhu zelených měli o imunitu přijít ve všech případech, kdy by překročili zákon. Výjimkou by zůstaly jejich projevy a hlasování v parlamentu. Pravděpodobnost, že bude návrh přijat, ale není vysoká. Poslanci mají na jeho schválení jednu řádnou schůzi, a to na začátku září. Jde přitom o úpravu ústavního zákona, která se nedá schvalovat v prvním čtení. V říjnu pak následují předčasné volby do Poslanecké sněmovny. Imunita se nyní vztahuje na veškeré jednání zákonodárců, například i na dopravní nehody. O vydání k trestnímu stíhání rozhoduje sněmovna či Senát. Pokud se rozhodnou zákonodárce nevydat, nemůže být stíhán ani po skončení mandátu. Imunita podle zelených ztrácí na významu, protože dnes podle nich nehrozí, že by stát omezoval práva poslanců a senátorů.

Kabinet souhlasí s návrhem změn při jmenování členů mediálních rad

Vláda souhlasí s poslaneckým návrhem změn zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání, které mají sjednotit a upravit jmenování členů mediálních rad. Na tiskové konferenci po jednání vlády o tom informovala ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová. Návrh předložili poslanci za Stranu zelených. Podle navrhované novely by se ve všech radách měl snížit počet členů ze 13 na devět a především by se měla změnit jejich volba. Návrhy na nové radní by měly předkládat různé organizace a jimi navržené kandidáty by pak schvalovala Poslanecká sněmovna a nově také Senát a prezident. Bez ohledu na stanovisko vlády návrh projedná Poslanecká sněmovna, protože jde o poslanecký návrh. "Stávající právní úpravu jmenování členů rady považují předkladatelé této novely za nevyhovující. Rada by měla být orgánem heterogenním a politicky nezávislým. Vzhledem k tomu, že všichni jednotliví členové rady jsou vybíráni a navrhováni jediným politickým tělesem, Poslaneckou sněmovnou, je velmi obtížné takové různorodosti a politické nezávislosti dosáhnout, neboť výběr členů rady je nutně determinován aktuální politickou většinou v Poslanecké sněmovně," uvádějí předkladatelé novely ve svém návrhu.

Zástupci Turecka a zemí EU podepsali dohodu o plynovodu Nabucco

Zástupci Turecka a čtyř členských zemí Evropské unie podepsali mezivládní dohodu o plynovodu Nabucco, který má přivést plyn z oblasti Kaspického moře a Střední Asie do Evropy. Informovala o tom agentura AP. Plynovod má snížit energetickou závislost Evropy na Rusku. Premiéři Turecka, Rakouska, Bulharska, Rumunska a Maďarska podpisem dohody umožnili, aby plynovod procházel přes jejich území. První zásilky plynu by měly plynovodem protéct v roce 2014, trasa by měla do Evropy přepravit ročně 31 miliard metrů krychlových. Nabucco má přivést zemní plyn přes Turecko a jihovýchodní Evropu do Rakouska mimo území Ruska a Ukrajiny. Z rakouské přijímací stanice Baumgarten bude plyn proudit do dalších zemí západní Evropy. "Jsme velmi rádi, že něco, na čem se české předsednictví velmi silně angažovalo, konečně dospělo do fáze podpisu. Není sice to postavený plynovod, ale je to dobrý krok na správné cestě," řekl ČTK k podpisu vládní zmocněnec pro energetickou problematiku Václav Bartuška.

CVVM: Proti radaru v ČR jsou stále zhruba dvě třetiny lidí

S umístěním radarové základny USA v České republice nesouhlasí přibližně dvě třetiny lidí, opačný názor zastává asi čtvrtina. Vyplývá to z červnového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), který má ČTK k dispozici. Oproti předchozím výzkumům v uplynulých měsících se výsledky téměř nezměnily. Na otázku, zda by o radarové základně měli rozhodovat občané v referendu, odpovědělo kladně 71 procent respondentů, proti referendu se vyslovila asi pětina. Ani v tomto případě žádné významné změny v náladě veřejnosti nenastaly. S případným umístěním radaru na českém území nesouhlasí 67 procent dotazovaných, opačný názor vyjádřilo 26 procent občanů, sedm procent respondentů neví. Z pohledu stranických preferencí má radar nadpoloviční podporu jen mezi příznivci ODS, většina voličů ostatních stran je proti.

Lidovci vyzvali strany, aby nepodporovaly politické přeběhlíky

KDU-ČSL vyzvala ostatní politické strany, aby nepodporovaly takzvané politické přeběhlíky. Jde o poslance, kteří v průběhu volebního období opustí stranu, za kterou byli zvoleni, a případně vstoupí do jiné. Přeběhlíci při těsném poměru sil ve sněmovně v posledních letech zásadně ovlivňovali politickou situaci a často na nich závisel osud vlády. "Chceme, aby došlo k dohodě napříč politickým spektrem, že takovýto podvod na voliče se již nebude opakovat," řekl na tiskové konferenci předseda lidovců Cyril Svoboda. Reagoval tak mimo jiné na situaci po posledních sněmovních volbách, kdy vláda premiéra Mirka Topolánka (ODS) získala důvěru díky hlasům dvou bývalých poslanců ČSSD Michala Pohanky a Miloše Melčáka. "Trváme na tom, že voliči mají svaté právo rozhodnout o tom, jaký má být poměr sil (ve sněmovně) a politické strany jsou zde od toho, aby tento poměr plně respektovaly," dodal Svoboda. Požadavek nepodporovat přeběhlíky je podle Svobody pro lidovce závazný.

Lidovci a Hybáškové EDS chtějí v říjnu ve volbách společný postup

Lidovci a Evropská demokratická strana (EDS) někdejší europoslankyně Jany Hybáškové budou v říjnových volbách do Poslanecké sněmovny postupovat společně. Prohlášení v tomto smyslu chtějí obě strany podepsat v úterý na pražském Žofíně. Bez podrobností to oznámila KDU-ČSL. Umístěním výrazných tváří EDS - za kterou v nedávných eurovolbách kandidoval například někdejší rektor Karlovy Univerzity Ivan Wilhelm nebo bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý - na svých kandidátkách KDU-ČSL podle všeho reaguje na nedávný vznik TOP 09 někdejšího prominentního lidovce Miroslava Kalouska. Jeho uskupení minulý týden uzavřelo dohodu o strategické spolupráci s neparlamentním hnutím Starostové a nezávislí. Hybášková za svého působení v Evropském parlamentu byla členkou frakce Evropské lidové strany (EPP), v jejímž rámci působili i lidovečtí europoslanci. Svou roli v přípravě nastávající spolupráce KDU-ČSL a EDS tak mohl hrát i evropský rozměr lidovecké politiky.

Moravskoslezský kraj dá postiženým obcím přes osm milionů korun

Obce a města zasažená povodní dostanou od Moravskoslezského kraje přes osm milionů korun ze zajišťovacího fondu. Jednomyslně o tom rozhodli krajští zastupitelé. Pět obcí získá na likvidaci následků záplav po milionu korun, zbývající obce pak nižší částky od 20.000 do 500.000 korun. "Jsou to nezbytné prostředky, které mají sloužit k tomu, aby obce mohly pokračovat v odstraňování povodňových škod. Situaci v jednotlivých obcích posoudili pracovníci krizové štábu s tím, že základním vodítkem byly počty zničených mostů a počty zničených budov," uvedl hejtman Jaroslav Palas. Dodal, že peníze obce obdrží nejpozději do konce týdne. Zastupitelé schválili i přerozdělení 3,7 milionu korun, které stát poskytl pro jednotky dobrovolných hasičů. Škody v Moravskoslezském kraji budou zřejmě nejvyšší ze všech záplavami postižených krajů. Jen na obecním majetku jsou škody kolem půl miliardy korun, celkové škody přesáhnou více než miliardu korun.

Průmyslová výroba v květnu klesla o 22 procent, stavební o 2,1 procenta

Průmyslová výroba v tuzemsku letos v květnu meziročně klesla o 22 procent po dubnovém sestupu o 22,1 procenta. K meziročnímu poklesu průmyslu podle statistiků nejvíce přispěla kromě výroby strojů a zařízení také produkce kovových konstrukcí a kovodělných výrobků a výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů. Největší pokles nastal ve výrobě základních kovů a ve slévárenství. Stavební produkce se v květnu ve stálých cenách meziročně snížila o 2,1 procenta, v dubnu přitom stavební výroba stejným tempem rostla. Oznámil to Český statistický úřad.

Počet insolvenčních návrhů stoupl do června o 58 procent

V prvním pololetí letošního roku bylo v České republice podáno celkem 4021 insolvenčních návrhů, což je o téměř 58 procent více než ve stejném období loni. ČTK o tom informovala společnost Creditreform. Podle jejích odhadů se bude situace i nadále zhoršovat. V samotném červnu totiž bylo podáno celkem 891 návrhů, což je za jeden kalendářní měsíc podle Creditreform nejvíce insolvenčních návrhů v historii insolvenčního rejstříku. "Vzhledem k tomuto vývoji očekáváme, že již koncem srpna 2009 dosáhne počet podaných insolventních návrhů na firmy počtu podání za celý rok 2008," uvedla analytička Creditreform Miloslava Osvaldová.

Prodej vozů Škoda v Číně za pololetí vyskočil o 46 procent

Prodej vozů Škoda za první pololetí v Číně včetně Hongkongu vyskočil meziročně o 46,2 procenta. Prodalo se 46.144 aut české značky, uvedl její mateřský koncern Volkswagen. Čínský odbyt vozů z celé skupiny VW vzrostl o 22,7 procenta na 652.222 aut navzdory hospodářské a finanční krizi. Volkswagenu se v Číně v pololetí dařilo mimo jiné díky tomu, že se třetí největší ekonomika světa oživuje. Vozů značky Volkswagen se prodalo 538.969 a prodej aut Audi se zvýšil o 11 procent na 66.866. "Čína je v současné době světlým bodem na mezinárodním automobilovém trhu," uvedl ve zprávě prezident divize Volkswagen China Winfried Vahland. Podle analytika společnosti Cyrrus Jana Procházky Škoda v Číně zatím roste z relativně nízkého základu a čínský trh je nyní také značně pokroucen státními motivačními programy. "Ovšem jeho potenciál je i v budoucnu mimořádně vysoký, zejména díky nižší penetraci automobilů na 100 lidí a potupnému růstu blahobytu obyvatel. Je bezpochyby úspěch a správná strategie, že se Škoda na tomto trhu stále více prosazuje. Současně je vidět, že si Škoda pod křídly VW stále více věří, i když v Číně vystupuje relativně samostatně," řekl ČTK. Škoda v současnosti že v Číně vyrábí modely Fabia, Octavia a Superb, pojmenované čínsky jako jing-rui (Fabia), ming-rui (Octavia) a hao-rui (Superb).

V červnu v Česku požádalo o azyl 90 cizinců, žádostí tak ubylo

Ministerstvo vnitra v červnu zaznamenalo celkem 90 žádostí cizinců o azyl. Počet žádostí o azyl tak oproti předchozím měsícům mírně klesl. Vyplývá to ze statistické zprávy vypracované odborem azylové a migrační politiky ministerstva vnitra. Počet žadatelů o azyl lehce klesl i v meziročním srovnání; loni v červnu ministerstvo vnitra zaznamenalo 114 žádostí. Od roku 1990 žádalo české úřady o azyl celkem 88.609 lidí. Největší zájem o český azyl v červnu projevili občané Kazachstánu; bylo jich celkem 22. Na druhé příčce se s 12 žádostmi umístili Mongolové před třetími Ukrajinci, těch o český azyl žádalo celkem 11. Po šesti žádostech přišlo od občanů Běloruska a Ruska; Vietnamci o český azyl žádali v pěti případech. Česko od vstupu do schengenského prostoru v prosinci 2007 zůstalo obklopeno pouze jeho členskými státy. Jediným přímým vstupem do ČR pro cizince z ostatních zemí zůstala mezinárodní letiště. Cizinec má nárok požádat o azyl pouze ve státě, do nějž poprvé překročí schengenské hranice.

Tuzemští zaměstnanci tráví pětinu pracovní doby zábavou

Češi stráví v průměru pětinu 8,5hodinové pracovní doby zábavou. Pro svého zaměstnavatele pracují maximálně sedm hodin a zbytek pracovní doby nejčastěji tráví na sociálních sítích nebo hraním počítačových her. Vyplývá to z průzkumu, jehož výsledky ČTK sdělila společnost truconneXion. "Osobně vidím největší nešvary v používání sociálních sítí a komunikačních nástrojů typu ICQ nebo Skype. Zaměstnanci věnují nepracovní komunikaci překvapivě velkou část pracovní doby. V podstatě je to stejné, jako kdyby každý den minimálně hodinu a půl seděl u jejich stolu kamarád, se kterým si vyprávějí své zážitky z víkendu nebo dovolené," uvedl ředitel pro strategický rozvoj společnosti truconneXion Robert Kleiner. Po dlouhou dobu vedla tabulku odpočinkových aplikací karetní hra Solitaire. V roce 2007 ji zastínily online strategické hry typu Travian a návrat karet se neočekává ani letos. Letošní prim drží sociální sítě typu Facebook.

Z Klementina odstěhovali poslední svazky technické knihovny

Poslední ze zhruba deseti kilometrů svazků Státní technické knihovny převezli z pražského Klementina do nové budovy Národní technické knihovny (NTK) v Praze-Dejvicích. Budova, která byla postavena uprostřed areálu vysokých škol, bude slavnostně otevřena 9. září. ČTK to řekl mluvčí technické knihovny Jan Kratochvíl. S více než 1,5 milionem svazků má být NTK největším pramenem technické literatury v České republice. Podle ředitele knihovny Martina Svobody se knihovníci na stěhování chystali sedm let. Knihovna v Dejvicích slibuje uživatelům komfort služeb, třeba půl milionu publikací ve volném výběru, přes 1300 studijních míst a téměř 600 míst relaxačních. V celém objektu bude WiFi signál, 250 počítačů pro veřejnost, studovna se čtyřiadvacetihodinovým provozem, možnost samoobslužného půjčování a vracení knih i kavárna. V nové budově veřejnost najde knihovní fondy bývalé Státní technické knihovny a část fondů knihoven Českého vysokého učení technického a Vysoké školy chemicko-technologické. Do knihovny prý denně přijde až 3000 čtenářů, největší část z nich budou studenti. Stavba dostala minulý měsíc Cenu Klubu za starou Prahu pro nejlepší novostavbu v historickém prostředí.

Tragédie Antonius a Kleopatra zahájila shakespearovské dny v Brně

Představením historické tragédie Antonius a Kleopatra v neděli na hradě Špilberku začaly Brněnské shakespearovské dny. Do 4. srpna mohou milovníci divadla zhlédnout pod širým nebem pět různých inscenací čtyř her dramatika Williama Shakespeara. Antonia a Kleopatru nastudoval na Slovensku režisér Michal Vajdička. Brněnské publikum může představení srovnat s novou inscenací stejné hry v Národním divadle Brno, která měla premiéru přednedávnem. V obou představeních shodou okolností účinkuje brněnský herec Petr Halberstadt. V letní produkci má roli Domitia Enobarba, v kamenném divadle hraje Antonia. K lákadlům Brněnských shakespearovských dní patří dvě různá provedení Komedie omylů. Jednu inscenaci připravila ostravská společnost PaS de théâtre, druhá vznikla loni v Praze přímo pro shakespearovské slavnosti. Očekávání budí nové nastudování Veselých paniček windsorských v režii Jiřího Menzela. Program doplňuje tragédie Macbeth. Brněnské shakespearovské dny jsou součástí Letních shakespearovských slavností, které se konají také v Praze, Bratislavě, Košicích, Zvolenu a Ostravě. Všude se hraje pod širým nebem v kulisách historických budov.

Národní divadlo Brno posílí pěvkyně Urbanová a tanečnice Jeličová

Pěvkyně Eva Urbanová, tanečnice Ivona Jeličová a činoherec Michal Slaný jsou nejvýraznějšími personálními posilami Národního divadla Brno před sezonou 2009 až 2010. Urbanová patří k nejznámějším umělkyním na české operní scéně. Vystupovala na předních světových scénách včetně Metropolitní opery v New Yorku a milánské La Scaly. Osmačtyřicetiletá sopranistka Urbanová bude v Brně pravidelně vystupovat, avšak nestane se členkou souboru. Jeličová patří k talentovaným českým balerínám. Od roku 2000 je v angažmá v Divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Do nominací na Cenu Thálie se dostala například díky roli Lady Macbeth v baletu Macbeth. Činoherní soubor posílí Michal Slaný, jenž od roku 2001 působí v Národním divadle v Praze. Předtím hrával také v Pardubicích, Plzni a Mostě. V roce 2004 byl za výkon ve hře Slyšet hlasy na pražské první scéně nominován na Cenu Thálie.

Rajhradský památník vystaví vzácné středověké rukopisy

Rajhradský Památník písemnictví na Moravě na několik dní mimořádně vystaví šest středověkých rukopisů z 10. až 12. století. Část z nich si ještě nikdy nemohla prohlédnout veřejnost. Rukopisy pocházejí převážně z písařské dílny v rajhradském klášteře benediktinů, který je dnes sídlem památníku. ČTK to řekla historička a kurátorka Jindra Pavelková. Vedle originálů si lidé mohou prohlédnout také faksimile dvou svazků, které patří k nejznámějším památkám středověkého písemnictví. Jde o takzvaný Echternašský evangelistář ze skriptoria v lucemburském Echternachu a knihu perikop, která vznikla v Salcburku. "Zatímco originály rukopisů podléhají přísnému bezpečnostnímu a konzervátorskému režimu, faksimile budou návštěvníkům volně k dispozici. Zájemci dostanou příležitost zalistovat si ve dvou z nejvýznamnějších bohatě zdobených knižních středověkých památek," uvedla Pavelková. Výstava potrvá od 17. července do 2. srpna bez možnosti prodloužení.

Ze sportu:

Etiopský fotbalista Fikru-Teferra Lemessa uspěl na testech v prvoligové Mladé Boleslavi a s klubem podepsal smlouvu na příští sezonu s následnou dvouletou opcí. Trenér Dušan Uhrin mladší se zároveň rozhodl, že si ponechá i další tři testované zahraniční fotbalisty - srbského obránce Marka Daloviče a francouzské mladíky Davida Louhoungoua a Jerryho Prempeha. Klub to uvedl na svém webu.

Squashista Jan Koukal zvítězil na turnaji série NSC v Kuala Lumpuru s dotací 10.000 dolarů a splnil roli hlavního favorita. Ve finále porazil desetinásobný mistr republiky druhého nasazeného Jásira Butta z Pákistánu po velkém boji za 82 minut 3:2 na sety.

České basketbalistky na mistrovství Evropy hráček do 18 let neobhájily loňské bronzové medaile. V duelu o třetí místo prohrály ve švédském Södertälje s domácím výběrem 54:67. Titul po výhře 64:54 nad Francií získaly Španělky.

Golfistka Jessica Kordová zahrála na US Open stejně jako při loňské premiéře na závěr své nejlepší kolo a posunula se na 26. místo konečného pořadí. Šestnáctiletá dcera bývalého elitního českého tenisty Petra Kordy, která od letoška startuje pod americkou vlajkou, tak nebyla daleko od zopakování loňské senzační 19. pozice.

Krátce o úterním počasí v České republice:

Polojasno až oblačno, místy přeháňky, ojediněle bouřky. Teploty 27 až 31 stupňů Celsia.

13-07-2009