Denní souhrn zpráv Zprávy

27-10-2009

Ústavní soud odročil jednání o lisabonské smlouvě na 3. listopadu

Český Ústavní soud (ÚS) se výrazně přiblížil k rozhodnutí o souladu lisabonské smlouvy s českým ústavním pořádkem, nález však nakonec nevyhlásil. Výsledek již druhého přezkoumávání smlouvy pravděpodobně oznámí v úterý 3. listopadu. Soudci v úterý ukončili dokazování a vyslechli závěrečné přednesy. Nyní je čekají neveřejné porady a plenární hlasování, jehož výsledek zůstane do úterý utajen.

Nejpřekvapivějším okamžikem úterního jednání, které sledovala zaplněná soudní sněmovna, byl jeho začátek. Právník skupiny senátorů Jaroslav Kuba vznesl proti předsedovi soudu a soudci zpravodaji Pavlu Rychetskému námitku podjatosti kvůli zářijové schůzce s německým velvyslancem Johannesem Haindlem. Plénum soudu ale po krátké poradě námitku zamítlo a Rychetský mohl v jednání pokračovat. Účastníci řízení, tedy zástupci skupiny senátorů, prezidenta, vlády a obou komor parlamentu, se v proslovech většinou drželi svých starších stanovisek. Senátoři svůj návrh na přezkoumání lisabonské smlouvy již podruhé doplnili, za což sklidili kritiku Rychetského, jenž to označil za náznak "obstrukčního jednání". Senátor Jiří Oberfalzer (ODS), jenž jedná za skupinu senátorů, ocenil podrobné stanovisko vlády k lisabonské smlouvě. Dokument přednesl ministr pro evropské záležitosti Štefan Füle. Pokud by senátoři s návrhem neuspěli a soud se alespoň ztotožnil se stanoviskem vlády, dalo by se podle Oberfalzera na dokument v budoucnu odkazovat. Füle mimo jiné zdůraznil potřebu přijmout jasná procedurální pravidla při přezkumu podobných mnohostranných mezinárodních smluv. Účelem je to, aby opakovaná podání či doplnění smluv nemohla být zneužita k čistě obstrukčním účelům. Füle také uvedl, že lisabonská smlouva je v souladu s českým ústavním pořádkem. Oberfalzer v závěrečném přednesu řekl, že se EU po ratifikaci lisabonské smlouvy změní v společenství s federativními prvky. Poukázal i na zrušení práva veta při rozhodování o řadě unijních záležitostí. Oberfalzer upozornil také na to, že lisabonská smlouva vytváří základ pro budování společné unijní obrany.

Česko je poslední zemí EU, která lisabonskou smlouvu dosud neratifikovala. Chybí podpis prezidenta Václava Klause, známého odpůrce Lisabonu. Bez ohledu na to, zda Ústavní soud nakonec potvrdí soulad smlouvy s českou ústavou, žádá Klaus pro ČR výjimku z Listiny základních práv EU. Zdůvodňuje to obavou z prolomení takzvaných Benešových dekretů. Výjimka patří ke klíčovým tématům summitu EU, který začne ve čtvrtek. Česko je podle vlády blízko k dohodě se švédským předsednictvím unie. Předseda ČSSD Jiří Paroubek je rozhodnutím Ústavního soudu odložit verdikt rozčarován. Hraničí to prý s obstrukcí. Soud podle Paroubka prokázal svou tendenci ovlivňovat politické procesy bez ohledu na vnější dopady. Šéfa ODS Mirka Topolánka odročení nepřekvapilo, soud se podle něj chtěl vyhnout případné kritice za příliš rychlé rozhodnutí. Podle předsedy KDU-ČSL Cyrila Svobody je postup Ústavního soudu logickým krokem. Soud podle něj musí zpracovat nové informace.

Prezidenta Klause bude na summitu EU zastupovat kancléř Weigl

Zástupce prezidentské kanceláře bude přítomen na nadcházejícím summitu EU, který se má zabývat i požadavky prezidenta Václava Klause k lisabonské smlouvě. Součástí české delegace bude prezidentův kancléř Jiří Weigl, který za Hrad vedl vyjednávání o podobě výjimky požadované Klausem. ČTK to potvrdil premiér Jan Fischer. Účast prezidentova zástupce na summitu, kde za ČR jedná premiér, není obvyklá. Českou republiku standardně na vrcholných summitech EU zastupuje šéf exekutivy a mandát pro jednání připravuje vláda. Vrcholné schůzky, kam za ČR jede premiér, se dosud zástupce prezidentské kanceláře neúčastnil. Weigl prezidenta doprovázel na summitech, které Klaus řídil v době českého předsednictví EU. Český prezident vedl unii na summitu s Ruskem, Čínou, Japonskem a Jižní Koreou.

Zelení mají novelu, podle níž by smlouvy mohl ratifikovat premiér

Strana zelených předloží návrh ústavní novely, podle níž by mezinárodní smlouvy včetně lisabonské mohl místo prezidenta ratifikovat premiér. Novinářům to řekl předseda zelených Ondřej Liška. Návrh ale zřejmě nemá moc šancí na přijetí; rezervovaní vůči němu jsou i zástupci ČSSD, kteří patří ke kritikům postoje Václava Klause k lisabonské smlouvě. Předseda Senátu Přemysl Sobotka (ODS) návrh označil za "populistický výkřik". Lídr ODS Mirek Topolánek jej má za účelový. Prezident by mohl podle předlohy zelených dobrovolně přenést ratifikaci smluv na předsedu vlády. Bylo by to pro případ, že by měl problém s podpisem, ale nechtěl jít proti vůli parlamentu, řekl Liška. Novela by dále zavedla lhůtu k podpisu, jako je tomu u zákonů. V případě, že by prezident nepodepsal mezinárodní smlouvy do měsíce, pravomoc by získal premiér, uvedl.

Češi si připomenou vznik Československa, tématem bude i Lisabon

Češi si ve středu připomenou 91. výročí vzniku samostatného Československa. Oslavy jako každoročně vyvrcholí večer na Pražském hradě, kde prezident Václav Klaus udělí státní vyznamenání. Převezmou ho asi dvě desítky osobností. Měl by mezi nimi být například zpěvák Karel Gott. Nejvyšší státní vyznamenání Řád bílého lva zřejmě převezme válečný hrdina Imrich Gablech. Za druhé světové války byl vězněn v ruských zajateckých táborech. Odtud uprchl do Anglie, kde se stal stíhačem britského letectva. Žhavými kandidáty na nejvyšší státní vyznamenání jsou podle tisku také váleční veteráni Otakar Černý a Jaroslav Hofrichter, kteří sloužili jako letci v Británii. Černý by Řád bílého lva dostal in memoriam.

Kromě tradičních akcí bude letos státní svátek provázet i horké politické téma. Oslavy samostatnosti totiž přicházejí v okamžiku, kdy se blíží rozuzlení zápletky s českou ratifikací lisabonské smlouvy reformující Evropskou unii. Na státní svátek se chystá také několik demonstrací. V hlavním městě se sejdou členové radikální Dělnické strany, nacionalisté i odpůrci lisabonské smlouvy. Kvůli extremistům bude v centru Prahy také více policistů. Krajní pravice původně plánovala také shromáždění v Otrokovicích na Zlínsku, pořadatelé ale akci odvolali. Na Pankráci se dopoledne uskuteční odhalení kontroverzního pomníku Milady Horákové, na který přispěla i KSČM. Akce by se měl zúčastnit i předseda ČSSD Jiří Paroubek. Občanská iniciativa D.O.S.T. plánuje uspořádat pochod, kde odmítne "diktát lisabonské smlouvy" a podpoří Klause v tom, aby smlouvu nepodepisoval.

ČEZ zvítězil u soudu EU, Temelín je v Rakousku nežalovatelný

Rakouské soudy nemohou rozhodovat o české jaderné elektrárně Temelín. Rozhodl o tom Evropský soudní dvůr v Lucemburku, který je nejvyšším soudem v Evropské unii. Případ se týká žaloby regionu Horní Rakousy na energetickou společnost ČEZ kvůli údajně škodlivým vlivům Temelína. Podle evropského soudu však rakouský region českou firmu žalovat nemůže. Spolková země Horní Rakousy, která sousedí s jižními Čechami, jsou vlastníkem pozemků, na nichž sídlí zemědělská škola, přičemž objekt se nachází jen 60 kilometrů od Temelína. Podle zástupců regionu však radioaktivita způsobovaná provozem elektrárny narušuje zemědělskou činnost na pozemcích v okolí školy. Rakušané tak požádali rakouský soud, aby energetické společnosti ČEZ nařídil, aby přestala "znečišťovat" jejich okolí nebo zastavila její provoz, pokud prý nebude schopná elektrárnu uvést do stavu, který splňuje platné technické normy. Rakouský soud se však obrátil na Evropský soudní dvůr, aby zjistil, zda musí uznat povolení k provozu, které Temelín získal od českých úřadů. Nejvyšší soud EU zároveň připomněl, že bezpečnost české elektrárny byla několikrát zkoumána při vstupu ČR do EU v roce 2004. Temelín tak splňuje základní standardy ochrany zdraví obyvatelstva a dodržuje předepsané limity. Rozsudek z Lucemburku v podstatě znamená, že jaderná elektrárna Temelín je v Rakousku jen stěží žalovatelná. Názor Evropského soudního dvora je totiž závazný pro všechny vnitrostátní soudy členských zemí EU, které musí rozhodnout v souladu s jeho vyjádřením.

Prezident Klaus vetoval novelu o posuzování vlivů na životní prostředí

Prezident Václav Klaus vetoval novelu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, normu vrátil sněmovně. Úprava má umožnit obcím, občanským sdružením nebo společnostem odvolat se k soudu, pokud nejsou spokojeny s procesem posuzování vlivu plánované stavby na životní prostředí. Novelu po Česku požaduje Evropská unie. Ve zdůvodnění, proč mají poslanci normu ještě jednou posoudit, Klaus uvádí, že změna představuje nepřijatelný průlom do dosavadní koncepce soudnictví. Ministr životního prostředí Ladislav Miko označil Klausův krok za velice nešťastný. "Vystavuje republiku vážnému riziku prohry sporu s Evropskou komisí a velmi citelným finančním sankcím. Pevně věřím, že Poslanecká sněmovna prezidentovo veto přehlasuje," řekl ČTK Miko. Novela byla podle něj nutnou reakcí na řízení, které vede Evropská komise proti Česku od roku 2006 kvůli nesouladu zákona s evropským právem.

Podle novely by mohly žalobu podat stavebním záměrem dotčené obce, občanská sdružení nebo společnosti, jejichž předmětem činnosti je ochrana životního prostředí, veřejného zdraví nebo kulturních památek. Podmínkou má být ale to, že předtím v řízení řádně poslaly písemné vyjádření k projednávané dokumentaci nebo posudku. Žaloby nemají mít odkladný účinek. Klaus si myslí, že změnou dostanou občanské iniciativy nový nástroj k obstrukcím. "Zatímco současný stav umožňuje žalovat pouze nezákonnost procesu EIA, novela umožňuje, aby mohlo být žalováno rozhodnutí samotné. Možnost soudního přezkumu závěrečného stanoviska budou mít nově i jiné subjekty než jen účastníci daného správního řízení. Nyní se tyto nejrůznější iniciativy budou moci navíc obrátit na správní soud s jakoukoliv námitkou, dokonce i proti již mnohaletému ukončenému řízení se žádostí o opakování celého procesu i k zastavení stavby samotné," uvedl prezident. Podle Mika počet žalob po přijetí novely nestoupne, protože nevládní organizace se následných řízení již účastní na základě jiných právních předpisů.

Telecký z plzeňských práv podal žalobu na Dvořákovou

Učitel na plzeňských právech a současně předseda akademického senátu fakulty Daniel Telecký podal žalobu a trestní oznámení na šéfku akreditační komise Vladimíru Dvořákovou. Teleckému, jenž byl v užším vedení fakulty, se nelíbí její výroky ohledně mafiánských praktik na škole. Po Dvořákové chce omluvu a částku 100.000 korun. Peníze slíbil dát fakultě. Bývalý děkan práv v Plzni Jaroslav Zachariáš podá kvůli svému propuštění žaloby. Někdejší proděkan fakulty Ivan Tomažič zase žádá o znovupřijetí. Oba muži byli propuštěni kvůli kauze opisování. S okamžitým zrušením pracovního poměru, které jim fakulta zaslala, se nehodlají smířit.

Dlouholetý velitel strážníků v Plzni Luděk Hosman přijde kvůli opsané práci o titul bakalář, který získal na právnické fakultě Západočeské univerzity. V sobotu pak univerzitní komise rozhodne, zda ztratí i magisterský titul. Novinářům to na tiskové konferenci řekl pověřený šéf právnické fakulty Jiří Pospíšil. Pospíšil také oznámil, že na Západočeské univerzitě vznikne speciální komise, jež bude řešit citlivé a důležité věci. Zabývat se bude odebíráním titulů i například také případy opsaných prací a podobně. Do čtvrtka bude rektorátem vypracován její statut.

Veleba: Mléko budou zemědělci vylévat nejméně na osmi místech ČR

Zemědělci ve čtvrtek vylijí celkem zhruba půl milionu litrů mléka na nejméně osmi místech ČR. Budou tímto způsobem protestovat proti nízkým výkupním cenám, kvůli kterým prý musejí snižovat početní stavy krav. Novinářům to řekl prezident Agrární komory Jan Veleba. Veleba uvedl, že podle jeho informací zemědělci budou mléko vylévat na pole poblíž obce Puklice u Jihlavy, Oslavan v okrese Brno-venkov, na Kroměřížsku, u Ústí nad Orlicí, na Blanensku, v jižních Čechách, na Plzeňsku a na Náchodsku. Protestní akci podle Veleby organizují farmáři v regionech. Někteří zemědělci prý uvažují o tom, že mléko budou vylévat i v pátek. "Agrární komora tyto farmáře podporuje a staví se za ně," podotkl Veleba.

Vlkův nástupce možná v listopadu, ale možná až po Novém roce

Jméno nástupce kardinála Miloslava Vlka by mohlo být známo už první týden v listopadu, podle zdroje ČTK však část představitelů české katolické církve počítá spíše s tím, že Vatikán jméno nového českého katolického primase oznámí až po Novém roce. Ústředí katolické církve vybírá Vlkova nástupce ze tří českých biskupů. Jména mají zůstat v tajnosti. Předpokládá se, že nejvážnějšími kandidáty na místo kardinála, který na konci roku odejde na odpočinek, jsou olomoucký arcibiskup Jan Graubner, královéhradecký biskup Dominik Duka a litoměřický biskup Jan Baxant.

Ministerstvo ocenilo účastníky odboje, medaili dostala i Mašínová

Ministerstvo obrany ocenilo účastníky odboje. Zlatou lípu ministra obrany obdržela také Zdena Mašínová, dcera hrdiny odboje za první a druhé světové války Josefa Mašína a sestra bratrů Josefa a Ctirada, kteří bojovali se zbraní v ruce proti komunismu. Kříž ministra obrany dostalo v úterý šest účastníků odboje za druhé světové války. Někteří in memoriam; za ně převzali ocenění od ministra obrany Martina Bartáka příbuzní. Ministr udělil stejné vyznamenání posmrtně třem vojákům, kteří padli v boji se sudetskými Němci v roce 1938 a při obraně tehdejší Podkarpatské Rusi proti maďarské armádě v roce 1939. Zlatou lípou ministerstvo ocenilo sedm lidí, patří k nim vedle Mašínové například i účastním protinacistického odboje a někdejší významný sociálnědemokratický politik Slavomír Klaban. Vybraní vojáci z českých misí v Afghánistánu stejně jako třeba několik zaměstnanců ministerstva obrany dostalo záslužné kříže. Barták rozdal na tři desítky čestných pamětních medailí k výročí vzniku Československa. Patří k nim ředitel Národního muzea Michal Lukeš, jeho náměstek Karel Ksandr a ředitel pražského židovského muzea Leo Pavlát. Kříž obrany státu a vyznamenání zlaté lípy jsou nejvyššími resortními vyznamenáními. Kříž dostalo dosud 62 lidí, zlatou lípu 44 lidí.

Výstava ukazuje pohled fotografů na dobu nesvobody

Obraz života v českých zemích v letech 1948 až 1989 očima fotografů se pokoušejí podat autoři výstavy Tenkrát na východě. V Domě u Kamenného zvonu začne ve středu a potrvá až do 3. ledna. Nemá být výstavou, která ukazuje historii české fotografie nebo dějiny Československa, ale chce ukázat život obyčejných lidí v době, kdy se toho "tolik muselo a tak málo smělo". Pro Galerii hlavního města Prahy výstavu připravili kurátoři Vladimír Birgus a Tomáš Pospěch. Expozice zahrnuje oficiální agenturní fotografie, dobové módní a reklamní snímky, fotografie propagující proslulé Jednotné zemědělské družstvo ve Slušovicích i záběry tajně pořizované pracovníky Státní bezpečnosti při sledování disidentů, režimu nebezpečných osob a cizinců. Páteří expozice ale jsou tematicky ucelené soubory děl od známých, zapomenutých i zcela neznámých fotografů. Řada jich je publikována poprvé. Autoři nerozlišovali mezi profesionály či fotografy, kteří neměli nikdy žádnou výstavu ani knihu, při výběru exponátů je zajímalo, zda fotografie přežily dobu svého vzniku, zda nesou výpověď doby.

DNA pomůže archeologům odkrýt minulost hradiště v Netolicích

Radnice v Netolicích na Prachaticku v úterý lidem rozdala a rozeslala stovku testů DNA, jejichž výsledky pomohou archeologům odkrýt dávnou minulost regionu a tamního hradiště. Letos v létě archeologové odebrali vzorky DNA z kosterních pozůstatků ve dvou středověkých hrobech, nyní rozdávají testy místním obyvatelům. Lidé se dozvědí nejen údaje o svých předcích, ale také o případných genetických chorobách, řekl ČTK starosta Oldřich Petrášek. Zájem o projekt je podle něj velký. Ozvali se rodáci z Česka i ze zahraničí. Výzkum na hradišti je systematicky prováděn od roku 2000, letos v létě archeologové u nově objeveného kostela sv. Jana odkryli dva velmi významné hroby. V jednom z nich byl pochován muž, který měl u sebe takzvané ovčácké nůžky - symbol vysokého církevního hodnostáře. "Takové případy jsou v Česku známé jen dva nebo tři. Obdobné měl v hrobce třeba jeden z biskupů pochovaný na Pražském hradě," řekl ČTK bioarcheolog Jaromír Beneš, který v Netolicích provedl spolu s kolegy v roce 2000 první rozsáhlý odkryv zaniklého opevnění a pohřebiště. Od roku 2000 se archeologům podařilo zjistit charakter hlavních opevňovacích těles hradu, především konstrukci západní hradby akropole, která byla vystavěna v 10. století. V prostoru zaniklé hradby pak pokračovalo pohřbívání hluboko do novověku. V lokalitě Na Jánu v Netolicích vzniká postupně první jihočeský archeopark, který je zaměřena především na málo známé období raného středověku českých dějin. Akropole starého přemyslovského hradu Netolice, kde se archeopark nachází, byla jedním z hlavních center knížecí přemyslovské správy jižních Čech od 10. do poloviny 13. století.

Sport

Tenista Radek Štěpánek splnil na halovém turnaji ve Vídni roli favorita. Druhý nasazený hráč porazil v prvním kole Poláka Lukasze Kubota hladce 6:4 a 6:1 za hodinu a 23 minut.

Počasí ve středu

Oblačno, k večeru na severu a severovýchodě postupně zataženo a místy déšť. Teploty 8 až 14 stupňů Celsia.

27-10-2009