Denní souhrn zpráv Zprávy

09-05-2012

Švédský král Carl XVI. Gustaf a zástupci švédského průmyslu a výzkumu jednají v Česku

Švédský král Carl XVI. Gustaf a zástupci švédského průmyslu a výzkumu v Praze jednali s premiérem Petrem Nečasem a prezidentem Václavem Klausem. Setkali se také se českými podnikateli. Švédská delegace se zajímá mimo jiné o spolupráci v informačních technologiích, medicíně, nanotechnologiích či evropském navigačním systému Galileo. Švédský panovník přijel do ČR spolu s misí švédské Královské inženýrské akademie (IVA), jejímž je patronem. Podle velvyslanectví není Carl XVI. Gustaf v ČR na oficiální státní návštěvě. Švédský panovník, který ČR oficiálně navštívil před 17 lety, se nicméně na Hradě setkal s prezidentem Václavem Klausem. Kromě jednání se švédskou delegací spolu zhruba půl hodiny hovořili mezi čtyřma očima. Carl XVI. Gustaf si pak prohlédl katedrálu svatého Víta. V Česku bude pobývat do pátku.

Sněmovna opět odložila rozhodování o záchranném fondu eurozóny

Sněmovna těsně před schvalováním opět odložila na žádost premiéra Petra Nečase (ODS) rozhodování o vzniku nového záchranného fondu eurozóny, tedy Evropského stabilizačního mechanismu (ESM). Vrátit by se k němu měla až na příští schůzi. Opozicí ovládaný Senát přitom už vznik tohoto fondu na návrh vlády před dvěma týdny podpořil. Nečas zdůvodnil překvapivý odklad tím, že řada poslanců by ještě chtěla pokračovat v diskusi o fondu, avšak sněmovnu odpoledne čeká schvalování zákonů. Odklad kromě vládní koalice podpořila i opoziční ČSSD. V kuloárech se tak spekulovalo o tom, že pro souhlas se vznikem fondu nemusela být ve sněmovně k dispozici potřebná ústavní většina 120 poslanců. V Senátu měli k návrhu výhrady zejména občanští demokraté, v dnešní sněmovní debatě ale proti vystupovali jen zástupci dříve vládních Věcí veřejných. Varovali, že by se přijetím Česko do budoucna zavázalo k mnohamiliardovým výdajům. Jejich obavy vyvraceli zástupci vlády s tím, že náklady by ČR hrozily jen jako členovi eurozóny.

Vláda: extremisté jsou aktivnější, na vině je ekonomická recese

Za aktivizací pravicového i levicového extremismu v České republice v minulém roce vidí autoři vládní zprávy ekonomickou recesi. Ministr dopravy Pavel Dobeš řekl, že pravicové skupiny loni uspořádaly 123 akcí, levicové 211. Přestože ale počet akcí organizovaných radikály roste, česká krajně nacionalistická scéna se podle vládní zprávy nachází v útlumu. Jednotlivá uskupení prý nemají dlouhodobou koncepci, finance ani aktivní členskou základnu. Také se jim nedaří nalákat nové sympatizanty, uvádí v materiálu ministerstvo vnitra. Podle ministerstva vnitra v ČR také působí lokální extremistické buňky, které vyvíjejí vlastní aktivity, případně "aspirují k pokusům o přímou akci". Pravicové extremisty loni ovlivnily represe státních orgánů a osobní rozpory mezi vůdčími postavami z předchozích let. Nepředstavují tedy celek s jediným cílem, ale je to spíše směsice myšlenkových proudů, uvádí zpráva.

Sněmovna stvrdila nový zákon o podporovaných zdrojích energie

Sněmovna přehlasovala veto prezidenta Václava Klause a stvrdila nový zákon o podporovaných zdrojích energie. Zákon v jednom předpisu soustřeďuje podporu pro obnovitelné zdroje, druhotné zdroje a kombinovanou výrobu elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů. Mezi podporované zdroje energie zahrnuje biometan. Podle prezidenta však mimo jiné přináší neodhadnutelné zvýšení cen energií. Kromě podpory výroby biometanu zákon ponechává povinnost vykoupit elektřinu z obnovitelných zdrojů i u těch provozovatelů, u kterých ze zákona koncem roku skončí příslušné smlouvy. Ministr průmyslu Martin Kuba varoval, že pokud by sněmovna zákon nepřijala, bude tlak na podporu obnovitelných zdrojů ze státního rozpočtu ještě vyšší, protože bude platit současný zákon. Nová norma má podle vlády pomoci Česku dosáhnout cíle, ke kterému se zavázala v rámci EU, aby do roku 2020 obnovitelné zdroje pokrývaly 13,5 procenta spotřeby elektřiny.

Stát dál nebude povinen vymáhat škodu po chybujících úřednících

Stát nebude mít povinnost vymáhat po úřednících škodu způsobenou jejich chybným rozhodnutím. TOP 09 tento svůj návrh zákona, který odmítla i vláda, ve sněmovně nedokázala v závěrečném schvalování prosadit. Na svou stranu získala jen poslance Věcí veřejných a jednotlivce z ostatních frakcí. Celkem taky bylo pro jen 56 ze 167 přítomných poslanců. Norma se měla vztahovat na případy, kdy stát musí lidem újmu způsobenou pochybením úředníka zaplatit. V platnosti ale zůstane současná úprava, podle níž stát škodu následně vymáhat od chybujícího úředníka může, ale nemusí. Předloha měla také stanovit okruh případů, kdy by se po úředníkovi škoda vymáhat nedala. Platit to mělo například tehdy, pokud by v dané věci existovaly odlišné právní výklady. TOP 09 slíbila, že normu předloží znovu.

Poslanci ukončili nynější schůzi sněmovny, zbylé body vyřadili

Poslanci ukončili ve středu odpoledne nynější schůzi sněmovny. Zhruba dvě desítky neprojednaných bodů z ní vyřadili, měli by se k nim vrátit v červnu. Patří k nim poslanecká předloha o legalizaci využívání marihuany k léčebným účelům a vládní návrh zákona o celostátním referendu. Vyřazení bodů navrhl předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Uvedl, že se na tom dohodl s předsedy sněmovních frakcí. Už dříve se ale nad takovým postupem pozastavili komunisté. Předseda poslanců KSČM Pavel Kováčik novinářům řekl, že hrozí, že sněmovna podobně jako v minulém volebním období "před sebou potlačí hromadu zákonů z per opozičních poslanců a poslankyň". Většinu předloh, které sněmovna ze schůze vyřadila, podala opozice. Jsou před úvodním kolem projednávání. Postup, kdy schůze skončí vyřazením neprojednaných bodů, není v tomto volebním období obvyklý. Další sněmovní schůze by měla začít 5. června.

Vláda schválila etický kodex úředníků a zaměstnanců státní správy

Vláda schválila etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy, řekl novinářům po jednání kabinetu ministr dopravy Pavel Dobeš. Kodex má garantovat kvalitu jejich služeb a chránit je třeba při oznámení korupce či jiného neetického chování. Podle kodexu budou mít úředníci povinnost podezření z uplácení nebo korupci, o které se hodnověrně dozvěděli, nahlásit nadřízenému, policii, státnímu zastupitelství nebo soudu. Dobeš připomněl, že přijetí kodexu je součástí protikorupční strategie nynější koaliční vlády. Podobný materiál přijala podle něj už v roce 2001 tehdejší vláda premiéra Miloše Zemana, byl však stručný a obecný. Úředníci nebudou smět podle kodexu v souvislosti se svým rozhodováním přijímat ani požadovat dary či jiné výhody pro sebe ani nikoho jiného. Budou také povinni oznámit jakoukoli nabídku nebo získání neoprávněné výhody. "Úředník a zaměstnanec veřejné správy se vyvaruje vztahů vzájemné závislosti a nepatřičného vlivu jiných osob (klientelismus, nepotismus), jež by mohly ohrozit jeho nestrannost," uvádí materiál.

Do konce června vláda přerušila jednání o hazardu

Vláda pošesté přerušila projednávání nového zákona o provozování sázkových her, který má mimo jiné umožnit zahraniční majetkovou účast u všech druhů sázkových her. Důvodem přerušení byla nutnost konzultace o slučitelnosti návrhu s evropským právem, řekl zdroj z vlády. Podmínkou zahraniční majetkové účasti na hazardu je podmínka, že provozovatel bude mít sídlo a kamennou pobočku pro registraci hráčů v Česku. Mezi vládními stranami ovšem v tomto bodu přetrvávají rozpory. Zákon dále obsahuje zkrácení takzvaného přechodného období ze tří let na šest měsíců. V přechodném období je možné provozovat loterie a jiné podobné hry ve městech, aniž by tuto činnost mohly omezit radnice.

Krutým chovatelům asi bude hrozit zabavení zvířat a zákaz chovu

Sněmovna schválila novelu, podle níž by mohl stát zabavit zvířata lidem, kteří je týrají, nebo zakázat krutým chovatelům jejich další držení. Z předlohy, která míří do Senátu, ale vypadlo na návrh zemědělského výboru sporné ustanovení, podle kterého by policisté mohli vstoupit do bytu kvůli podezření na týrání zvířete. Poslanci soudí, že by se mohlo jednat o porušení domovní svobody. Sankce v podobě zákazu chovu zvířat má podle ministerstva zemědělství snížit administrativní náklady obecních úřadů. Norma obsahuje také zvýšení poplatků za vyřízení dokladů k chovu vybraných druhů a schválení žádostí o převoz. Novela také stanovuje požadavky na vzdělání a kvalifikaci lidí, kteří usmrcují zvířata nebo pracují s pokusnými zvířaty. Upřesňuje rovněž požadavky pro udělení povolení k rituálním porážkám zvířat a upravuje ochranu zvířat pro vědecké účely. Při hlasování neuspěl s pozměňovacím návrhem Jiří Papež (ODS); v zákoně chtěl zrušit zákaz vyoperování pachových žláz zvířat. Do předlohy se nedostal ani návrh Kateřiny Klasnové (VV) o definici zvířecího útulku.

Sněmovna schválila "protipovodňovou" změnu hranic s Rakouskem

Sněmovna hladce schválila ústavní novelu, díky níž se bude moci na jižní Moravě drobně změnit česká hranice s Rakouskem. Výměna se bude týkat pozemků u Břeclavi a Lanžhotu, důvodem jsou protipovodňová a vodohospodářská opatření. Předloha míří do Senátu. Změny hranic si vyžádala výstavba pravobřežní hráze a průkopů na řece Dyji; příslušné stavební a vodohospodářské práce již byly provedeny v 90. letech. Změny se vztahují na plochu o celkové rozloze 24 hektarů. Velikost území dotčených změnou hranic je na české i rakouské straně totožná. Podrobnosti upravuje smlouva, která byla podepsána loni 3. listopadu a kterou sněmovna schválila už minulý týden. Všechny pozemky, jichž se výměna týká, vlastní státní podniky - Povodí Moravy, Pozemkový fond České republiky nebo Lesy České republiky.

Poslanci schválili změny v trestání prohřešků rybářů

Sněmovna schválila novelu, podle níž by prohřešky v rybářství měly řešit a pokutovat pouze obecní úřady s rozšířenou působností. Předloha Moravskoslezského kraje míří k posouzení do Senátu. Novela má upravit současný stav, kdy část deliktů musí projednávat krajské úřady. Krajští politici zdůvodňují svůj návrh změny tím, že nynější systém je neefektivní, zbytečně se vynakládají veřejné peníze a lidé musejí cestovat kvůli projednávání deliktů zbytečně daleko. Občané, a to nejen pachatelé, nýbrž i svědci, jsou při takovém řízení zbytečně zatěžováni nutností cestovat do sídla kraje, přičemž správní orgán je podle moravskoslezských zastupitelů povinen s tím spojené náklady svědkům hradit, pokud je uplatní. Všechny pokuty by byly nově příjmem obcí, které je uloží. Krajské úřady by byly odvolacím orgánem. Z přestupkového zákona do zákona o rybářství by se měl podle novely přesunout prohřešek neoprávněného chytání ryb. Sankce za něj se měnit nemá.

Armáda asi bude moci používat při cvičeních v Česku rušičky

Armáda asi získá pravomoc používat za stanovených podmínek rušičky elektronického signálu při cvičeních v Česku. Předem bude muset informovat Český telekomunikační úřad (ČTÚ) a integrovaný záchranný systém. Novely zákona o ozbrojených silách poslali poslanci do Senátu. Podle původního návrhu měla mít armáda možnost používat rušičky bez omezení, což poslanci kritizovali. Rušičky budou moci vojáci používat i v situacích, kdy jsou ohroženy životy a zdraví lidí, nebo hrozí velké škody. Také o takovém použití rušiček bude muset armáda informovat ČTÚ, ale následně. Kontrolu nad používáním rušiček bude mít podle novely sněmovní komise pro odposlechy.

Sněmovna schválila sjednocení pravidel pro kontroly na úřadech

Sněmovna v závěrečném čtení schválila vládní návrh kontrolního řádu, který má sjednotit pravidla úředních prověrek a překonat současnou roztříštěnou a nejednotnou právní úpravu. Poslanci podpořili pozměňovací návrh svého kontrolního výboru, který znamená, že se kontrolní řád nebude vztahovat na Nejvyšší kontrolní úřad. Nový kontrolní řád má nabýt účinnosti od roku 2014. Nový zákon má přinést jednotná pravidla základního obecného kontrolního postupu, která budou použitelná až na výjimky na všechny druhy kontrolní činnosti. Změny se mají týkat kontrol vykonávaných orgány státní správy a územní samosprávy u jim nepodřízených právnických a fyzických osob, ale také v rámci vztahů nadřízenosti a podřízenosti.

Senioři ČSSD chtějí požádat NKÚ o prověření důchodového účtu

Sociálnědemokratičtí senioři chtějí požádat Nejvyšší kontrolní úřad, aby prověřil příjmy a výdaje důchodového účtu. Podezřívají vládu, že šidí důchodový účet tím, že do něj například neposílá platby za ženy na mateřské dovolené a že z něj používá peníze k jiným účelům. Během zasedání Klubu seniorů ČSSD to řekla jeho místopředsedkyně Květoslava Kořínková. Podle místopředsedy ČSSD Zdeňka Škromacha má klub plnou podporu sociální demokracie. Podle ministerstva financí jde o nesmysl. Klub seniorů ČSSD se podle Kořínkové připojí k Demonstraci za přežití seniorů, kterou na 30. května 13:00 svolala do Prahy na náměstí Jana Palacha Rada seniorů České republiky s podporou Národní rady osob se zdravotním postižením. Sociální demokraté podle Škromacha rovněž tuto demonstraci podpoří i osobní účastí. Místopředseda podotkl, že senioři tvoří v České republice čtvrtinu obyvatel. Měli by si proto uvědomit, že mají možnost ovlivnit výsledky voleb.

Dostavba D8 začala, průtahy trvaly skoro pět let

Po bezmála pěti letech průtahů se naplno rozeběhla dostavba dálnice D8 přes České středohoří. Ředitelství silnic a dálnic předalo stavbu firmě Eurovia, která vede dodavatelské konsorcium, a vzápětí na trasu vyrazily bagry. Projekt za 12 miliard korun zbrzdily zejména spory úředníků a ekologů. Při prvním zahájení stavby v roce 2007 se hovořilo o dokončení do roku 2010, teď je aktuální přelom let 2014 a 2015. Úsek přes České středohoří je poslední, který zbývá na dálnici z Prahy do Podkrušnohoří a do severního Německa postavit. Část trasy se začala stavět už v roce 2007, z ní je ale hotový jen 3,7 kilometru dlouhý úsek z Lovosic k obci Bílinka. Ten ale měl také problémy se stavebním povolením, protože na něm vyrostl jiný most, než jaký povolovala dokumentace. Řidičům by se měl definitivně otevřít přesně za týden. Ze zbylých 12,7 kilometru je asi sedm kilometrů rozestavěných a posledních pět je kvůli chybějícímu povolení zatím zcela netknutých.

Slovanská epopej je po 84 letech vystavena ve Veletržním paláci

Monumentální dílo malíře Alfonse Muchy Slovanská epopej je po 84 letech znovu vystaveno ve Velké dvoraně Veletržního paláce v Praze. Od čtvrtka se expozice otevře široké veřejnosti. Cyklus 20 obrazů inspirovaných slovanskou mytologií a dějinami Čechů a Moravanů byl poprvé vystaven v roce 1928 právě ve Veletržním paláci. O několik let později byla plátna srolována a v depozitáři čekala na další výstavu až do roku 1963. Od té doby až do loňska visela v zámku v Moravském Krumlově, který ale léta chátral. O přemístění epopeje do Prahy, které Mucha dílo daroval, se hovořilo již od počátku 90. let. Po sporech se nakonec první obrazy vydaly na cestu do Prahy loni v únoru, poslední dorazily v listopadu. Definitivní umístění monumentálního díla stále není vyřešeno. Praha má Velkou dvoranu Veletržního paláce pronajatou od Národní galerie na dva roky. Ředitel Galerie hlavního města Prahy (GHMP) Milan Bufka ale doufá, že dílo zůstane ve Velké dvoraně vystaveno alespoň pět let. Výstava bude pro veřejnost otevřena od čtvrtka, a to vždy od úterý do neděle od 10:00 do 18:00. Vstupné bude činit 180 korun.

Laureát Chalupeckého ceny Mark Ther vystavuje v Tokiu

Poslední laureát prestižní tuzemské výtvarné Ceny Jindřicha Chalupeckého Mark Ther má výstavu v Tokiu. Uspořádalo mu ji tamní České centrum spolu s rezidenční stáží. Mark Ther představuje své video Putující hvězdička, které poprvé ukázal publiku na loňské výstavě finalistů v pražském centru současného umění DOX, podle níž se především porota Ceny Jindřicha Chalupeckého rozhoduje. V případě Thera ocenila zejména jeho odvahu překonávat společenská tabu a předsudky. Ther zpracovává často tabuizovaná témata včetně mužské homosexuality, sexuální agrese či poválečného odsunu Němců.

Ostravská aula vybudovaná z plynojemu se bude jmenovat Gong

Nová ostravská multifunkční aula vybudovaná z bývalého zásobníku na plyn v Dolní oblasti Vítkovic se bude jmenovat Gong. Vítězný návrh vzešel ze 400 nápadů. Nový název pro přestavěný plynojem vybrali během úterý lidé, kteří stáli za obřím projektem. Ve skupině byl například generální ředitel strojírenských Vítkovic Jan Světlík či architekt Josef Pleskot. Právě podle jeho projektu se ryze průmyslová stavba změnila v kulturní a společenskou. První akci má Gong už za sebou. V úterý v něm pro pozvané vystoupil Jarek Nohavica s Janáčkovou filharmonií. Naplánované jsou ale i další koncerty, které bude moci navštívit i veřejnost. Už 17. května se v něm uskuteční zahajovací koncert letošního ročníku hudebního festivalu Janáčkův máj. V červenci pak bude hostit několik koncertů festivalu Colours of Ostrava, který se celý přestěhoval z centra Ostravy právě do Dolní oblasti Vítkovic.

Opavské divadlo chystá na příští sezonu deset premiér

Slezské divadlo Opava, které muselo kvůli nižším dotacím začátkem roku propustit 17 zaměstnanců, chystá na příští sezonu deset premiér. Dvě inscenace si mohou vybrat přímo diváci v anketách. Operní soubor uvede například operu Nabucco, činoherní pak chce lákat na legendární Tři mušketýry. Podle ředitele divadla Jindřicha Paskera by diváci odchod několika pracovníků poznat neměli. Mezi veřejností navíc panovaly obavy, že úspory povedou k zániku opavského operního souboru. "Opera se neruší. Nabídka připravovaných premiér je atraktivní. Divadlo funguje dál. S řadou kvalitních umělců budeme spolupracovat formou hostování," řekl Pasker. Na příští sezonu divadlo nechystá žádnou baletní premiéru. Tancovat se ale na jeho prknech bude často. Vedení divadla pro milovníky tohoto žánru uvede hned čtyři baletní představení olomouckého divadla. Opavští tanečníci budou vystupovat v už nastudovaných představeních.

Ostravské Zkrocení zlé ženy bude ryze mužskou záležitostí

Poslední premiérou Sezony na cestě ostravského Divadla Petra Bezruče bude v pátek inscenace Zkrocení zlé ženy v režii Zdeňka Duška. Stejně jako za dob autora hry Williama Shakespeara budou i nyní ženské party hrát muži. Podle Duška měly ženy v Shakespearově době zcela jiné postavení než dnes, a nyní tak inscenace není považována za úplně společensky korektní. V roli Petruccia se divákům představí Dušan Urban, o němž režisér věděl už předem, že by ho do této role rád obsadil. "No a do Kateřiny jsem chtěl obsadit někoho, kdo ji neodbude, kdo jí nebude opovrhovat a nebude ji karikovat a kdo se bude snažit tu ženu prozkoumat a s určitou důstojností naplnit, tak jsem zvolil Tomáše Dastlíka. Myslím, že jsem neudělal chybu," doplnil Dušek. Premiéra se v divadle hraje od 19:00.

Na největším turné Alexandrovců v ČR zazpívá Basiková a Chodúr

Bára Basiková a Martin Chodúr budou hosty největšího turné ruského souboru Alexandrovci v České a Slovenské republice. První koncert se uskuteční 12. května ve velké sportovní hale na pražském Výstavišti. Alexandrovci se představí celkem na 17 koncertech ve 13 městech, poté bude jejich cesta pokračovat na Slovensko, kde mají v plánu dalších 11 vystoupení. Bára Basiková bude hostem na všech koncertech v České republice a na první části turné ve Slovenské republice. K populární zpěvačce se v Českých Budějovicích, Ostravě, Brně a Bratislavě připojí Martin Chodúr, vítěz prvního ročníku Česko Slovenské Superstar. V minulosti s Alexandrovci jako hosté z tuzemských umělců vystupovali například Karel Gott, Lucie Bílá, Petr Kolář, Petra Janů nebo Aleš Brichta. Letos v únoru si s nimi zahrál houslový virtuos Pavel Šporcl, který předvedl svůj um jako host na koncertu Alexandrovců k svátku obránců vlasti.

Na festivalu nevidomých si lidé poslechnou koncert ve tmě

Na Tmavomodrém festivalu nevidomých v Brně si lidé budou moci například poslechnout koncert ve tmě pod umělou hvězdnou oblohou či vyzkoušet kompenzační pomůcky. Festival je podle organizátorů určený pro širokou veřejnost. Největší zájem nevidomých bude zřejmě o rady související s novou sociální reformou. Tmavomodrý festival nevidomých a slabozrakých potrvá od 16. do 19. května. Konat se bude na třech místech - na náměstí Svobody, v Sále Břetislava Bakaly a ve Hvězdárně a planetáriu Brno.

Ze sportu:

Po dvou dnech volna čeká české hokejisty ve čtvrtek na mistrovství světa ve Stockholmu souboj s Lotyšskem. Do branky se postaví stejně jako ve vítězných duelech s Dánskem a Norskem Jakub Kovář, který dostane opět přednost před původně plánovanou jedničkou Jakubem Štěpánkem. Do sestavy se nově zařadí útočník Petr Koukal, který rozšíří soupisku českého týmu. Zařadí se na levé křídlo do útoku s Petrem Nedvědem a Alešem Hemským. Nahradí Michala Vondrku, který bude připravený jako třináctý útočník. Jinak budou hrát útoky stejně, jako dohrávaly pondělní utkání s Nory

Snaha tenistky Petry Kvitové o obhajobu loňského titulu na turnaji v Madridu nečekaně skončila už ve druhém kole. Čtvrtou hráčku světa porazila na modré antuce 6:4, 6:3 její fedcupová spoluhráčka Lucie Hradecká, jež do hlavní soutěže postoupila z kvalifikace.

Český tenista Radek Štěpánek vypadl na turnaji v Madridu v druhém kole. S pátým nasazeným Davidem Ferrerem ze Španělska prohrál 6:7 a 2:6. Další český zástupce v Madridu Tomáš Berdych se dozvěděl soupeře pro třetí kolo. Sedmý hráč světa si zahraje s Francouzem Gaelem Monfilsem, kterého už letos porazil ve finále turnaje v Montpellieru.

Tenista Lukáš Rosol vydřel postup do čtvrtfinále pražského challengeru. Obhájce titulu na Štvanici porazil ve druhém kole Belgičana Davida Goffina 6:3, 3:6 a 6:3. Před rozhodujícím třetím setem usedl do hlediště prezident Klaus, zároveň prezident pořádajícího štvanického klubu I. ČLTK Praha.

Bývalý kapitán fotbalové reprezentace Pavel Nedvěd poběží v neděli Pražský maratón. Držitel Zlatého míče za rok 2003, který dosud v hlavním městě absolvoval dva půlmaratóny, oznámí svou chystanou premiéru na maratónské trati v pátek na tiskové konferenci.

Moderní pětibojaři Jan Kuf a debutantka Lenka Bilková obsadili čtvrté místo v závodu smíšených štafet na mistrovství světa v Římě. Titul obhájila dvojice z Ukrajiny.

A jaké bude v Česku počasí:

Ve čtvrtek bude skoro jasno až polojasno, při zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů C., v 1000 m na horách kolem 18 stupňů C.

09-05-2012