Denní souhrn zpráv Zprávy Radia Praha

27-11-2003

Prezident Klaus vetoval další reformní zákon o státní sociální podpoře

Prezident Václav Klaus vetoval další reformní zákon. Novela zákona o státní sociální podpoře měla mimo jiné zpřísnit pravidla pro vyplácení dávek. Klausovi vadí, že zákon snižuje dávky selektivně, nespravedlivě a nesystémově. "Stát hodlá ušetřit na občanech s nejnižšími příjmy, a to na té jejich části, která se snaží živit samostatně a na vlastní odpovědnost," uvedl Klaus v odůvodnění veta.

Cílem novely bylo zabránit růstu nákladů na systém státní sociální podpory. Nyní tyto náklady dosahují výše 34 miliard korun ročně. Novela také počítala s tím, že rodiče malého dítěte by si mohli bez omezení přivydělat, aniž by přišli o rodičovský příspěvek. To mělo podle ministerstva práce a sociálních věcí pomoci zejména mladým rodinám. Podle Klause by přijetím zákona ale přišla o část státní sociální podpory skupina živnostníků a drobných podnikatelů, která vykazuje nejnižší výdělky. Výsledkem by tak podle něj bylo, že živnostníci by měli nižší nárok na sociální příplatek, na příspěvek na bydlení a přídavek na dítě než zaměstnanci se stejnými příjmy. Prezidentovi se také nelíbí, že novela údajně předpokládá, že někteří drobní podnikatelé své výdělky zkreslují, aby pak mohli pobírat vyšší sociální dávky. "To je prvek presumpce viny," uvedl Klaus. Vláda by podle něj měla při výběru daní lépe kontrolovat skutečné příjmy podnikatelů, a ne automaticky předpokládat, že všichni drobní podnikatelé vydělávají nejméně polovinu průměrné mzdy.

Norma se tak nyní stejně jako jiný reformní zákon, jenž měl zvýšit živnostníkům zdravotní pojištění a který Klaus vetoval ve středu, vrací do sněmovny. K opětovnému přijetí bude kabinet potřebovat hlasy nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy nejméně 101 hlasů. Právě tolika hlasy disponuje vládní koalice v dolní komoře parlamentu.

Vláda schválila pořízení transportérů pro armádu

Vláda souhlasila s plánem ministerstva obrany pořídit pro českou armádu do roku 2012 celkem 240 nových kolových transportérů za 25 miliard korun. Vláda zakázku označila jako strategickou, přesto půjde resort podle náměstka ministra obrany pro finanční otázky Jána Dzvoníka cestou veřejné obchodní soutěže. "Je to v podstatě druhý nejdůležitější projekt od vzniku armády České republiky. Jak finančně, tak technicky," řekl Dzvoník. Na první místo zařadil nákup letounů L-159. Kopřiva dodal, že vláda ve středu jmenovala i třináctičlennou meziresortní komisi, která by měla určit vítězného dodavatele.

Ministr Svoboda: Nemocnice odchází z Iráku proto, že chybějí lidé

Česká polní nemocnice se stahuje z jihoirácké Basry proto, že chybějí lidé, kteří by vystřídali současný personál. Českému rozhlasu to řekl ministr zahraničí Cyril Svoboda. Stažení nemocnice vyvolalo konflikt na české diplomatické scéně. Velvyslankyně v Kuvajtu Jana Hybášková totiž rozhodnutí kritizovala v článku pro Mladou frontu Dnes (MfD). Svoboda jí ve středu řekl, že o stažení rozhodla vláda a ona to musí respektovat. Zdůraznil nutnost interního řešení problémů, nikoli jejich zveřejňování v médiích. Vojenská polní nemocnice končí v Basře k závěru roku. Její stažení podle Svobody v žádném případě nepoškodí image České republiky v zahraničí. Místo nemocnice vyšlou Češi do Iráku jednotku 80 vojenských policistů.

Irák počítá se zapojením českých podniků do obnovy země

Prozatímní irácká správa (CPA) počítá se zapojením českých firem do rekonstrukce země, přičemž už v prosinci by na Blízký východ mohla vyrazit skupina českých podnikatelů, kteří o to projeví zájem. Uvedl to náměstek ministra zahraničí Petr Kolář, který o tom tento týden jednal v Bagdádu. Největší zájem bude o obnovu infrastruktury; šanci však mají i firmy podnikající ve vodohospodářství, energetice či službách.

Nejvyšší správní soud zamítl nároky šlechtického rodu Salmů

Nejvyšší správní soud zřejmě definitivně zhatil nároky šlechtické rodiny Salmů na navrácení 7000 hektarů pozemků na Blanensku včetně turisticky oblíbeného zámku v Rájci. Potvrdil totiž rozhodnutí ministerstva vnitra, že Hugo Salm nebyl československým občanem. Již loni rozhodl ministr vnitra Stanislav Gross, že předek žadatelů Hugo Salm nebyl po válce československým občanem a majetek mu byl zabaven podle Benešových dekretů. Rozhodnutí by mohl zvrátit pouze Ústavní soud.

Soud v Hradci Králové však již před lety nechal Salmům vydat lesy a zemědělskou půdu u obcí Veselice, Kuničky a Ráječko na Blanensku. Nyní tyto sporné případy leží na Ústavním soudu. Právě jeho rozhodování bude podle právníka jedné z žadatelek, Felixe Nevřely, záviset na verdiktu Nejvyššího správního soudu.

Případ Salm vyvolal v uplynulých letech vlnu emocí. Vzniklo několik petic proti vydání majetků. Kníže Hugo Salm (1893-1946), je předkem dnešních tří restituentů - Marie, Idy a Huga. V roce 1940, po obsazení Československa nacisty, získal na vlastní žádost německé občanství. Historici tvrdí, že za okupace se stal členem tří nacistických organizací a jeho děti byly zapsány v Hitlerjugend. Po válce zažádal o československé občanství. Než řízení skončilo, Salm zemřel a majetek byl zabaven.

Při akci Pobyt vyhoštěno 190 lidí, pokuty přesáhly půl milionu

Policisté při celorepublikové bezpečnostní akci v uplynulých dnech vyhostili bezmála 190 lidí. Zjistili víc než 1060 přestupků a uložili tisíc pokut, na kterých vybrali přes 592.000 korun. Operace nazvaná Pobyt byla zaměřena hlavně na cizí státní příslušníky, kteří se na území České republiky zdržují nelegálně, řekla mluvčí cizinecké a pohraniční policie Klára Krejčí.

K úspěchům patří podle Krejčí například úlovek pražských policistů, kteří zadrželi cizince, po kterém pátral Interpol kvůli podezření z násilné trestné činnosti. Policisté zaměřili pozornost zejména na ubytovny, burzy, tržnice, restaurace a noční kluby. Kontrolu prováděli také na autobusových a vlakových nádražích a v prostředcích městské hromadné dopravy.

Demografové: Čechů bude ubývat a populace bude rychle stárnout

Populace České republiky bude v příštích desetiletích stárnout. Senioři budou jedinou skupinou obyvatel, jejíž počet se bude zvyšovat, zatímco dětí i lidí v produktivním věku bude ubývat. Přirozený úbytek lidí nenahradí v plné míře ani migrace, lze tedy předpokládat, že po roce 2025 klesne počet obyvatel České republiky pod deset milionů. Vyplývá to z analýzy demografů Borise Burcina a Tomáše Kučery. Výlučnou roli při postupném snižování počtu obyvatel hraje snížení plodnosti v posledních 13 letech. "Tento pokles byl v našich podmínkách velmi rychlý, bezprecedentně hluboký a trvá déle, než byl na jeho počátku kdokoli ochoten jen připustit," uvádějí autoři. Mezi roky 1991 a 1996 se plodnost Češek "propadla" z 1,89 na 1,19 živě narozeného dítěte na jednu ženu, čímž předstihla v poklesu všechny vyspělé země.

Prognóza počítá také se zvýšením průměrného věku dožití v letech 2020 až 2030 u mužů na 77 až 78 let a u žen na 82 až 83 let. Počty lidí v postproduktivním věku by tak měly do roku 2030 vzrůst z dnešních 2,1 milionu na 3 miliony, v roce 2050 by mělo být seniorů již 3,6 milionu, což je více než třetina obyvatel. Migrace bude schopna tento přirozený úbytek dorovnávat zhruba do roku 2020, později už ne.

Koncepce integrace cizinců se v Česku teprve rozvíjí

Podle nejnovějších statistik v Česku legálně pobývá zhruba 240.000 cizinců. "Musíme se připravit na to, že cizinci tady budou a bude jich víc a víc," řekl na konferenci Integrace cizinců v Evropě Michal Meduna z ministerstva práce a sociálních věcí. V Česku nemáme zkušenosti s fenoménem přistěhovalectví, máme však šanci učit se z chyb a úspěchů jiných zemí a na řadu věcí se připravit, dodal Meduna. Je nutné pracovat také na změně postojů veřejnosti k cizincům. Pouze 21 procent občanů si přeje, aby vláda podporovala integraci přistěhovalců. Zbytek je proti, nebo se o tuto problematiku nezajímá. Velkou vinu Meduna přičítá médiím, které v negativních zprávách zdůrazňují etnickou nebo národní příslušnost aktérů.

EU slaďuje trestní sazby za pašování drog; ČR už je v souladu

Ministři spravedlnosti stávajících a budoucích členů Evropské unie dnes - po dvouletém přesvědčování Nizozemců - dospěli k rámcovému rozhodnutí o sladění trestů za obchod s drogami. Toto sladění v rámci EU se však netýká otázky držení drog pro vlastní potřebu, která zůstává v kompetenci členských zemí. Zatímco v některých členských státech se bude muset pozměnit národní legislativa, české zákony i z hlediska dnešního rozhodnutí jsou podle ministra Karla Čermáka již v souladu s požadavky EU. Za obchodování s drogami má základní trestní sazba činit nejméně jeden rok vězení (v ČR pět let), minimální horní hranice trestu má představovat nejméně deset let, jak je již stanoveno v ČR.

Rozhodnutí je zaměřeno proti výrobě, pašování a obchodování s narkotiky, avšak přístup ke konzumaci narkotik zůstává v působnosti členských zemí, tedy i otázka množství drog, jejichž držení je trestné. Všechny země však vyjádřily vůli potírat také "drogovou turistiku". V nizozemských "coffeeshopech" si přitom každý klient může zakoupit až pět gramů marihuany či hašiše za den, což hojně využívají i zahraniční turisté. Nizozemci nyní nevylučují, že přitvrdí a že ponechají tuto možnost jen lidem usazeným v zemi.

Češi a Němci udělají víc pro potírání mravnostní kriminality

Na rozšíření a nových formách spolupráce při potírání mravnostní kriminality se dohodli na závěr dvoudenní schůzky v Drážďanech představitelé ministerstev vnitra Česka a Německa. Setkání se konalo pod vlivem nedávného vydání německé nevládní publikace o údajné masové dětské prostituci v českém pohraničí, vůči které vyjádřila česká i německá strana velkou nedůvěru a která nebyla předmětem drážďanských jednání. Policie ČR, jakož i sousedních německých zemí Saska a Bavorska vytvoří tříčlennou skupinu styčných důstojníků, kteří budou mít na starost rychlou komunikaci a předávání informací o mravnostní kriminalitě.

Kniha Děti šlapou chodník - zpráva z česko-německé hranice, kterou vydala německá nezisková organizace Karo a zaštítila německá odbočka Dětského fondu OSN (UNICEF), vyvolala především na české straně značné pobouření a také německé úřady kroutí hlavou nad údaji v publikaci. Ministr vnitra Otto Schily počátkem listopadu vyzval, aby autoři předložili důkazy o údajné masovém zneužívání dětí. "V publikaci nejsou žádné důkazy," řekl mluvčí saského ministerstva sociálních věcí Karltheodor Huttner s tím, že by je úřad také rád znal. Údaje v publikaci prý jeho úřad velmi překvapily a "téměř si je neumí představit". V příštích týdnech má být prověřena práce aktivistek z Karo a zjištěno, zda projekt má dále smysl.

Vnitro se Hanušovi nemusí omlouvat ani platit odškodné

Ministerstvo vnitra se nemusí omluvit občanu bývalé Jugoslávie Fehimu Hanušovi za policejní zásah, při kterém utrpěl vážná poranění. Úřad mu také nemusí platit odškodnění. Rozhodl o tom pražský vrchní soud. Hanuša byl podle policie podezřelý ze znásilnění, později byl ale obvinění zproštěn. Spor Hanuši s vnitrem se vlekl sedm let. Krajský soud v Praze loni v září rozhodl, že se ministerstvo musí omluvit a zaplatit Hanušovi 300.000 korun jako odškodné. Ministerstvo se ale odvolalo. Pražský vrchní soud verdikt zrušil a rozhodl sám. Advokát Hanuši Václav Vlk se hodlá obrátit na Nejvyšší i Ústavní soud.

Nejvyšší soud definitivně zbavil blanenského soudce funkce

Nejvyšší soud definitivně odvolal z funkce blanenského soudce Petra Hermana. Potvrdil tak verdikt Vrchního soudu v Olomouci, podle něhož se Herman opakovaně účastnil jednání soudu opilý. V jednom případě navíc hrubě oslovil muže, na něhož měla být uplatněna exekuce. Jde o jeden z mála případů, kdy kárný senát zbavil soudce funkce. Kárný senát je složen pouze ze soudců.

České dráhy vyčíslily první škody z rakouské stávky, jdou do statisíců korun

České dráhy vyčíslily první škody, které firmě vznikly kvůli nedávné stávce na rakouské železnici. Podle mluvčího ČD Petra Šťáhlavského jen ztráta ze zbytečně placeného pronájmu půjčených zahraničních nákladních a osobních vozů dosáhla 600 tisíc korun. Připomněl, že jde pouze o dílčí odhady. Vyhodnocování celkových škod bude podle něho trvat ještě několik týdnů.

Středočeši se bojí ohrožení pacientů, podle nemocnice je to omyl

Středočeský hejtman Petr Bendl (ODS) trvá na tom, že pražské nemocnice podle pokynu ministerstva zdravotnictví nemají od 1. ledna přijímat akutní pacienty ze středních Čech, které přiveze záchranná služba. Náměstek ředitele Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Pavel Horák ale soudí, že poprask kolem údajného pokynu ministerstva vznikl nedorozuměním. Návrh na omezení péče se podle něj týkal jen běžných pacientů, jimž stejnou péči může poskytnout okresní nemocnice. Složité případy dovezené záchrankou bude nemocnice přijímat dál, řekl Horák ČTK.

Bendl na mimořádné tiskové konferenci prohlásil, že i kdyby se jednalo o jeden jediný případ, kdy nemocnice v hlavním městě odmítne poskytnout urgentní péči pacientovi ze středních Čech, bude to podle něj nepřípustný hazard se zdravím občanů. Chování ministryně zdravotnictví Marie Součkové (ČSSD), která vydání pokynu popírá, považuje za skandální. Požádal proto o schůzku premiéra Vladimíra Špidlu (ČSSD), který by podle Bendla měl z postoje ministryně vyvodit personální důsledky.

Hejtman poskytl novinářům kopii dopisu ředitele Všeobecné fakultní nemocnice Martina Holcáta. V dopise z 9. října Holcát uvedl, že podle metodického pokynu ministerstva zdravotnictví nemají sloužit "jako zařízení akutní lůžkové spádové péče pro oblast Středočeského kraje", a to již od poloviny listopadu. O metodickém pokynu se zástupci středočeského regionu dozvěděli právě z Holcátova dopisu, sami dokument nemají k dispozici. Součková tvrdí, že pokyn nevydala, ani o něm neví. Podle Bendla to dokazuje, že ministryně buď neví, co se v jejím resortu děje, nebo nevědomost jen předstírá.

Ministryně zdravotnictví odvolala z funkce ředitele Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Martina Holcáta. Důvodem je jeho údajný dopis zástupcům Středočeského kraje. Podle Holcáta má Součková právo odvolat kteréhokoli ředitele nemocnice. Důvod, který uvedla, však není ten skutečný, řekl.

Sněmovna podpořila zákon o zneužívání ekonomické závislosti firem

Poslanecká sněmovna v prvním čtení podpořila novelu zákona, která by měla omezit zneužívání ekonomické závislosti u obchodníků. Za zneužívání ekonomické závislosti jsou označeny praktiky, kdy velké firmy požadují po menších výrobcích peníze nebo jiné výhody za zařazení jejich zboží do prodeje. Proti novele se postavili poslanci ODS, podle nichž je předloha nesystémová, problém neřeší a v případě jejího přijetí může mít ČR problémy s evropskou legislativou.

Za nezákonné je označeno i chování, kdy je vyžadován závazek dodavatele, že odebere zpět neprodané odebrané zboží a také praktiky, kdy velký odběratel vyžaduje po menších dodavatelích zboží slevy a jiná finanční zvýhodnění v souvislosti s otevřením nové provozovny.

Senátoři chtějí krajanům usnadnit obnovení českého občanství

Krajané, zejména v USA, kteří po emigraci během komunistické éry přišli o české státní občanství, možná budou mít neomezenou lhůtu pro jeho obnovení. Umožnit to má novela, na níž se shodla senátní komise pro krajany. Novela je určena hlavně těm, kteří odešli z někdejšího Československa v posledních letech totalitního režimu a podmínky současného zákona nemohli splnit, řekl ČTK tajemník komise Michal Valenta. České občanství by tak například mohli získat krajané, kteří o něj nemohli požádat kvůli československo-americké úmluvě o naturalizaci. Úmluva, která znemožňovala vznik dvojího občanství, přestala platit až v srpnu 1997. Platný zákon ale umožňuje požádat o obnovení občanství do července příštího roku jen těm emigrantům, kteří o české občanství přišli do konce března 1990. Podle předkladatelů novely se může také stát, že si řada zájemců o obnovení občanství nedokáže vyřídit všechny náležitosti. Novela má proto lhůtu pro podání žádosti o občanství zrušit bez omezení.

Senátory k jejich iniciativě inspirovala mimo jiné letošní návštěva v USA. Podle vyjádření konzulárního úseku českého velvyslanectví ve Washingtonu krajanská komunita v USA možnost znovunabytí českého státního občanství vnímá velmi pozitivně, uvádějí předkladatelé novely.

V Praze se srazilo 30 aut

Hromadná nehoda, při níž se srazilo přes 30 automobilů, se ve čtvrtek ráno stala v Praze 9. Nehoda si vyžádala těžká zranění muže a ženy z osobního automobilu, který narazil do kamionu, sdělil ČTK Marek Uhlíř z pražské záchranné služby. K nehodám podle něj značně přispělo mlhavé počasí. Podle vyšetřovatele hasičů Václava Hladíka havarovalo na úseku dlouhém asi 250 metrů 33 vozidel, z toho šest nákladních.

Nehody na dálnici D1 zatarasily dopravu ve směru na Brno

Od čtvrtečního rána byla až do odpoledne neprůjezdná dálnice D1 ve směru na Brno. Havaroval zde kamion, který zatarasil vozovku. Jen o několik minut později se ve stejném směru srazil další kamion se dvěma osobními automobily. Obě nehody se obešly bez zranění, řekli policisté z dálničního oddělení ve Velkém Beranově na Jihlavsku. Na dálnici se vytvořila téměř desetikilometrová kolona vozidel.

Vnitro chce zrušit zelenou hranici se Slovenskem, tvrdí moravskoslezský zastupitel Klimša

Komunistický moravskoslezský zastupitel Karel Klimša podezřívá ministerstvo vnitra, že chystá úplnou likvidaci "zelené hranice" se Slovenskem a zavedení malého pohraničního styku. Na tiskové konferenci KSČM řekl, že v tomto smyslu již školí krajské úředníky, přestože dosud něco takového neumožňuje žádný zákon. Vnitro to ale rozhodně popírá.

Klimša připomněl, že v říjnu postavilo vnitro na česko- slovenských hranicích na Frídeckomístecku na polních a lesních cestách zátarasy a závory. Lidem z osad znepříjemňují život při cestách do mateřských obcí, k lékaři nebo při dovozu paliva. Omezují kontakty příbuzných ze smíšených česko-slovenských manželství. Lidmi, kteří žijí v pohraničních obcích Bílá a Staré Hamry, podle Klimši "lomcuje vztek a zoufalství". Podle komunistického zastupitele, o kterém se hovoří jako o kandidátovi na místopředsedu KSČM, povede postup vnitra k likvidaci nadstandardního režimu na česko-slovenských hranicích a k vylidnění kraje.

Asi 20 anarchistů podpořilo u řecké ambasády stíhané demonstranty

Dvacítka mladých českých anarchistů před budovou řeckého velvyslanectví v Praze vyjádřila podporu sedmi lidem zadrženým po letním summmitu Evropské unie v řecké Soluni. Obvinění antiglobalisté byli ve středu propuštěni z vazby na svobodu. Pět z nich drželo ve vězení dva měsíce hladovku, čtyři jsou podle lékařů ve vážném zdravotním stavu. Čeští antiglobalisté u velvyslanectví rozvinuli dva transparenty a pořadatelé přečetli prohlášení. Propuštění hladovkářů označil jeden z organizátorů akce za první vítězství všech, kteří je až dosud podporovali.

Česká Lípa pomáhá krajanům na Zakarpatské Ukrajině

Čechům, kteří žijí na Zakarpatské Ukrajině, pomáhá město Česká Lípa. Do Koločavy, rodiště slavného románového hrdiny Nikoly Šuhaje loupežníka, radnice věnovala 20.000 korun na muzeum spisovatele Ivana Olbrachta. Užhorodské společnosti Jana Amose Komenského dala na její spolkový život dalších 20.000 korun. ČTK to řekl českolipský místostarosta Jiří Pazourek. Česká Lípa podle něj navázala partnerství se zakarpatským městem Užhorod před čtyřmi lety a jednou ročně se představitelé obou měst navštíví.

Česká Lípa se kromě jiného snaží Ukrajincům zprostředkovat kontakty na firmy a podnikatele, kteří by mohli v Užhorodu a okolí působit. V programu jejich současné šestidenní návštěvy je i prohlídka ve firmě Delphi Packard, umístěné v českolipské průmyslové zóně. Zakarpatská Ukrajina je díky své krásné panenské přírodě velmi zajímavá také pro cestovní kanceláře.

Ministr Škromach se s odboráři a zaměstnavateli na nemocenských nedohodl

Ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach se při jednání s odboráři a zaměstnavateli na věcném záměru zákona o nemocenských dávkách nedohodl. Zatímco ministr je odhodlán prosadit převedení povinnosti placení dávek v prvních 14 dnech nemoci na zaměstnavatele, odboráři i zaměstnavatelé jsou pro ponechání této povinnosti na státu, řekl novinářům šéf Českomoravské konfederace odborových svazů Milan Štěch.

Zástupci zaměstnavatelů i odboroví předáci ale v zásadě souhlasili s pokutami pro lékaře i pacienty za porušování zákona. Problémem by podle Štěcha bylo dokazování těchto podvodů, protože by proti sobě stálo tvrzení proti tvrzení. Škromach ČTK řekl, že by lékař mohl dostat pokutu až 100.000 korun a pacient až 50.000 korun. S pokutami, ale rozhodně nesouhlasí lékaři. "Lékař je povinován akceptovat vyjádření pacienta, který k němu přijde s nějakými obtížemi," řekl Milan Kudyn z Koalice ambulantních lékařů. Toto nařízení by narušilo základní vztah pacient-lékař, kdy pacient se svěřuje s nějakými obtížemi, lékař to akceptuje a zjišťuje diagnózu, dodal.

Fond ohrožených dětí se pře s ministerstvem o péči o děti do tří let

Fond ohrožených dětí se pře s ministerstvem zdravotnictví o to, jakou péči potřebují děti do tří let. Podle ministerstva je pro kojence a batolata nejdůležitější uspokojení biologických potřeb, což zvládnou pouze zdravotní sestry. Ředitelka fondu Marie Vodičková je přesvědčena o tom, že stejně důležité je i rodinné zázemí u "tety" v Klokánku, jak se jmenují zařízení, která fond provozuje. "Čím je to dítě mladší, tím víc potřebuje někoho, kdo ho pochová, kdo se s ním pomazlí, kdo na něj promluví," řekla Vodičková novinářům.

Klokánci kterých je v Česku již třináct a jimiž od roku 2000 prošlo na 420 dětí, z toho 89 do tří let, kvůli sporu bojují s finančními problémy, dodala. Vodičková svůj názor opírá o novelu zákona o rodině z loňského roku, která rodinnou péči v podobných zařízeních upřednostňuje před péčí ústavní. Naopak náměstek ministryně zdravotnictví Milan Špaček se v dopise z června odvolává na zákon o zdraví lidu z roku 1966, který péči v kojeneckých ústavech považuje za jedině správnou.

Pětina českých dětí má zvýšenou hladinu cholesterolu

Pětina českých dětí má zvýšenou hladinu cholesterolu. V litru jejich krve je ho více než pět milimolů. Za normální jsou u dětí považovány hodnoty do 4,3 milimolu. Na tiskové konferenci to řekla Zuzana Urbanová z Kliniky dětského a dorostového lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Vysoké hladiny cholesterolu vedou ke kornatění tepen a jejich uzavření může způsobit infarkt nebo mozkovou příhodu. Příčinou přílišného množství cholesterolu jsou zejména genetické faktory nebo nevhodná skladba potravy. S prevencí vysokého cholesterolu je třeba začít již v dětském věku změnou životního stylu.

Lékaři se obávají, že nebudou mít na léčbu AIDS peníze

Lékaři se obávají, že nebudou schopni v budoucnu léčit rostoucí počet pacientů s virem HIV a nemocí AIDS. Pokud stát nevyřeší financování této péče a nepřidá jim, nebudou odborníkům na drahé léky stačit peníze. Novinářům to řekla lékařka Marie Staňková z AIDS Centra Fakultní nemocnice Bulovka. Podle ní dostalo letos AIDS Centrum na Bulovce 7,5 milion korun. Počet pacientů s virem HIV a nemocí AIDS se ale neustále zvyšuje. Po delším užívání léku se navíc virus stává proti účinným látkám odolným a je potřeba hledat nová léčiva.

Každoročně přibývá v České republice zhruba pět desítek nakažených virem HIV. Do konce letošního října lékaři zaregistrovali 51 nových případů, jen v listopadu pak dalších sedm. V Česku nyní žije 652 Čechů a cizinců s trvalým pobytem s virem HIV. Z nich již 171 onemocnělo, 104 osob z tohoto počtu zemřelo. Přes 500 lidí tedy již podle odborníků potřebuje péči.

Švýcarský Mikron Holding chce investovat v Chomutově 190 mil. Kč

Švýcarský koncern Mikron Holding chce v Chomutově vyrábět přesné plastové komponenty. Do výroby plánuje investovat 190 milionů korun a do tří let by mělo touto investicí vzniknout nejméně 100 nových pracovních míst, sdělila mluvčí agentury CzechInvest Jana Víšková. Výrobu v chomutovském závodě by firma chtěla spustit v únoru 2004. "Pro Chomutov jsme se rozhodli díky dobré připravenosti zdejší průmyslové zóny i jejímu vhodnému umístění s dobrým přístupem k našim stávajícím i novým zákazníkům v Německu a střední a východní Evropě," řekl ředitel divize plastů Jörg Hotz.

Levný čínský textil trápí české výrobce, ti stále propouštějí

Dovoz levného čínského textilu působí těžkosti českým výrobcům. Zatímco průmysl jako celek roste, výroba látek a oděvů stále klesá a nepomáhá ani nepřetržité propouštění. Tuzemské textilní podniky propustily za posledních šest let asi 30 tisíc lidí. Český textilní průmysl padá ke dnu a pomoci může jen důraz na kvalitní výrobky, shodli se ekonomové, které ČTK oslovila. V textilnictví pracují především lidé s nízkou kvalifikací, a firmy proto přemísťují výrobu do zemí, které nabízejí nejlevnější pracovní sílu.

Antiatomová hnutí Rakouska, Bavorska a Česka se koordinují

Protiatomová hnutí a organizace z Rakouska, Bavorska a Česka prohloubí svou spolupráci v boji proti jaderné elektrárně Temelín a jaderné energetice vůbec. Dohodli se na tom v Linci podle agentury APA představitelé těchto iniciativ na společném zasedání se zástupci hornorakouské zemské vlády. Odpůrci atomu očekávají, že vídeňská vláda konečně zintenzívní svůj tlak na Prahu, aby odstoupila od jaderné energetiky.

V Centru Čítárna chce Viktorie Špidlová podporovat čtenářskou gramotnost

Až čtvrtina žáků základních škol, ale i velká skupina dospělých nerozumí čtenému textu. Zvednout úroveň druhotné gramotnosti se snaží občanské sdružení Centrum Čítárna. Projekty pro příští rok představila prezidentka sdružení, bývalá knihovnice a manželka premiéra Viktorie Špidlová. "Prvotní negramotnost už u nás neexistuje. Ale mnoho dětí a někteří dospělí nerozumí čtenému textu, což se nazývá druhotná negramotnost. U toho, kdo toto neovládá, se zhoršuje vnímání a chápání, má to neblahé důsledky pro rozvoj dalšího vzdělávání," uvedla Špidlová.

Dětské muzeum v Brně předvede, jak se lidé zdobili v minulosti

Brněnské Dětské muzeum připravilo výstavu Řekni mi zrcadlo aneb krása a krášlení od pradávna do nedávna. Její spoluautorka Zdena Poláková řekla, že muzeum chce dětem ukázat, co všechno byli lidé na sebe ochotni navěsit nebo natřít, aby se cítili půvabnější či aspoň zajímavější. Výstava chce dětem přiblížit vývoj názoru na tělesnou krásu, zdobení těla, úpravu vlasů, líčení, šperky a základní oděvní styly od pravěku do 50. let minulého století. Řadu věcí si malí návštěvníci budou moci i vyzkoušet. Například u vytvořeného malého jezírka si mohou namalovat obličej přírodními materiály, poznat holičskou oficínu z přelomu 19. a 20. století nebo si vyzkoušet krinolínu či šněrovačku. Pro mladé muže zase organizátoři připravili malý kurz o správném vázání kravat.

Ve skleníku Fata Morgana už vzklíčilo největší semeno světa

Pražská botanická zahrada zaznamenala pěstitelský úspěch. V jejím skleníku Fata Morgana vzklíčil obří ořech palmy lodoicea maldivica, která vytváří největší semena v rostlinné říši. "Je to úspěch rozhodně velký, protože se někdy stane, že semeno vůbec nevyklíčí," řekla mluvčí botanické zahrady Lenka Prokopová.

Lodoicea maldivica je palma až 30 metrů vysoká, která roste pouze na dvou ostrovech - Praslin a Curieuse v Seychelském souostroví. Na samičí rostlině dozrávají několik let obrovské plody o hmotnosti až 20 kilogramů, které se podobají kokosovým ořechům. Uvnitř je semeno, které svým tvarem připomíná lidské pozadí. Ořech této palmy vlastní trojská botanická zahrada jako jediná v České republice. V Evropě rostlinu pěstuje údajně pouze jedna z anglických botanických zahrad.

Sopranistka Urbanová zazpívá 6. prosince v Kongresovém centru

Sopranistka Eva Urbanová zazpívá v sobotu 6. prosince v Praze operní árie i vánoční melodie. Sál pro bezmála tři tisíce lidí je již téměř vyprodán, a koncert tak podle ředitele Kongresového centra Františka Duška "nemá obdoby". "Lidé mi píší dopisy, že se nemohou na mé koncerty dostat, a tak jsem svým fanouškům chtěla umožnit, aby se přišli podívat," vysvětlila Urbanová důvod, proč vystoupí v někdejším sjezdovém sále Paláce kultury, kde se koncerty klasické hudby nekonají tak často. Počátkem roku 2004 se Eva Urbanová objeví znovu v Torontu, kde letos získala prestižní uměleckou cenu za roli Kostelničky v tamní inscenaci Janáčkovy opery Její pastorkyňa.

Brankář Turek se rozhodl pomoci dětem věnovat se hokeji

Český hokejový brankář Roman Turek založil v Calgary program "Děti jsou číslem jedna", který by měl dalším kanadským dětem umožnit věnovat se lednímu hokeji. Gólman Calgary Flames do nadace zatím vložil 200.000 dolarů a každý rok ji podpoří 100.000 dolary. Finanční prostředky budou použity na nákup hokejové výstroje pro děti, jejichž rodiny si její pořízení nemohou finančně dovolit. Turek se chce malým Kanaďanům tímto způsobem odvděčit za vlídné přijetí celé jeho rodiny v roce 2001, kdy do Calgary přestoupil ze St. Louis.

Fotbalisté Slavie z mnoha šancí gól v Sofii nedali a vypadli z poháru UEFA

Fotbalisté pražské Slavie zopakovali v Poháru UEFA nepovedenou předloňskou sezonu. V odvetě druhého kola remizovali na hřišti Levski Sofie 0:0 a po výsledku 2:2 z prvního zápasu jsou vyřazeni. Před dvěma lety stál neúspěch se Servette Ženeva místo trenéra Josefa Pešiceho, nyní se podobně naklání křeslo pod Miroslavem Beránkem.

Počasí

Bude zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Na hřebenech hor může později od západu sněžit. Teploty 6 až 10, na východě a severovýchodě Moravy až 13 stupňů, na horách kolem 2, v Jeseníkách a Beskydech okolo 8 stupňů.

27-11-2003