Denní souhrn zpráv Zprávy Radia Praha

20-10-2003

Vláda: Změny v DPH část potravin zlevní a některé služby zdraží

Po vstupu do EU pravděpodobně zlevní káva, čaj, bonbóny, čokoláda, žvýkačky a další potraviny. Dražší by naopak měli být kadeřníci, čistírny, opravny obuvi, opravy domácích spotřebičů, některé stavební práce a software. Změny v cenách umožňuje nový zákon o dani z přidané hodnoty, jehož návrh v pondělí podpořila vláda. Zákon přesouvá část potravin ze základní do snížené sazby daně, některé služby se naopak vydají opačným směrem. Návrh musí ještě schválit Poslanecká sněmovna, Senát a podepsat prezident Václav Klaus.

Část zboží a služeb se do vyšší sazby DPH přesune již od ledna. Podraží telekomunikační služby, internet, právníci, účetní nebo daňoví poradci. "Celkové změny v DPH přijdou průměrnou rodinu se dvěma dětmi na více než 6700 Kč ročně," řekl ČTK ekonom Volksbank Vladimír Pikora.

Ve snížené sazbě návrh ponechává restaurace a hospody. EU je sice řadí do základní sazby, některé členské země však bojují o změnu a ČR doufá, že ji prosadí ještě do konce dubna. V opačném případě by si Češi za jídlo a pití v restauracích nebo hospodách museli také připlatit.

Až do konce roku 2007 zůstanou ve snížené sazbě stavební práce určené k bydlení. Firmy mohou nižší sazbu uplatnit na všech stavbách, které mají alespoň 50 procent obytné plochy. Poté by i tyto práce byly zdaněné 22 procenty. MF však uvažuje o vzniku zcela nové sazby na stavební práce ve výši 15 až 17 procent. Proti však zřejmě bude Evropská unie. Podle jednoho z pravidel státy nemohou zvyšovat počet svých sazeb DPH.

DPH by měly po vstupu do EU platit všechny společnosti, jejichž obrat za posledních 12 kalendářních měsíců přesáhne milion korun. Dosud tento limit činil tři miliony Kč, od ledna poklesne na dva miliony korun. To se dotkne především drobných živnostníků, kteří díky nižšímu obratu dosud DPH nemuseli platit. Podle ekonomů firmy přenesou toto zdanění na zákazníky.

Ministři měli zákon projednat již před dvěma týdny, kvůli nejasnostem jej však odložili. Minulou debatu provázely spory, které zboží a služby musejí být kvůli EU přesunuty do základní sazby a které je možné ponechat v sazbě snížené. Návrh proto prověřili odborníci z Legislativní rady vlády a z ministerstva financí, ponechali však původní návrh.

Ministerstvo financí odhaduje, že kvůli změnám v DPH vzroste v příštím roce inflace o 0,5 procenta. Ekonomové jsou ale skeptičtější a očekávají až dvojnásobný růst. Pokud by navíc musely podražit i restaurační služby, byl by tento růst mnohem vyšší. K růstu inflace přispěje i zvýšení spotřebních daní a zvýšení některých cel vůči zemím mimo EU. Ceny tak v příštím roce stoupnou asi o tři procenta.

Přesuny některých druhů zboží a služeb do vyšší sazby DPH požaduje Evropská komise. Výši sazeb ale EU ponechává na členských státech. Někteří ekonomové, politici i podnikatelé proto vládu kritizují, že současně se zdražením některého zboží a služeb obě sazby nesblížila. Kabinet to plánuje až v další části reformy. Základní sazba, která teď činí 22 procent, sice klesne, zároveň ale vzroste snížená sazba a podraží tak například všechny potraviny.

Vláda znovu odložila jednání o kontroverzním evropském zatykači

Vláda v pondělí znovu odložila projednávání série zákonů, které zavádějí do českého práva evropský zatykač. Již druhý odklad tohoto bodu potvrzuje, že jde o velice citlivé a kontroverzní téma. Zatýkací rozkaz EU totiž obsahuje i povinnost předávat za stanovených podmínek vlastní občany ke stíhání do zahraničí. "Vůle ke schválení ve vládě existuje, ale je třeba ještě dořešit některé technické detaily," řekl ČTK Jindřich Marek z tiskového odboru vlády.

Evropský zatýkací rozkaz má zrychlit a zjednodušit vydávání pachatelů mezi státy EU. Ministerstvo spravedlnosti zdůrazňuje, že přijetí jednotného zatykače usnadní i Čechům vymáhání jejich práv na cizincích. I Česko bude moci požádat o předání cizince, který v tuzemsku spáchal trestný čin, a ten pak bude souzen před českým soudem.

Evropský zatykač se také vztahuje jen na činy trestné v žádající i předávající zemi. Výjimkou je seznam 32 nejzávažnějších trestných činů, třeba terorismu, kde tato zásada neplatí. Již nyní je zřejmé, že pokud vláda záměry ministerstva spravedlnosti schválí, čeká ji v Poslanecké sněmovně náročný úkol. Někteří poslanci ODS už dali najevo, že se jim evropský zatýkací rozkaz nezamlouvá, jednotný názor zřejmě nebude mít ani celá vládní koalice. Kabinet přitom nepředkládá jen změny trestního zákona a trestního řádu, ale chce novelizovat i Listinu základních práv a svobod, pro což potřebuje třípětinovou většinu.

Kdyby se Praze nepodařilo tuto část evropského práva přijmout před vstupem do EU 1. května 2004, hrozí jí sankce. Vyhradila si ale, že při odsouzení jeho předaného občana v jiném státě EU bude takový člověk předán k odpykání trestu zpět do vlasti, projeví-li o to zájem.

Evropský zatykač se má vztahovat na trestné činy, kde lze uložit trest s horní hranicí sazby nejméně rok. Pokud jde o předání k výkonu trestu, trest vězení musí být aspoň čtyřměsíční. Předání stíhaného lze odmítnout, například jde-li o nezletilou osobu, je-li už osoba stíhána na území požádaného státu, nebo vztahuje-li se na spáchaný čin amnestie.

Kritika patřila úřadu ombudsmana, nebyla osobní, napsal Klaus

Prezident Václav Klaus se svou nedávnou kritikou na adresu veřejného ochránce práv nechtěl nijak osobně dotknout ombudsmana Otakara Motejla. Pouze zopakoval svůj názor na úřad veřejného ochránce práv, který je podle něj módní a nepotřebný. Prezident to uvedl v dopise, který v pondělí zaslal Motejlovi a který Pražský hrad zveřejnil na svých internetových stránkách.

"Podle tohoto mého názoru je úřad ombudsmana módní záležitostí, ke které přistoupila řada evropských států, aby vytvořily dojem 'přátelsky orientovaného' vztahu úřadů vůči občanovi v éře, kdy na sebe stát přebírá stále více moci na úkor svobody občanů," uvedl Klaus v dopise. Občané se i před zřízením úřadu veřejného ochránce práv podle něj obraceli se stížnostmi a podněty na státní úřadníky, a jejich povinností bylo lidem vyhovět. "Tato povinnost zřízením vašeho úřadu nebyla z ostatních orgánů nijak sejmuta, spíše se rozmnožila vícekolejnost styku občana se státem," vysvětlil prezident v dopise Motejlovi své výtky.

Klaus ale také přiznal, že nemá podrobné informace o "denní agendě" Motejlova úřadu. "Ale mám důvody k přesvědčení, že velmi obtížně definovaný, umělý úřad se spornými kompetencemi nemůže mít jinou než spornou efektivitu," poznamenal Klaus. Myslí si, že by bylo zajímavé porovnat práci úřadu ombudsmana a to, kolik stojí, s tím, jakou práci odvádějí ostatními státní orgány právě v oblasti práce s podněty veřejnosti.

Klaus komentoval úřad veřejného ochránce práv počátkem října v rozhovoru pro Český rozhlas. "Je to úřad, který nic nepřinesl, ničemu nepomohl. Je to docela dobrá trafika pro někoho. Výkonnost toho úřadu se mi zdá mizivá, mizivě nízká," uvedl v interview s tím, že proti zřízení tohoto úřadu vždy bojoval. Na jeho slova reagoval Motejl tím, že požádal Klause o schůzku.

Estonsko a ČR budou konzultovat postoje v jednání o ústavě EU

Česká republika a Estonsko budou během mezivládního jednání o návrhu evropské ústavy konzultovat své postoje - především ve "zlomových okamžicích". Dohodli se na tom v pondělí premiéři obou zemí Vladimír Špidla a Juhan Parts. Česká republika a Estonsko, nově přistupující členové EU, patří mezi země, které prosazují změny v návrhu euroústavy. Domnívají se, že současné znění znevýhodňuje postavení menších zemí a posiluje velké členy.

Špidla se s Partsem například shodl na tom, že každý členský stát by měl mít svého komisaře a že přesun kompetencí na bruselské ústředí by měl být možný po ratifikaci národními parlamenty. Parts rovněž chce, aby daňová politika nebyla řízena centrálně, ale aby si ji každá země mohla určovat sama. To by podle něj zajistilo prosperitu jednotlivých členů. "Bude dobré v průběhu mezivládní konference konzultovat některé postoje," řekl novinářům Špidla. Podle něj bude důležitá přátelská konzultace ve vypjatých situacích, kdy bude nutné rychle rozhodovat.

Mezivládní konference o ústavě zatím nepřinesla žádný kompromisní výsledek. Zatímco velké země jako Německo či Francie soudí, že do návrhu by se nemělo zasahovat, menší a střední státy chtějí změny, které by zlepšily jejich postavení. Prosazují mimo jiné rotující předsednictví v orgánech EU. O ústavě jednají společně od 4. října jak současné členské země, tak desítka států, která do EU vstoupí již za půl roku.

Parts je prvním estonským premiérem na oficiální návštěvě ČR. Předseda vlády pobaltské země vyzval jak české, tak estonské podnikatele ke zvýšení obchodní spolupráce. Podle něj je nyní nedostatečná. V úterý zavítá Parts do senátu za jeho předsedou Petrem Pithartem.

Forum 2000: Mezináboženský dialog je důležitým úkolem dneška

Jedním z nejdůležitějších úkolů současné doby je podle pořadatelů konference Forum 2000 mezináboženský dialog. Náboženství totiž mohou být zneužita k podněcování skupinové nenávisti a stát se třaskavinou v mezinárodních konfliktech. Mohou však být rovněž mosty při překonávání "globálních propastí", zněla jedna z tezí nedělního pražského setkání zástupců světových náboženství a kultur. Vedle tibetského dalajlamy přednesli v Obecním domě své úvahy představitelé židovství, islámu, japonského buddhismu a českého křesťanství. "Bez respektu k mravnímu řádu to s lidstvem může dopadnout špatně," poznamenal k úloze náboženství bývalý prezident Václav Havel, iniciátor Fora 2000. Účastníci shromáždění proto hovořili zejména o tom, zda je žádoucí oddělovat náboženství a politiku a zda musí jejich spojení nutně vést k neblahým koncům. Biskupka Církve československé husitské Jana Šilerová se domnívá, že dialog je možný tam, kde víra i zájem o věci veřejné budou službou a nebudou zatíženy mocí a byznysem. "Tam, kde se obě strany odideologizují a odinstitucionalizují...," řekla. Jak dodala, dialogu také brání strach z jinakosti druhých. "Náboženství má vstupovat do veřejného občanského prostoru, aby bylo kritickým korektivem a inspirací," řekl prezident České křesťanské akademie Tomáš Halík. "Ti, co opatrují duchovní tradice, by měli být na stráži, aby se sekularismus nestal démonickým," prohlásil. Halík v té souvislosti jmenoval nacismus a komunismus. Nazval je sekulárními a destruktivními politickými náboženstvími, která zahubila desítky milionů lidí.

Český prezident a americká exdiplomatka si vyměnili knihy

Prezident Václav Klaus přijal v pondělí na Hradě někdejší americkou ministryni zahraničí Madeleine Albrightovou. Američanka českého původu je v Praze u příležitosti vydání svých pamětí Madeleine - Nejlepší ze všech možných světů. Memoáry věnovala i prezidentovi. Od něj na oplátku dostala knihu Přerušený rozhovor - interview, které s Klausem sepsal Jeroným Janíček. Na politická témata se podle aktérů setkání dostalo při rozhovoru jen letmo.

"My jsme se velmi rádi po nějaké době setkali. Vyměnili jsme si knížky," podotkl Klaus po zhruba půlhodinovém rozhovoru. Při něm se bavili o svých minulých schůzkách. "Moc ráda vidím pana prezidenta," usmála se Albrightová, která v Praze pobývá od pátku. "Moc ráda jsem se s ním zase sešla," dodala. Pokud jde o politické otázky, hovořil Klaus s Albrightovou hlavně o vztazích mezi Českou republikou a USA. "Myslím, že je zájem na tom, aby česko-americké vztahy byly dobré, a co k tomuto můžeme udělat. A já myslím, že je to v našem zájmu společném," podotkl prezident.

Česko-americké vztahy politici často označují za dobré. Po příchodu Václava Klause na Pražský hrad se ale v médiích objevily spekulace o tom, že vztahy Bílého domu a Hradu se zhoršily kvůli odmítavému názoru Klause k zásahu USA v Iráku. V tomto bodě se ale Klaus s Albrightovou zřejmě shodují. I demokratická exministryně zahraničí v minulých dnech v Praze kritizovala útok na Irák nynější republikánské vlády USA.

Albrightovou v pondělí ještě čeká křest její knihy, na který má zavítat i Klausův předchůdce Václav Havel. S tím se americká exdiplomatka českého původu setkala během svého pobytu již několikrát. O víkendu spolu také povečeřeli na Petřínských terasách.

Vláda zatím nerozhodla, zda korupci potírat testem integrity

Vláda zatím nerozhodla, zda hodlá v boji proti korupci využít i metodu řízené provokace. Ministři v pondělí sice vzali na vědomí analýzu ministerstva vnitra, která se zavedením takzvaného testu integrity počítá, na záměry ministra Stanislava Grosse ale mají různé názory.

Boj proti korupci patří k prioritám koaličního kabinetu Vladimíra Špidly. Odolnost vůči korupci by měla být podle vnitra testována u policistů, pracovníků celní správy, tajných služeb a vězeňské služby, státních zástupců, soudců i úředníků státní správy a samosprávy. Zavedení testu integrity by přivítali experti, kteří se bojem proti úplatkářství zabývají, i když připouštějí určitá omezení této metody. Stát totiž nemůže trestně postihnout čin, který sám vyprovokuje. Metoda má v České republice i v zahraničí rovněž řadu kritiků, kteří řízenou provokaci považují za velmi kontroverzní.

Řízenou provokaci podporuje například nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešová. Dostatečné by podle ní bylo zapracovat tvrdé postihy do pracovního práva, nikoliv trestního. Lidé by si pak podle ní mnohem lépe rozmysleli, zda se jim vyplatí přijmout úplatek a riskovat ztrátu zaměstnání.

Grossův záměr vítají rovněž pracovníci nevládní neziskové organizace Transparency International, která se na vytváření protikorupčních programů zaměřuje. Výkonná ředitelka české pobočky Adriana Krnáčová však lituje, že vnitro předkládá vládě teprve pouhou analýzu. "Vytvořit z ní nějaký zákon bude komplikované a bude to nějakou dobu trvat," uvedla Krnáčová.

Test integrity znamená v užším slova smyslu předstíranou nabídku úplatku. V širším pojetí jde o všechna testování možného zneužití pravomoci. Jeho cílem nemusí být vždy jen majetkový prospěch, ale například také protislužba. Do rozšířené formy testu integrity by podle analýzy měla spadat rovněž kontrola majetkových poměrů zaměstnanců.

Appian končí analýzu Škodovky; bude rozhodovat jaké obory prodá

Do konce listopadu ukončí pracovní týmy americké investiční společnosti Appian Group, Škody Holding a externích poradců analýzy výrobních oborů a další strategii plzeňských strojíren. Z materiálu vyplyne, jaké výroby si stoprocentní americký vlastník Škody ponechá, a které prodá. ČTK to řekl předseda představenstva Škody Holding Martin Roman. "Analýzy jsou ale velmi náročné a obsáhlé," vysvětli ČTK důvod měsíčního zpoždění místopředseda představenstva holdingu Jiří Zapletal. Favority pro Appian nadále podle něj zůstávají výroby energetických zařízení a dopravní techniky. "U ostatních firem se ale nebude jednat o žádný výprodej," vysvětlil Roman. Potvrdil, že zájemci, většinou z řad velkých světových hráčů, klepou na dveře vedení strojíren trvale, neboť jsou o připravovaných prodejích oborů mimo energetiku a dopravní techniku informovány z médií od počátku roku. "Do uzavření analýzy Appian sám s nikým nejedná, veškeré konzultace se vedou na úrovni holdingu," vysvětlil Roman. Největší zájem je podle informací ČTK o Škodu Kovárny a Škodu TS (Těžké strojírenství).

"Škodovka už je dneska drahá na jednoduché strojírenské úkony," uvedl Roman. Podle něj lze stavět prosperitu skupiny na firmách, které vyrábějí světově konkurenceschopný finální produkt s nejvyšším vlastním know-how a designem (tramvaje, trolejbusy, lokomotivy a turbosoustrojí). Roman potvrdil, že dceřiné firmy dosud nemají ve svém vlastnictví nemovitý majetek. Vláda by podle něj v nejbližších týdnech měla schválit nové smlouvy na likvidaci starých ekologických zátěží Škodovky. Garantem dotací byla dosud Škoda, a.s., která předloni v září zkracovala, a letos v dubnu od ní Appian odkoupil nemovitosti dceřiných firem.

Škoda Holding prodala za více než tři roky své existence sedm provozů s devíti výrobními obory s 1500 zaměstnanci a ročními tržbami kolem dvou miliard korun. Americká investiční společnost Appian Group odkoupila a převzala sto procent akcií plzeňské Škody Holding v polovině letošního března. Američané, kteří už ovládají v České republice Mosteckou uhelnou společnost, Krušnohorské strojírny a čtyři teplárny, získali celou Škodu Holding za 800 milionů korun.

Před soudem stanulo 29 mužů obžalovaných z poštovního podvodu

U Krajského soudu v Praze stanulo v pondělí 29 mužů obžalovaných ze čtyřicetimilionového poštovního podvodu. Soudce Petr Franc si na rozsáhlý proces vyhradil celý měsíc. Obžalovaným hrozí až patnáctileté vězení. Podle státní zástupkyně padělali složenky, kterými se přes Českou poštu posílaly peníze. Proplaceno jim bylo přes 40 milionů korun, nepodařilo se jim udat složenky za dalších více než 200 milionů, tvrdí žalobkyně.

Tým 29 mužů, z nichž dva jsou arabské národnosti, měl dokonalou organizaci, kdo byl hlavním mozkem, je však podle žalobkyně nejisté. Gang podle ní pracoval po celé republice. Jeden z jeho členů vyrobil na počítači falešné poštovní razítko, další na složenku vypsal určitou částku a další, který se vždy stal načas zaměstnancem pošty, takto připravené poukázky bez jakékoli platby nenápadně vložil mezi ostatní složenky. Než pošta našla další kontrolní ústřižky složenky a zjistila, že jsou falešné, trvalo to řadu měsíců. Takových složenek gang poslal asi pět set. Policejní vyšetřování trvalo pět let.

V tržnici na Svatém Kříži začala rozsáhlá razie celníků a policie

Rozsáhlou razii ve vietnamské tržnici u hraničního přechodu Svatý Kříž na Chebsku zahájilo v pondělí dopoledne osm desítek celníků a zhruba 30 chebských policistů. Akce v mnohém připomíná červencový zátah v největší chebské tržnici Dragoun. Stejně jako tam totiž ani na Svatém Kříži vietnamským trhovcům nepomůže uzavření stánků.

"Chebská policie má povolení k prohlídce nebytových prostor, to znamená, že budou otvírat všechny, i uzavřené stánky v tomto areálu," řekla ČTK mluvčí západočeských celníků Jitka Blahutová. Nic náhodě neponechávají ani vietnamští trhovci. Počínání celníků a policistů bedlivě sledují jejich právní zástupci. "Dohlíží na počítání zboží, natáčejí na video," uvedla mluvčí.

První padělané zboží celníci zajistili o uplynulém víkendu, protože od pátku střežili výjezdy z tržnice. "Byly zaznamenány přesuny zboží. Obchodníci se snažili zboží převézt na jiná místa," řekla mluvčí. Ve 13 autech, která celníci o víkendu zkontrolovali, našli mimo jiné padělky značkových oděvů za 1,27 milionu korun a téměř 177.000 kusů cigaret. Daňový únik jen na nalezených cigaretách činí podle Blahutové 271.000 korun. Pět majitelů zadrženého zboží už celníci vypátrali a hrozí jim trestní stíhání.

Ve vozech celníci našli i padělanou becherovku a komponenty na výrobu cigaret. "Máme zajištěné láhve, které už podle etiket jeví známky, že se nejedná o originální becherovku," řekla mluvčí. Celníci našli také kotouče s kilometry cigaretového papíru. Znovu se tak potvrdilo podezření, že cigarety s do ČR nejen pašují, ale že se v tuzemsku rozmáhá i jejich nelegální výroba.

Kontrola přibližně tří stovek stánků potrvá podle Blahutové dva až tři dny. "Dnes tu budeme do 18:00, pak bude tržnice hlídaná. V úterý se bude pokračovat," upřesnila. Koupěchtiví němečtí zákazníci budou muset pokračovat dále do vnitrozemí. Na Svatém Kříži jsou momentálně k dostání pouze trpaslíci a dřevěné výrobky.

Čeští patologové dostali na Slovensku nepodmíněné tresty

Okresní soud v západoslovenské Skalici odsoudil v pondělí dvojici českých patologů k nepodmíněným trestům kvůli nezákonnému odebírání lidských orgánů a tkání. Lékaře Richarda Z. a Josefa K. soud uznal vinnými a uložil jim osmi a šestiměsíční vězení spojené s pětiletým zákazem lékařské profese na slovenském území.

Patologové Josef K. (68) z Uherského Hradiště a Richard Z. (56) z Kostelce u Hodonína byli zadrženi počátkem července a poté skončili ve vyšetřovací vazbě v Leopoldově. Slovenští celníci v autě mladšího lékaře nalezli přenosné chladící boxy s 16 plastovými nádobami a 17 zkumavkami, v nichž byly blány osrdečníku, kostní štěpy a krev. Podle policie patrně pocházely z těl zesnulých z patologie nemocnice v západoslovenské Skalici, kde obvinění pracovali. Nelegální odběry se prováděly asi tři týdny. Cílovou zemí pro vzorky bylo údajně Německo.

Dívka snědla lysohlávky a skončila na jednotce intenzivní péče

Na pokušení vyzkoušet účinky halucinogenní houby lysohlávky doplatila v pátek šestnáctiletá dívka z Olomoucka. Poté, co houbu snědla, se jí udělalo špatně a musela být převezena na jednotku intenzivní péče olomoucké fakultní nemocnice. Kamarádce, která jí lysohlávky dala, hrozí obvinění z trestného činu šíření toxikomanie.

Lékaři dívce podle severomoravské policejní mluvčí Dagmar Bednarčíkové vypláchli žaludek a odebrali jí krev a moč. "Toxikologický rozbor potvrdil požití lysohlávek," uvedla policejní mluvčí. Podle protidrogových pracovníků požití lysohlávky navozuje stavy, při nichž lidé ztrácejí svou identitu a přestávají se ovládat. Houba je proto velmi nebezpečná například pro řidiče. Kromě příznaků, jakým je mimo jiné zvracení, může být požití houby příčinou otravy a u lidí s nemocným srdcem může zavinit i smrt. Ke smrtelnému předávkování stačí 15 až 30 plodnic.

Houbu využívali indiáni k navozování transu při meditačních obřadech. V roce 1936 ji objevil jistý americký badatel. Výtažek z lysohlávky využívaly za druhé světové války všechny armády při výsleších špiónů. Účinnou látku z ní izolovali vědci až v roce 1958 a pojmenovali ji psilocybin.

Soud s mužem, který opíjel děti, probíhá za zavřenými dveřmi

U Okresního soudu v Jeseníku začal v pondělí proces s dvaačtyřicetiletým Ladislavem Sviželou ze Zlatých Hor na Jesenicku, který podle obžaloby pravidelně opíjel ve svém bytě skupinu 15 dětí a mladistvých. Kromě něj stanulo před soudem pět mladíků, kteří údajně nosili do bytu drogy a zneužívali v něm nezletilé. Krátce po přečtení obžaloby předsedkyně senátu soudu vykázala veřejnost z jednací síně kvůli charakteru projednávaného případu.

"S ohledem na zájem mladistvých a možnost ohrožení mravní výchovy, navrhuji, aby se líčení konalo bez přítomnosti veřejnosti," uvedla předsedkyně senátu Martina Červinková. Po souhlasu žalobkyně a obžalovaných pak přítomné také vyzvala, aby upustili síň.

STEM: Komunisté předběhli v průzkumu ČSSD, stále vede ODS

Komunisté v průzkumu veřejného mínění předběhli vládní sociální demokracii. Zatímco ČSSD v říjnu oslabila na 16,6 procenta, komunistům preference vystoupaly na 18,5 procenta. V průzkumu veřejného mínění, který v pondělí zveřejnila společnost STEM, stále vede ODS. Počátkem října se nejsilnější opoziční strana mohla těšit z podpory 32,6 procenta lidí. Podle analytičky STEM Jitky Uhrové potvrzují výsledky měření dlouhodobý trend - pokles důvěry voličů v ČSSD a nárůst podpory konkurenčních komunistů. Naposledy se preference obou stran takto přiblížily v březnu 2001. "Tendence tady byla, uvidíme zda se z dlouhodobého hlediska podaří komunistům levicové voliče ČSSD udržet," poznamenala.

IHT: Vzestup komunistů mají na svědomí sociální rozdíly

Když se řekne Česká republika, většina cizinců si představí neochvějný boj proti komunismu, v jehož čele stál bývalý prezident a hrdinný disident Václav Havel. Dnes ale v zemi žije také Václav Černý, šéf pobočky komunistické strany v Chebu, který má vzadu za stolem padesátisvazkové Leninovy spisy. A žije tu rovněž Jana Bystřická, předsedkyně komunistů v Plzni, která sedí vedle busty Klementa Gottwada a mluví o významu marxistické teorie.

Černý a Bystřická jsou součástí vlny českého komunismu, který se těší rostoucí popularitě, píše v pondělním vydání list International Herald Tribune. V loňských volbách získala komunistická strana překvapivých 18 a půl procenta hlasů, což je jedno z nejvyšších skóre v zemích bývalého sovětského bloku. Komunistům se v těchto volbách také jako jediné straně podařilo získat větší počet křesel v parlamentu.

Zní to snad jako paradox, že zatímco se ČR připravuje na vstup do kapitalistického klubu, jakým je jednotný trh Evropské unie, podpora komunistické strany roste. Je také překvapující, že k tomu dochází v jedné z nejvíce prosperujících kandidátských zemí EU.

Podle sociologů mají komunisté největší podporu mezi důchodci, nezaměstnanými a nespokojenými. Mezera mezi těmi, jimž se daří v novém konkurenčním prostředí, a těmi, kdo zůstávají vzadu, se v ČR rozšiřuje. Podpora komunistů je také zřejmě měřítkem zjevné deziluze z demokracie. Zatímco v roce 1990 volilo 97 voličů, v roce 2002 to bylo jen 58 procent. To je stále více než v USA, ale pro tak mladou demokracii to znamená dramatický pokles. Z této apatie významně těží právě komunisté, kteří jsou obecně lépe zorganizovaní a mají stále 100.000 členů.

Ale určit cíle dnešních komunistů v ČR je obtížné. Zaměnili symbol srpu a kladiva za třešně a v roce 1989 na sjezdu jejich vůdci uvedli, že se dělali chyby a že je třeba nabrat nový kurz. Ale skutečný program komunistů je nejasný a podle všeho rozporuplný.

"Sociální demokracie se snaží zlepšit kapitalistický systém, ale to nechceme. Chceme úplně jiný systém," tvrdí Černý. Ale potom začne hovořit o tom, jak jako městský radní podpořil vytvoření obchodní zóny, která by měla přitáhnout západní investory. Tvrdí také bez konkrétních příkladů, že "některé myšlenky Marxe a Engelse jsou stále platné".

Zdá se, že velká část komunistické podpory je protestním hlasem lidí, kteří se cítí ztracení ve víru změn. "Je jim přes 50 a jsou spíš z venkova, spíš lidé s nižším vzděláním, kteří nehovoří cizími jazyky. Cítí se ztracení. Cítí, že nejsou s to komunikovat. Jsou na okraji," říká sociolog Jan Herzmann.

Dovoz černého uhlí z Polska a Ukrajiny bude od ledna bez omezení

Dovoz černého uhlí z Polska a Ukrajiny bude od příštího roku bez omezení. Doposud bylo možné dovážet z těchto zemí do České republiky 1,223 milionu tun uhlí ročně, vláda v pondělí schválila návrh ministerstva průmyslu a obchodu, na jehož základě omezení přestane od ledna platit.

Podle ministerstva by zrušení omezení nemělo ohrozit české doly levnějším dovozním uhlím. Neomezený dovoz polského uhlí, které se produkuje s podporou státu, a je tedy levnější, však odmítají severomoravské těžební společnosti OKD a Českomoravské doly (ČMD). "V České republice černouhelný průmysl podporován není a pokud bude na našem trhu více účastníků, chceme, aby všichni měli stejné podmínky. A levnější uhlí z Polska je dotované," zdůraznil minulý týden mluvčí dolů Radek Chalupa. Polsko vyrábí šestinásobně více fosilního paliva než Česká republika. Loni to bylo více než 90 milionů tun proti tuzemským necelým 15 milionům. Polské uhlí je na trzích zhruba o deset až 15 procent levnější než české. Opačný názor však mají obchodníci s uhlím či výrobci oceli, pro které je uhlí nákladovou položkou a liberalizace obchodu jim může ušetřit finanční prostředky.

Odboráři chtějí kulturu podpořit z cestovního ruchu

Zástupci kulturních organizací řízených ministerstvem kultury požadují výrazně zvýšit dotace na kulturu. Navrhují například stanovit podíl z příjmů plynoucích z turistického ruchu, který by šel na podporu kultury. "Chceme, aby rozpočet v kapitole kultura činil alespoň jedno procento státního rozpočtu, jak je to obvyklé v zemích EU," řekla ČTK Hana Outratová z odborové organizace Národního muzea.

Zástupci 21 organizací v působnosti ministerstva kultury 7. října zformulovali požadavky na zlepšení své finanční situace. V pondělí je sdělili svému zřizovateli, vládě a parlamentu. Kromě požadavku, aby na kulturu šlo ze státního rozpočtu jedno procento, jak to formulovala vláda ve svém prohlášení, žádají, aby se ministerstvo kultury razantněji zasazovalo o podstatné zvýšení platů zaměstnanců v oblasti kultury. "Jejich stávající úroveň je nedůstojným oceněním často vysoce odborné práce a navíc znemožňuje přijímat mladé kvalifikované odborníky," uvedla Outratová. Nástupní plat se podle ní v těchto organizacích pohybuje na hranici minimální mzdy.

V současné době činí průměrný plat ve státních kulturních organizacích 12.987 korun, zatímco celostátní průměr přesahuje 18.000 korun, doplnila. Tento údaj, přesně 18.500 korun, však podle Českého statistického úřadu udává plat Čechů s maturitou. Takových je ale pravděpodobně v kulturních institucích většina. V řadě těchto institucí se podle Outratové průměrný plat vysokoškolsky vzdělaných lidí pohybuje na hranici 13.000 korun. Podle ČSÚ mají vysokoškoláci v průměru téměř 32.000 korun. "Tyto propastné rozdíly svědčí o přezíravém postoji představitelů našeho státu k celé kulturní sféře a zejména k těm, kteří péči o kulturní dědictví vykonávají," soudí odboráři.

Senátoři budou jednat o financování památkové péče

Senátoři z kulturního výboru chtějí mít jasno v tom, jak bude v budoucnu stát financovat péči o památky. Pozvali si proto na konec října ministra kultury Pavla Dostála a ministra financí Bohuslava Sobotku. Podnětem ke schůzce byla letní petice kastelánů a památkářů, kteří požadovali pomoc kvůli finanční krizi na hradech a zámcích. Nejpalčivějším problémem bylo zaplacení kvalifikovaných průvodců. Kasteláni a památkáři v petici požadovali i zvýšení platů pracovníků památkových ústavů a žádali vládu, aby věnovala větší péči kulturnímu dědictví, k čemuž se zavázala ve svém loňském prohlášení.

Poslanci chtějí posílit Šumavu, národní park má být v zákoně

Národní park Šumava bude asi zřízen přímo zákonem. Navrhlo to několik poslanců v čele s Milošem Kužvartem (ČSSD). Postavení parku by se tak posílilo a různá omezení a povinnosti, které na Šumavě platí, by měly větší váhu. Vyplynulo to ze slov jednoho ze spoluautorů, místopředsedy sněmovny Vojtěcha Filipa (KSČM).

Šumavský park dosud existuje na základě vládního nařízení, tedy podzákonné normy. Povinnosti lze ale ukládat jen zákonem, řekl ČTK Filip. Návrh nové normy mimo jiné zachovává členění národního parku to tří ochranných zón. V jednom z paragrafů stanoví, že veškeré dřevo v lesech zařazených do první a nejpřísnější ochranné zóny musí být ponecháno v lesních porostech.

Ministr životního prostředí Libor Ambrozek (KDU-ČSL) nedávno představil koncepci hospodaření na Šumavě. Počítá s tím, že příští rok na území národního parku vzniknou první bezzásahová území. Správa parku je pak bude dál rozšiřovat tak, aby v roce 2008 byla "navždy" ponechána přírodním procesům zhruba třetina parku. Koncepce má ukončit dlouholeté spory o to, zda Šumavu napadenou kůrovcem nechat zcela přírodě, nebo i v nejcennějších částech kácet.

V Haničce bude muzeum studené války

Ve správní budově předválečné pevnosti Hanička na úbočí Orlických hor by v příštích letech měla vzniknout expozice zaměřená na období studené války. Rokytnická radnice, která pevnostní areál spravuje, chce v budově také vystavět turistickou ubytovnu. Uvedl to starosta horského městečka Antonín Štefek. "Projektant již připravuje studii, která by měla ukázat možnosti přestavby a výši finančních nákladů na opravu celé vstupní budovy," řekl Štefek. Rokytnice získala areál pevnosti do svého vlastnictví před několika lety od Okresního úřadu v Rychnově nad Kněžnou. "Návštěvnost se ustálila na přibližně 25.000 lidí ročně, to je slušné, protože pro Rokytnici je to zajímavá turistická atrakce," řekl Štefek. Náklady na postavení Haničky v letech 1936 až 1938 činily téměř 28 milionů korun, plánovaná posádka měla být 426 mužů. Svými těžkými zbraněmi mohla Hanička ostřelovat nepřátelské území až do hlubokého týlu. V letech 1972 až 1975 byla Hanička využívána k turistickým účelům a navštívilo ji na 180.000 lidí. Po roce 1975 byla Hanička pro veřejnost uzavřena.

Ve Wilsonově lese jsou tři nové stromy a vznikl v něm i rekord

Den stromů uctili v neděli v Brně milovníci přírody na místě bývalé lyžařské sjezdovky ve Wilsonově lese, a to vysazením tří javorů a vytvořením rekordně dlouhého hada z listů. "Skládali jsme jeden javorový list za druhým a za hodinu jsme tak vytvořili 448 metrů dlouhou řadu," řekl Filip Fuchs z ekologického hnutí Nesehnutí, které akci pořádalo. Akcí chtěla stovka ochránců přírody a obyvatel Masarykovy čtvrti dát jasně najevo, že mají nadále zájem na zalesnění bývalé sjezdovky. Její využití se před časem stalo předmětem sporu. Zatímco představitelé Brna chtěli sjezdovku obnovit a navíc prodloužit, lidé byli proti a vytvořili i několik petic. "Spor utichl. Dneškem jsme chtěli odstartovat výsadbu stromů na sjezdovce. K prvním třem snad již brzy přibudou další," uvedl Fuchs.

Zdravotníci o riziku kouření vědí, ale na nebezpečí nedbají

V ČR kouří 29 procent dospělých Čechů. Mezi lékaři je kuřáků jen o dvě procenta méně. Počet sester závislých na nikotinu je dokonce vyšší než v běžné populaci. Zdravotníci, kteří mají nejvíce informací o vlivu nikotinu na vznik zhoubných nádorů a cévních onemocnění, se tedy svými znalostmi moc neřídí.

Eva Králíková z Ústavu hygieny a epidemiologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy ČTK řekla, že samotná informace neznamená změnu chování. Zdravotníci si obdobně jako ostatní lidé nepřipouštějí, že onemocnění by mohla postihnout i je.

Výchova k nekuřáctví je součástí studia medicíny. Studenti 1. lékařské fakulty na pražských klinikách zjišťovali, zda se jejich zaměstnanci obejdou bez cigaret a nakolik se zajímají o závislost pacientů na nikotinu. Situace na jednotlivých klinikách se lišila, pokud jde o počty kuřáků. Někde pravidelně kouřila čtvrtina lékařů, jinde osm procent. Část lékařů kouřila příležitostně. Mezi sestrami byla téměř třetina pravidelných kuřaček.

O to, jestli pacienti kouří, se zajímá přibližně 70 až 75 procent lékařů. Většina se omezí na to, že pacientům domlouvá. Méně než desetina lékařů doporučuje nemocným farmakologickou léčbu. Podle Králíkové je to chyba, protože právě léky zdvojnásobují šanci na úspěch při odvykání kouření. Mezi studenty medicíny se závislost na nikotinu v průběhu studia snižuje. Zatímco v prvním ročníku kouřilo 23 procent mediků, v pátém ročníku to bylo o pět procent méně. Sami studenti letošního 5. ročníku nepředpokládali, že úbytek počtu kuřáků je důsledkem odborných znalostí o zdravotních rizicích kouření. Jeden z nich ČTK řekl, že na fakultu přicházejí děti z gymnázia, pro něž je cigareta znakem dospělosti, a někteří z nich kouřit přestanou, když skutečně dospějí.

Čeští muslimové se chystají se souvěrci na celém světě na postní měsíc ramadán.

Ramadán začíná v neděli 26. října. Vladimír Sáňka z Islámské nadace v Praze tvrdí, že půst pomáhá trénovat vůli a osobní disciplínu a navozuje pocit sounáležitosti a solidarity s chudými a trpícími. "V tomto měsíci se muslimové více věnují dobročinnosti, snaží se vyvarovat konfliktů a naopak se vzájemně smiřují," uvedl Sáňka. Jak sdělil ČTK, v pražském islámském centru se bude denně během ramadánu po západu slunce konat společná večeře a modlitba. V České republice žije nebo studuje podle některých odhadů kolem 10.000 muslimů, podle jiných až dvojnásobek; islám vyznává také několik set rodilých Čechů.

Hana Hegerová poprvé vystoupí na scéně Národního divadla

Slavná šansoniérka Hana Hegerová oslaví v pondělí své dvaasedmdesáté narozeniny koncertem v Národním divadle v Praze. Při premiérovém vystoupení na prestižní domácí scéně zpěvačku doprovodí dvacetičlenný komorní orchestr. Jeho šéf Petr Malásek jej sestavil speciálně pro tuto příležitost. Na jediný koncert v Národním divadle si zpěvačka pozvala hosty, jejichž jména předem neprozradila. Uvedla pouze, že budou překvapením i dárkem pro její publikum. Příznivci Hegerové budou mít další možnost se setkat se svou oblíbenou umělkyní 10. listopadu na koncertě v Janáčkově divadle v Brně. Jeho program má být podobný jako při dnešním narozeninovém vystoupení.

Jméno Hany Hegerové se stalo synonymem českého šansonu. Hegerová vystupovala na přelomu 50. a 60. let v pražském divadle Rokoko a později v divadle Semafor. Hrála také ve filmu Kdyby tisíc klarinetů. Během své kariéry spolupracovala s například textaři Pavlem Koptou, Petrem Radou a Jiřím Suchým. Její asi nejpopulárnější šanson Levandulová vznikl stejně jako řada dalších písní ze spolupráce s Petrem Hapkou a textařem Michalem Horáčkem.

Startuje Nemocnice na kraji město po dvaceti letech

Scenárista Petr Zikmund a režisér Hynek Bočan jako autoři pokračování nejúspěšnějšího seriálu Jaroslava Dietla Nemocnice na kraji města po dvaceti letech soudí, že o případném vzniku dalších dílů rozhodne přijetí u diváků. Začátkem října na setkání s novináři to nemohli potvrdit ani vyloučit. Dědička práv Magdalena Dietlová řekla, že její muž si připravoval půdu pro případné pokračování.

"Kdo ví, co do té doby bude," mávl rukou Josef Abrhám alias primář Blažej. Nejistá byla byla i sestra Ina, nyní Blažejova manželka Andrea Čunderlíková. Nerada by prý zažila, aby ji vzhledem k věku na plac dopravovali na vozíku. Iniciátor nové série Borek Severa podotkl, že právě úspěch Dietlovy "nemocnice" v Německu zapříčinil vznik 126dílné série z prostředí kliniky.

Scenárista desítky nejpopulárnějších televizních seriálů Jaroslav Dietl s oblibou tvrdil, že každý autor má flintu nějaké ráže, kterou nosí. Někdy si je toho vědom, jindy se domnívá, že obsluhuje obrovský kanón, ale zatím má špuntovku. Jindy si naopak myslí, že jeho síly jsou slabé, prak nedokonalý a sám je překvapen, co s tou zbraní vykonal.

Myšlenku populárního televizního vypravěče, který zemřel v červnu 1985 přímo na tenisovém kurtě uprostřed hry, připomněl Miloš Smetana v knize Televizní seriál a jeho paradoxy z roku 2000. "Když někdo dostane do ruky takovou houfnici, jako je televizní seriál, tak je to nádhera a současně strach. Nádhera je, že vystřelí a je to slyšet široko daleko, ale v tom je současně i nebezpečí: že široko daleko je slyšet i to, co se nepovedlo," citoval Smetana Dietla. I on zažil, když kritici brousí svůj ostrovtip - nařkli ho z kýče, nechtěli věřit jeho nadsázce, která v duchu seriálu hrdinům umožnila vykonat mnohem víc dobrých skutků, než je v kraji či životě zvykem. I toho si byli vědomi autoři pokračování dvacetidílné Nemocnice na kraji města z přelomu 70. a 80. let, jehož první z 13 částí s dodatkem ...po dvaceti letech má v pondělí premiéru na obrazovce České televize. Netrpělivě čekají, jaká rána to bude.

José Cura oživí lednový zážitek dalším vystoupením v Praze

Argentinský tenorista a dirigent, který je považován za jednoho z nástupců slavné trojky Pavarotti, Carreras, Domingo, nadchl pražské publikum i recenzenty poprvé letos v lednu a překvapivě rychlé repete chystá v Obecním domě 23. října. Navíc ve studiu Českého rozhlasu letos nahrál část kompaktního disku se skladbami Antonína Dvořáka, který vyjde na jaře 2004 jako pocta čtyřicetiletého umělce jubilujícímu českému skladateli.

Cura našel ve svém nabitém programu skulinu na druhý pražský recitál a nejen to - repertoár ze skladeb Dvořáka a Giacoma Pucciniho sestavil speciálně pro tuto příležitost. Diváci se dočkají i jedné rarity: Cura totiž bude, kromě svých tradičních dirigentských vložek, zpívat v češtině (Dvořáka), a to proti svému zvyku nejprve zvládnout jazyk a pak v něm teprve skladby interpretovat. Záludnosti českého jazyka si ale vyzkoušel nedávno při natáčení Dvořákových Písní milostných. Druhou částí jeho chystaného projektu ke skladatelovu výročí bude Novosvětská. Cura sám bude řídit Maďarský symfonický orchestr.

Známé již jsou nominace na nové státní ceny za hudbu a umění

Ministerstvo kultury v pondělí oznámilo nominace na státní ceny v oblasti hudby a výtvarného umění a architektury. Mezi muzikanty jsou nominováni hudební pedagog a komorní hráč Jiří Hlaváč, skladatel Marek Kopelent a zpěvák a skladatel Jiří Pavlica. V oboru výtvarné umění a architektura jsou nominováni historik umění Pavel Zatloukal, výtvarník Stanislav Kolíbal a malířka Jitka Válová.

Poslední ze tří cen, jež se budou udělovat letos vůbec poprvé, nemá žádnou nominaci. Porota pro sekci divadlo oznámí až nositele ceny. Vedle těchto nových cen udělí ministr kultury 24. října tradičně státní ceny za literaturu a překlad.

Nové ceny mají podle ministra kultury Pavla Dostála upozornit na výjimečné osobnosti kultury, které originálním a trvalým způsobem obohatily Českou republiku. "Každá z cen je míněna nejen jako výraz oficiálně projevené úcty a vděčnosti - v obecném smyslu jde o pozitivní impulz pro celou kulturní sféru," uvedl ministr. Ceny ministerstva kultury jsou spojeny s finanční odměnou. Každý z oceněných obdrží 100.000 korun.

Brněnští fotbalisté chtějí po šesti kolech poznat chuť vítězství

Televizní dohrávka mezi fotbalisty Brna a Teplicemi dnes zkompletuje 11. kolo první fotbalové ligy. Domácí Brňané se chtějí po šesti zápasech bez výhry vrátit výsledkově k úvodu ligy, kdy po čtyřech kolech vedli soutěž bez ztráty bodu. Teplice sice v minulém kole ztratily neporazitelnost prohrou se Slavií, ale uprostřed týdne si spravily chuť vyřazením Kaiserslauternu z prvního kola Poháru UEFA. V případě vítězství se mohou svěřenci Františka Straky bodově dotáhnout na druhou Spartu, naopak triumf Brna by posunul Moravany na úroveň aktuálně čtvrtých Teplic.

V čele druhé ligy jsou čtyři třiadvacetibodové týmy

Po 13. kole druhé fotbalové ligy je čelo tabulky nebývale vyrovnané. Na první místo se dostalo Kladno po výhře nad brněnským béčkem, ale Mladá Boleslav, dosavadní lídr Most i Drnovice mají stejný počet 23 bodů, pátý Hradec Králové má jen o bod méně a šestá Jihlava o další.

Čtrnáct českých plavců zahájí v Ománu olympijskou přípravu

Exotický Omán na Arabském poloostrově vybral šéftrenér Jaroslav Strnad pro soustředění české plavecké reprezentace. Do Perského zálivu v pondělí brzy ráno odjelo čtrnáct závodníků, kteří se během dvou týdnů v teple chtějí připravit na prosincové mistrovství Evropy v krátkém bazénu v Dublinu. Absolutní špička tam zahájí trénink na olympijské hry v Aténách.

Strnad vybral Omán proto, že tam před třemi lety před OH v Sydney již se svými svěřenci z USK Praha byl. "Jsou tam skutečně úžasné podmínky na trénink, perfektní bazény, výborně vybavená posilovna, kvalitní regenerace," vypočítal v rozhovoru pro ČTK největší přednosti střediska v hlavním městě Maskatu. "Letos je to kvůli olympiádě o něco dražší," viděl jediný nedostatek. Teploty přes třicet stupňů by měly pomoci reprezentantům naplavat dostatečné objemy před zimní sezonou.

S Araby a specifiky muslimského světa nemá špatné zkušenosti. "Neměli jsme tam žádný problém, dá se v bazénu i na pláži bez problémů chodit v plavkách," glosoval zvyky zahalování žen. Před třemi lety dokonce podnikli výlet v džípech do tamní pouště a přírodních rezervací. "Snad se něco povede i letos, ale jsme tam jen čtrnáct dní," upozornil kouč.

Počasí:

Dnes bude zataženo až oblačno. Později odpoledne a k večeru na jihozápadě a západě může místy pršet. Teploty 6 až 10 stupňů, v na horách kolem 6. Vítr mírný východní až severovýchodní. Tlak nejprve mírně později slabě klesne. Rozptylové podmínky většinou dobré.

20-10-2003