Dvojčata, trojčata a čtyřčata mají svůj klub

27-05-2006

Víte, kde bylo o minulém víkendu nejvíce dvojčat, trojčat a čtyřčat? V Útěchově u Brna. Konalo se zde totiž jejich setkání. Problémy dvojčátek či trojčátek jsou poněkud specifické. Jenom koupit speciální kočárek a výbavičku vyžaduje námahu a peníze. A uhlídat je znamená velký zápřah rodičů. Na setkání se vypravíme se Zdeňkou Kuchyňovou.

Podle statistických ročenek se v Česku narodila v letech 1993 - 2000 pětkrát čtyřčata a trojčata dokonce 173 krát. A protože péče o takto početnou rodinu má svá specifika, byl v roce 1995 založen první Klub dvojčat a vícerčat po vzoru podobného sdružení ve Velké Británii. Pro nastávající maminky existuje spousta knížek, ale když čekají narození více potomků, většina zjistí, že informací zase tolik není. A to se klub snaží napravit. Působí už v 15 městech a pořádá pravidelná setkání. Jak uvedla Denisa Jelínková z brněnského klubu, schůzky pomáhají maminkám nabrat síly a zvládnout problémy.

"Letos jsme už měli jedno setkání v březnu. Byla to taková netradiční sportovní oslava našeho pětiletého působení v Brně, protože v roce 2001 jsem svolala první schůzku a od té doby se setkáváme. Mimo jiné i v mateřském centru Klokánek, tam je to určeno pro maminky s dvojčátky, trojčátky a potom máme jednou za měsíc večerní schůzky, takové posezení pro rodiče bez dětí v klidu, kde je prostor prodiskutovat něco souvisle bez odbíhání k dětem."

U dvojčat myslí rodiče důkladně i na jména. Například podle statistiky klubu z Přerova začínají jména potomků na stejné písmeno nebo mají stejnou podobu. A tak tu můžeme najít Janu a Annu, Adama a Adélu či Denise a Daniela. V klubu měli čtyřikrát trojčata a zajímavostí je, že všechny jejich maminky byly dlouhovlasé blondýny a tatínkové černovlasí. V Přerově je i jedna zvláštnost. Například v poměrně krátké ulici se narodila dvojčata dokonce čtyřikrát.

Kluby dvojčat a vícerčat si na svá setkání zvou různé odborníky a samy ženy se snaží předávat své zkušenosti novým členkám. Jako například maminka čtyřletých dvojčat Hana Malá.

"Už když jsme čekali rodinu, tak jsem se začala informovat, jaké je to s dvojčaty, jak zařídit domácnost. Všechny poznatky, které jsem v klubu načerpala, se mi hodily. A inspirovalo mě to natolik, že jsem se potom sama stala poradkyní. Pomáhám už dva roky maminkám a toto práce mě naplňuje."

Na klub se v současné době obracejí i dospělá dvojčata. A to zejména v seniorském věku například po ztrátě svého sourozence. Právě o poutech mezi dvojčaty bylo napsáno mnoho knih i románů. Narození dvojčat či více dětí byl v minulosti jev dosti neobvyklý, proto se často odrážel v legendách a mýtech. V některých kulturách symbolizovala dvojčata plodnost či světlo. Jiná společenství naopak považovala jejich narození za svědectví hříchu. Například ve východní Asii to bylo důkazem nevěry. Dvojčata se objevují i v Bibli - Jákob a Ezau. Je to vlastně první zaznamenaný případ rivality, kdy po celý život bojovali o prvenství. Nejznámější příběh o sporu dvojčat je však patrně báje o Romulovi a Removi, které v době hladomoru odkojila vlčice. Dvojčatům se sice podařilo založit město Řím, ale v souboji o moc nakonec Romulus Rema zabil. Snad nebude osud českých dvojčat tak dramatický a zůstane jen v románech.

27-05-2006