Muzeu historie Země vévodí kostra dinosaura, jediná tohoto druhu v ČR

06-12-2008

Osmimetrová kostra dinosaura, jediná tohoto druhu v Česku, vévodí nově otevřenému Chlupáčovu muzeu historie Země. Jsou zde také vzácné kolekce fosilií.

Nové muzeum je součástí Ústavu geologie a paleontologie Univerzity Karlovy. Jak uvedl jeho ředitel docent Petr Kraft, v Chlupáčově muzeu Země je na malém prostoru soustředěna informace o vývoji života na Zemi od raných stádií až po současnost.

"Protože je to malá prostora, tak jsme zvolili způsob, který osloví nejen studenty, ale i laickou veřejnost, a to tak, aby jedním pohledem do jedné vitríny získali jasnou představu, jak vypadal život v určitém geologickém období."

Podle odborníků snese muzeum srovnání i s podstatně většími muzei jako třeba na Harvardu nebo v Londýně. Své jméno nese na počest profesora Ivo Chlupáče, jednoho z nejuznávanějších poválečných odborníků. Prováděl geologický průzkum, zabýval se také geologickým časem. V 90. letech přešel na Univerzitu Karlovu, kde se stal jedním z nejoblíbenějších profesorů, dodal předseda České geologické společnosti Petr Budil.

"I když on sám by se asi zuřivě bránil tomu, aby se muzeum jmenovalo právě po něm, tak neznám v současnosti nikoho, kdo by si to zasloužil tolik jako on."

V muzeu jsou také originály obrazů Zdeňka Buriana, kolekce fosílií, modely pravěkých zvířat a tomu všemu vévodí osmimetrová kostra dinosaura, jediná na území Česka, uvedl docent Petr Kraft.

"Takhle velké kostry se většinou celé nenacházejí a vždycky je za originál považována kostra, která má velkou část toho původního, co bylo vykopáno někde v terénu a pak jsou tam domodelovávány kosti, které chybějí. Náš model je věrná kopie modelu, který je také částečně složen z těch originálních kostí."

Kde byly originální kosti objeveny?

"V Argentině, v Patagonii."

Jaká jsou tady další nej?

"My máme těch nej.. velké množství. Například bych chtěl upozornit na tzv. Chengjiangskou faunu. To jsou velice zajímavé zbytky organismů, které žily na začátku kambria, někdy před 540 miliony let. Byly nalezeny v Číně a Čína je právě touto Chengjiangskou faunou neuvěřitelně proslulá. Mimo Čínu neexistují žádné velké sběry nebo sbírky. Nám se podařilo díky kontaktům s profesorem Ertmannem z Berlína získat část exemplářů z jeho největší sbírky, která je vůbec mimo Čínu. Takže to je skutečně věc, kterou neuvidíte nikde v Evropě a asi ani v žádné větší instituci na světě."

Muzeum bude do konce roku 2008 sloužit studentům, od ledna 2009 by jeden den v týdnu mělo sloužit i veřejnosti.

06-12-2008