První české olympijské zlato

04-09-2004

V naší pravidelné sobotní rubrice "Česká Nej" se setkáváme s nejrůznějšími zajímavostmi. Nejlépe se samozřejmě taková Nej hledají ve sportu. A jelikož před pár dny skončila olympiáda v Athénách, je docela vhodné si připomenout, kdy a kde získali Češi vůbec první zlatou medaili na olympijských hrách. Nuže stalo se tak před rovnými 80 lety v Paříži a český borec si pro první olympijské zlato přímo došplhal. Sokolský cvičenec Bedřich Šupčík vyhrál šplh na laně, disciplínu mezi gymnasty dnes málo známou, ale opět se hlásící k životu.

Sokolové tehdy zachránili reputaci naší výpravy, když získali devět z desíti medailí. Historický úspěch - první zlatou medaili - popsal očitý svědek, sokolský cvičitel František Erben, těmito slovy: "A přece jsme viděli vlajku československou na středním vítězném stožáru olympijském a přece jsme viděli, jak gymnasté cizích národů a tisíce francouzských diváků snad poprvé v životě naslouchali zvukům naší hymny. Všichni jsme byli krajně pohnuti. Hráli na znamení vítězství Šupčíkova, toho hocha zlatého srdce, borce nesrovnatelné úpornosti a svalstva ocelového. Jeho úžasná energie lila se celým závodem. Od povinné hrazdy, kdy, neuspokojen osmi body, přímo se rval o opravu, maje před sebou celý závod ohromného napětí, pro který nesmělo se atomu síly zbytečně vyplýtvati - až do konce, do posledního výkonu, šplhu na laně, kde bije nejrychlejšího z dosavadních závodníků o tři pětiny vteřiny."

Předseda Československého olympijského výboru Jiří Guth-Jarkovský to viděl zase trochu jinak. "Třicet let jsem o to pracoval, aby naše vlajka zavlála nad stadiónem olympickým, aby nám zahráli naši hymnu - avšak marně. Věděl jsem a říkal jsem si vždy, že pouze sokolové mohou toho docíliti. A také teprve dnes zásluhou sokolstva má touha byla splněna. Děkuji vám, bratři!" pronesl Jiří Guth-Jarkovský dojatě v šatně gymnastů krátce po závodě, kdy objímal legendárního sokolského náčelníka Jindru Vaníčka a slzel radostí.

04-09-2004