Homonyma

12-02-2006

Homonyma jsou slova stejně znějící, různého původu, ale především odlišného významu. Například bez ve významu mínusbez (šeřík).

Homonyma (homofóny) jsou však také slova, která se stejně vyslovují, ale odlišně píší: kůra (stromová) a kúra (léčebná), čelo (část hlavy) a cello (hudební nástroj), oběd (jídlo) a objet (jet kolem).

Homonyma dále dělíme na úplná, která se shodují i gramaticky: kolej (železniční) a kolej (vysokoškolská), homonyma tvarová (částečná), kdy mohou být podstatným jménem vál (na těsto) nebo slovesným tvarem od slovesa váti (vítr), lež (lháti) nebo "zůstaň ležet", a homonyma nepravá (homografy), které se shodují jen v grafické podobě, zvukově jsou odlišná, panický od slova "panic", nebo od slova "panika". Sem patří i slova lišící se jen délkou samohlásky, např. salát (zeleninový) a sálat (horkem), sval (na těle) a svál (vítr).

Pro cizince učící se česky jsou zajímavá i homonyma na základě délky hlásek nebo diakritiky, které ve svém jazyce neznají: krize/kříže, mech/měch, rez/řez. Některá se vyskytují i v trojkombinacích: rada/ráda/řada nebo plast/plást/plášť. Existují i homonyma dvojslovná, například Havlovo ženu ženu (ve hře Vyrozumění), nebo let let ve smyslu "úprk roků", patří sem i nedokonalé být bit. Pro češtinu v zahraničním kontextu jsou zajímavá slova, která zní stejně ve dvou nebo více jazycích, ale mají naprosto odlišné významy, čili jde o jakási "mezinárodní homonyma".

Začněme bratrskou slovenštinou: len (jen) - česky rostlina. Naproti tomu má české slovo strop v holandštině významů sedm: 1.oprátka, 2.oko na chytání zvěře, 3.vázanka, 4.ztráta (finanční), 5.smůla, 6.darebák, 7.řemínek. Slovo stůl znamená v ruštině, angličtině a holanštině židli (ctyl, stoel, stool) a konečně v obou posledně jmenovaných jazycích i stolici ve smyslu vyměšování. Slovo aktiv, které v češtine používáme ve významu schůze, je v holandštině homofónem slova actief, tedy aktivní. České slovo lak má v holandštině významů více, z nichž jmenuji alespoň hloupost či pomluvu, v angličtině stejně znějící luck znamená štěstí. Rok je v češtině časové údobí, zatímco v holandštině je to sukně a v angličtině skála (rock) Výraz BOL je mezinárodní poznávacé značka Bolívie, zatímco v češtině znamená žal a v holandštině kouli. Knot v češtině souvisí se svíčkou, v holandštině je to přadeno, v angličtině uzel [not]. Nebo český den je v Holandsku borovice a v UK pelech nebo brloh. A konečně český kat, tedy ten, kdo popravuje, je v holandštině kočka a v angličtině sloveso krájet (cut). S holandštinou máme společná také některá slova se stejným významem, například český výraz koupě (např. ve smyslu "výhodná") se vyslovuje holandsky stejně, ale píše se jinak (koopje).

Vidíme, že jde většinou o slova jednoslabičná, ale existují i slova delší. Když jsem se začala učit holandsky, slyšela jsem často slova "kom maar", což znamená "pojď sem". Připomínalo mi to hodně český bodavý hmyz, čemuž se zas divili Holanďani: "Komárům my spíš říkáme jdi pryč!"

A na závěr ještě jedno, trochu možná frivolní, " holandské nedorozumění". Vzpomínáte si na bývalý úřad zvaný Obvodní podnik bytového hospodařství, čili foneticky ópébéhá? Když jsem svým přátelům vykládala, že maminka má v Praze problémy s "ópébéhá", nesmírně se bavili. Holandsky totiž openBH znamená "rozepnutá podprsenka"...

 

Písnička Ivana Mládka o "zapeklité češtině" předeslala o čem je projekt, který vám na tomto místě Radio Praha nabízí.

Nejedná se o kurz českého jazyka, jak by se mohlo na první pohled zdát. Je to spíše povídání a zamyšlení o češtině, jejích proměnách v závislosti na společenském životě, historii a podobně. Jednotlivé kapitoly se pozastavují u různých zvláštností a zajímavostí, které v současné češtině nalézáme.

Doufáme, že se vám tato série zastavení nad českým jazykem bude líbit. Přivítáme samozřejmě vaše názory a připomínky.

12-02-2006