V Klokotech objevili na obraze tvář Panny Marie z počátku 17. století

24-05-2013

Místo, kde na vás dýchne skutečný klid a mír, jsou Klokoty. Poutní místo je dnes součástí jihočeského Tábora. Cestu lemuje stromořadí lip. O Klokotech je zmínka už ve 12. století. Tehdy se v dokumentech mluví o hrádku Vítka z Prčice a při této příležitosti je zmiňován i kostelík. Už tehdy pod názvem Klokoty, uvedla pastorační asistentka Hana Koukalová:

Foto: Zdeňka KuchyňováFoto: Zdeňka Kuchyňová "Původ tohoto poutního místa se dává do 13. století. Kdybychom věřili obrozeneckým legendám, tak páter Hynek v 19. století podle svých zápisků objevil starou kroniku, ve které je zapsaná legenda o zjevení Panny Marie. Ne na tomto místě, ale 1000 kroků na západ. Neví se, kde ten první kostelík byl. Buď to bylo tady a nebo na místě, kde došlo ke zjevení Panny Marie. Tam je malinká kaplička a pramen Dobré vody."

Podle legendy se dětem z vesnice, které pásly stádo, zjevila u studánky Dobrá voda krásná dívka a vyprávěla jim o Bohu. Zjevení měli vidět i rodiče, kteří se přišli přesvědčit. Když se prý ptali dívky na jméno, dostali odpověď od andělů: Maria je její jméno. Lidé pak na památku zjevení postavili u studánky kapli, kde byl obraz Panny Marie vytvořený malířem ze Sezimova Ústí. Jak Klokoty ke svému jménu přišly, se však neví.

Foto: Zdeňka KuchyňováFoto: Zdeňka Kuchyňová"Teorie jsou dvě. Klokoty byly postaveny nad řekou Lužnicí. Architekt, který dispozici tohoto barokního místa vymýšlel, počítal s se zasazením do krajiny. Z jižní části je překrásný výhled na řeku Lužnici, která klokotá. Odtud tedy první teorie. Druhý výklad zmiňuje klokočí, které tu hodně rostlo. Jsou to zrníčka, ze kterých se také dělaly růžence. My už ho tady nemáme. Chtěli jsme ho zasadit, ale neuchytilo se. Ale mají ho tu zahrádkáři."

Život poutního místa byl přerušen v době husitů. Od roku 1389 byl v Klokotech duchovním Mikuláš Žižka. Historik August Sedláček o něm píše jako o bratrovi husitského vůdce Jana Žižky. Klokoty byly tehdy jedním z center hnutí adamitů, což byla radikální část husitů. Chodili prý zásadně nazí a údajně souložili každý z každým. V Klokotech se však adamitské hnutí odklonilo a prosadila se tu homosexualita. Jan Žižka nechal v roce 1421 asi 50 adamitů v klokotské faře upálit. V Klokotech je dnes památník husitské netolerance - velký kámen s nápisem Táborští pikarti 1421-1996. Vypálená kaple byla roku 1520 znovu vybudována. Od poloviny 90. let sídlí v Klokotech otcové obláti. Jedná se o misionářský řád, který do Česka přišel v polovině 90. let.

Foto: Zdeňka KuchyňováFoto: Zdeňka Kuchyňová"Řád pochází z Francie, z doby francouzské revoluce, kdy svatý Evžen de Mazenod pocítil potřebu založit v té době něco radikálního. Oblátů je na světě dnes asi 7000 a jsou v nejrůznějších územích. V roce 1994 sem přišel první český žijící oblát, který své povolání získal v jižní Africe. Když padla totalita, toužil se vrátit. Zamiloval se do tohoto místa. Jmenoval se otec Zdeněk Čížkovský a byla to charismatická osobnost. Získal asi 5 či 6 mladých mužů Čechů, kteří s ním tady začali žít. Když už jich bylo 8, tak byl čas na rozdělení. Byli v Kroměříži, v Klokotech a teď jsou v Plasích za Plzní, protože to vnímají jako misijní území. Tam jsou tři, tady jsou tři a Kroměříž opustili. Středoevropská provincie oblátů je teď spojená s Německem a Rakouskem, takže si různě vypomáhají. Třeba otec Karel, který přijde, je Rakušan," uvedla Hana Koukalová.

Otec Karel, foto: Zdeňka KuchyňováOtec Karel, foto: Zdeňka Kuchyňová A otec Karel už mezitím přišel:

"Vítáme vás tady. Po cestě jste mohli vidět sochu. To je náš zakladatel Evžena de Mazenod. Žil v 19. století. Autorem sochy byl Ital, kněz františkán a je to dílo 20. století."

Před obláty sídlily v Klokotech sestry premonstrátky. Dodnes sem jezdí na hroby. V klášteře byl i domov důchodců. Hodně se o toto místo zasloužil i řád těšitelů a páter Matulík.

"Objednali zvonkohru, která měla být větší než loreta. Tady ty zvony visí, ale nejsou seřízené. A teď se nedaří sehnat peníze na nové elektromagnetické seřízení zvonkohry. Máme tu deset zvonů, které mají slušnou sílu a možnosti, ale není síla dát je dohromady."

Foto: Zdeňka KuchyňováFoto: Zdeňka Kuchyňová Kostel v Klokotech se stavěl třicet let. Jeho stavitelé si zřejmě vzali za vzor Jana Santiniho. Ke kostelu přibyly ambity a kaple. Vznikl tak zajímavý soubor staveb ve tvaru dvojitého kříže. Klokoty jsou jednou z nejcennějších památek v regionu a snesou srovnání s největšími skvosty evropského baroka. V kostele najdete zajímavé obrazy i sochy. Je tu například zlacený obraz podle paladia, které bylo objeveno ve Staré Boleslavi či kopie Pražského Jezulátka.

"Něco zvláštního je obraz Panny Marie Klokotské. Je to jediný obraz v kostele, který je starší než tento kostel. Byl namalován roku 1622 pražským malířem Ondřejem Burgerem. Je to Panna Marie klasová. Na šatek má klasy pšenice. Tady jsou to spíš květiny. Je to typ obrazu středověku kolem Milána v Itálii a v českých zemích na konci středověku," uvedl otec Karel.

Jak dodala Hana Koukalová, když se restauroval Milostný obraz Panny Marie, byla objevena její starší tvář:

Foto: Zdeňka KuchyňováFoto: Zdeňka Kuchyňová "Památkáři z Českých Budějovic se do toho pustili a tzv. archlektografií byla objevena nejspodnější vrstva, která pochází z roku 1636. Není to ten původní obraz někdy ze 14. století, jak jsme se domnívali, že se tam nalezne. Ta Panna Marie má poměrně jiné rysy. Je to snědá dívka s rovnými vlasy. Je víc podobná těm středoevropským klasovým Pannám Marií. Tohle je přemalba z 19. století, kdy je dozdobená tak, aby byla krásná podle představ 19. století."

Klokoty představují častý cíl procházek. Vede sem i křížová cesta. Od května do října je kostel v Klokotech otevřený každý víkend od 10 do 17 hodin. Čekají tu na vás průvodci i malý obchůdek s klokotskými poutními suvenýry a knihami.

24-05-2013