K.J.Erben: Štědrý den

26-12-2010

Kytice, původně vydaná pod názvem Kytice z pověstí národních, je jedno ze stěžejních děl Karla Jaromíra Erbena. Je to jediná sbírka básní, kterou vydal. Obsahuje také baladu Štědrý den, kterou nabízíme v podání herečky Vlasty Fabianové.

Kytice vyšla poprvé roku 1853 a obsahovala 12 balad nebo básní s baladickými prvky. Druhé vydání z roku 1861 bylo rozšířeno o baladu Lilie. Poprvé vyšla časopisecky a měla obrovský úspěch, i později ovlivnila mnoho umělců. Básník vychází z lidové slovanské tradice. V tomto ohledu je Kytice typickou sbírkou ohlasovou a projevem folkloristicky orientovaného romantismu.

Erbenova poezie je epická, Štědrý den vypráví příběh o pěti částech. Mladá žena přede těsně před adventem len a přeje si ženicha. Ženich opravdu přijde a dívka si začne šít svatební košili. Druhá část popisuje staré vánoční zvyky, které se dodržovaly (chození k jezeru, házení potravin domácím zvířatům). Ve třetí části se objevují dvě dívky, Hana a Marie, které potká opačný osud. Obě se podle tradice dívají do jezera, aby se dozvěděly, co je čeká. Jednu čeká štěstí a druhou smrt. Zatím co se Hana ve čtvrté části vdá za švarného jinocha, Marie podle věštby z jezera zemře. V páté části se opakuje děj části první. Pouze je zde navíc oplakávání Marie. Baladu vám nabízíme v podání herečky Vlasty Fabianové.