Pozitiva a negativa vstupu České republiky do Evropské unie

01-05-2004

Jaká jsou největší pozitiva a negativa vstupu České republiky do Evropské unie - to je téma dnešní rubriky Česko v komentáři. S ředitelem Mezinárodního institutu pro politiku a hospodářství v Hamburku Petrem Robejškem o tom telefonicky hovořil Josef Kubeczka.

V čem Vy, jako odborník v oblasti politiky a hospodářství, spatřujete největší pozitiva vstupu České republiky do Evropské unie?

"Nesporně získáme přístup k výnosným západoevropským trhům. To je snad nejdůležitější faktum. Druhý bod je, že se nám otevře lepší přístup k bruselským penězům, i když tím, že vstoupí nové a poměrně chudší země, tak ta suma, která je na rozdělení, samozřejmě relativně ubude, ale přesto. A pak se zapojíme do západní civilizace, to znamená zdůrazníme ještě jednoznačněji naše oddělení od Ruskem ovládaného prostoru, který, jak se domnívám, v budoucnosti bude spíše chaotický."

Mnozí euroskeptici poukazují na některá úskalí našeho členství v Evropské unii. Na která negativa či nebezpečí byste upozornil Vy?

"My bychom si měli obecně uvědomit, a tady se obávám, že si to většina našich občanů a možná i většina politiků neuvědomuje, že jsme kdysi zamířili do triumfující a blahobytné Evropské unie, a dnes vstupujeme, po více než deseti letech, do slabého odlesku tehdejší velkoleposti. Stáváme se člena spolku bohatých právě ve chvíli, kdy začíná chudnout. Evropská unie se rozšiřuje o nové členy za ztrátu právě těch vlastností, které nás kdysi lákaly ke vstupu do Evropské unie. To znamená, že my jsme dosáhli svého cíle, ale ten už není tak zářivý a krásný, jako když jsme k němu zamířili. A potom tím, že vstupují další členské země, vznikne již teď velice akutní problém, ten se ještě posílí, a sice problém velikosti Evropské unie a tím pádem její akceschopnosti jako nadnárodního spolku."

Foto: ČTKFoto: ČTK Nezřídka se setkáváme s domněnkou, že naše začlenění do Evropské unie pomůže vyléčit některé neduhy přežívající v Česku. Sdílíte tento názor?

"Do jisté míry snad ano, ale samozřejmě, když člověk začíná více méně od nuly, tak se každý pokrok počítá, ale já bych ten pozitivní, řekněme 'výchovný' vliv Evropské unie nepřeceňoval. Tím spíše, že ani strukturám Evropské unie a v nich činným lidem nejsou cizí mnohé neřesti, kterých se právě chceme zbavit. Když pomyslíme třeba jenom na to, jak nedisciplinovaní jsou poslanci Evropského parlamentu, když pomyslíme na úplatky na nejvyšších místech Komise. Před Prodiho komisi byl takový případ. To znamená, že jistě něco získáme, určitá strukturovanost a disciplinovanost se dostaví, ale nepřeceňoval bych ten pozitivní důsledek. Evropská unie je z mého hlediska, jako Čecha, pouze nástroj k dosažení cílů. Evropská unie není bezpečný přístav. To se podle mého názoru mnoho lidí domnívá a to je chyba. Ten nástroj musíme umět používat a musíme ho chtít používat, a když se podívám na politiku naší vlády, tak musím říci, že nemáme dostatek agresivnosti, rozhodnosti, energičnosti v prosazování našich zájmů za použití tohoto nástroje, tedy Evropské unie."

K jaké podobě se podle Vás bude Evropská unie přetvářet - k volnému sdružení států, federaci nebo jednomu superstátu?

"Já si myslím, že superstát je vyloučený, federace je svrchovaně nepravděpodobná. Evropská unie se vyvíjí tím, že stagnuje, k tomu, v čem je nejlepší, a sice jako hospodářská zóna volného obchodu. Pokud jde o cíle, o kterých se často mluví, jako je společná zahraniční a bezpečnostní politika, tak já se domnívám, že jsou téměř vyloučené a nedosažitelné. Když se například podíváme na to, jak nízké a stále klesající jsou obranné rozpočty členských zemí, a to těch nejbohatších, tak si neumím představit, odkud by měly přijít peníze na to, aby Evropa byla někdy opravdu schopna provádět svoji vlastní bezpečnostní politiku. Faktická realita je ta, že nám docela dobře funguje volný obchod uvnitř Evropské unie a to si myslím, že je v pořádku a měli bychom být s tímto spokojeni. Další velké vize, to není moje profese."

...soudí ředitel Mezinárodního institutu pro politiku a hospodářství v Hamburku Petr Robejšek.

01-05-2004