"Kéž políbí mě polibkem svých úst!" aneb květnová premiéra Písně písní v divadle Minor

28-04-2004

Soubor divadla Minor zkouší představení Píseň písní, které bude mít zhruba za čtrnáct dní premiéru. Poetický milostný příběh, který divadlo Minor připravuje už téměř celý rok, je inspirován stejnojmennou biblickou básní. Sešeli jsme s režisérem představení Jankem Jirků, který nás zavedl do zákulisí.

Kéž políbí mě polibkem svých úst!
Vždyť lepší je tvé laskání než víno.
Příjemně voní tvé oleje,
nejčistší olej - tvé jméno.
Proto tě dívky milují-
Táhni mne za sebou! Dáme se v běh.
Král uvedl mě do svých komnat.
Budeme jásat, radovat se z tebe,
připomínat tvé laskání opojnější než víno.
Právem tě všichni milují.

Tak začíná jedna z nejslavnějších a nejstarších milostných básní na světě. Některé její části vznikly v 5. - 3. století před naším letopočtem. Je to biblická Píseň písní, která inspirovala režiséra Janka Jirků z pražského divadla Minor ke stejnojmenné činohře. Zdaleka však nejde o nějaké recitační představení. Podle Jirků Píseň písní obrazně vyjadřuje milostné vytržení, které zažívá každý člověk při náhlém radostném procitnutí.

"Já jsem se setkal s knihou Píseň písní vlastně už v dětství, protože pocházím přímo z farářské rodiny. Píseň písní je strašně zajímavá kniha. Říká se o ní, že je to ta nejerotičtější kniha, a že se neví, proč ji zařadili do Bible. Jednou jsem se ptal jednoho rabína, jestli by nebyl ochoten nám ji vyložit. A na to mi řekl, že se tato kniha nesmí vykládat. Ale těch výkladů je strašně moc a velmi často se točí kolem mystického obsahu té knihy."

Jak ale vykládáte Píseň písní vy?

"To je právě zvláštní věc. Já jsem k ní přišel jako mladý. Ty výklady jsem si četl a pak jsem si Píseň písní četl sám. Pojal jsem takové hříšné pomyšlení, že ta kniha opravdu vypovídá hlavně o jakémsi milostném vztahu mezi mužem a ženou. Ve vrcholné fázi milostné poezie se člověk dostává do určitého vytržení, které je vlastně velice podobné vytržení duchovnímu."

Má toto vytržení něco společného s divadlem?

"Na divadle je zajímavé, když se něco dramatického děje, nějaký konflikt, který se řeší. A to je vlastně nebezpečí Písně písní, protože je to vlastně jenom báseň. My jsme v Minoru nechtěli dělat jenom nějaké recitační představení, ale divadlo. Proto jsem k této knize přistupoval jenom jako k písni. V tom našem představení se Píseň písní objevuje v jakýchsi vytrženích ať lásky nebo duchovního vytržení, ale k tomu se v divadle musíte dobrat nějakými situacemi a příběhem."

Jeden alegorický výklad, který je doložen přinejmenším od 1. století našeho letopočtu, chápe vztah Milého a Milé obrazně, jako vztah Hospodina k Izraeli. Křesťané jej přenesli na vztah Krista k církvi. Vypravil jsem se na zkoušku souboru divadla Minor. Jak řekl režisér Janek Jirků, Píseň písní lze vyjádřit vlastně obyčejným příběhem lidí, kteří zažívají běžné starosti a s nimi i různé emoce.

Janek Jirků vede herce k jasnému a přitom přirozenému výrazu. Vyvrcholení dramatu je podle Janka Jirků právě ve stejném duchu, jako Píseň písní. Hlavní postavy divadelního příběhu procitnou při závěrečné svatební scéně. Dojde jim, že jsou milováni a sami milují...

Hudbu k představení složil Jakub Dvořáček.

"Je to opravdu na text Písně písní a použili jsme překlad Jana Husa. Obvykle používáme modernější překlady, ale tady se nám ta stará čeština líbila."

Použil jste k hudbě nějakou předlohu?

"To škatulkování je strašně těžké. Snažil jsem se psát do určité míry na tělo. Věděl jsem, že v souboru máme dva schopné zpěváky právě v úloze Boha a Smrti. Věděl jsem, že jinak je tento soubor takový klasický, má dobré i ty méně dobré zpěváky. Nevím nakolik se mi to povedlo, ale zatím s tím trochu bojují. Zdá se mi, že jsou šikovní, takže uvidíme, co z toho vyleze. Zatím mi to dělá radost."

Divadlo Minor je především loutkové divadlo pro děti. Poetické představení Píseň písní je spíše pro dospělé. Podle režiséra Janka Jirků si cestu k němu ale najdou děti ve věku čtrnácti, patnácti let, tedy žáci základních škol. Ti jsou zdaleka nejotevřenější pro milostné příběhy, které sami zažívají. Píseň písní bude mít premiéru, kdy jindy, než v květnu.

28-04-2004