Špidla: v přípravě na EU se nic nepodcenilo

27-04-2004

Vstup do EU se blíží. Jsou česká města a obce připraveny čerpat příspěvky ze strukturálních fondů EU? A je připravena celá ČR? Nebudeme dávat více než brát? Více v rubrice Jaromíra Marka ´O čem se mluví.´

Předseda vlády Vladimír Špidla, foto: ČTKPředseda vlády Vladimír Špidla, foto: ČTK Z hlediska objemu finančních prostředků, které jsou např. ve strukturálních fondech unie vyčleněny pro Českou republiku se země nachází na pomyslné třetí příčce, za Polskem a Maďarskem. Objem prostředků dosahuje takřka částku 1,5 miliardy eur. Nicméně to však, že tyto peníze do Česka automaticky přijdou. Co je však jisté je, že po vstupu bude Česká republika přispívat do společné pokladny částkou ve výši 623 miliony eur. Je Česká republika připravena na efektivní čerpání prostředků z evropských fondů? Předseda vlády Vladimír Špidla tvrdí, že ano. Na kolik peněz země opravdu dosáhne však nechce ani on tipovat.

"Ten proces je velmi složitý pro celkový odhad. U fondu ISPA jsme vyčerpali 115 procent limitu. Je k dispozici prozatím asi 700 projektů a říkali mě ti, kteří to hodnotili, že to je daleko víc, než jaký je onen finanční rámec. Kolik projektů je opravdu kvalitních teď nemohu hodnotit, ale když se vrátím ke zmíněnému fondu ISPA, je jasné, že v řadě oborů umíme dělat kvalitní projekty. Řada projektů předvstupních fondů také přechází do strukturálních fondů. Důležité také je, že existuje možnost, že prostředky nedočerpané v jedné agendě lze převést do jiné agendy, např. do čističek odpadních vod, což docela dobře umíme. Finanční perspektiva je do roku 2007 a nemám celkem obavu, že bychom nevyčerpali podstatnou část, ale podtrhnout a sečíst to můžeme až po tom roce 2007."

Zkušenosti některých zemí ukazují, že čerpání z podpůrných fondů není jednoduché. Např. Rakousko v prvním roce svého členství odvádělo do pokladny unie více peněz, než kolik z ní čerpalo. Premiér Špidla však paralelu s Rakouskem odmítá.

"Jsem si zcela jist, že rakouský model se opakovat nebude. Jsme dál, jsme připravenější. Jistěže se ukáží komplikované případy, ale rakouský model určitě ne."

Foto: Evropská komiseFoto: Evropská komise Jak ovšem budou čerpat z podpůrných fondů města a obce? Skeptici tvrdí, že obtížně. Unie je přece jenom společenství národních států a municipalita hraje až druhořadou roli. Navíc čeští starostové upozorňují na to, že na čerpání z podpůrných fondů nejsou připraveni. Jediným regionálně orientovaným operačním programem, který zahrnuje rozvojové priority krajů, které mohou být spolufinancovány z EU je Společný regionální operační program. Dohoda o vzájemné spolupráci mezi Svazem měst a obcí a vládou byla uzavřena před necelým týdnem. Nepodcenila Česká republika přípravu na vstup do Unie?

"Hlavní problém je, že jsme ještě nedospěli do zcela stabilizované situace. Města a obce se budou muset hodně snažit, aby využily možnosti, které nám dává EU. To není otázka ani legislativy ani finančních prostředků, protože klíčová je vůle projekty zrealizovat. Jistě, že v tomto úvodním provozu se ukáží problémy, ale zvládneme je tak, jak jsme dokázali zvládnout jiné."

Starostové však hovoří v tom smyslu, že možná byla ze strany vlády podceněna příprava, že pozdě vznikla agentura, že ten manuál, jak se do strukturálních fondů zapojovat, přišel před týdnem. Skutečně se podle vašeho názoru nic nepodcenilo?

"Vláda nic nepodcenila, protože to je velmi důležitá záležitost. Když se podíváte, kdy byly schvalovány jednotlivé operační programy, tak zjistíte, že ve stejné dny jako operační programy jiných přístupových zemí. Ty termíny jsou dané složitostí problému a nemám obavy. Jasně souhlasím s tím, že budeme v úvodním provozu a jakmile se nějaký provoz nastartuje, tak se vždy ukáže, že jsou tam provozní problémy, se kterými člověk nepočítal. Ty zvládneme, jako jsme je zvládli předtím. Kolikrát jste byli svědky, že se naříkalo, že nebude platební agentura pro zemědělství. Platební agentura je a funguje. Naříkalo se na mnoho dalších věcí. Ano, není to lehké, dá se mít různé názory, některé věci se daly udělat lépe, ale jsme připraveni řekl bych lépe než většina dalších přistupujících zemí."

Předseda Svazu měst a obcí, jinak primátor Hradce Králové, Oldřich Vlasák k tomu dodává.

"Můžeme mít výhrady k některým dílčím krokům a postupům ministerstev, protože víte, že strukturální a kohezní podpora se týká mnoha oblastí. Nakonec se nám ale daří tyto věci doladit a v konečném důsledku bude záležet na dobré vůli státních orgánů a municipalit při výběru kvalitních projektů a jejich zpracování. Rozhodně nejsme plně spokojeni s přípravou, ale pracuje se ještě na ní."

27-04-2004