Umělecký časopis Revue Prostor

03-11-2012

Ministerstvo kultury spravuje nejenom 30 příspěvkových organizací typu Národní divadlo, Národní galerie či Národní muzeu, ale také každým rokem uděluje granty různým projektům, včetně časopisů zaměřených na umění. Některým z nich dal resort kultury oproti předešlým letům mnohem méně peněz než obvykle.

Celý příspěvek najdete na adrese: rozhlas.cz/radio_cesko