Zkušební provoz Jaderné elektrárny Temelín začne asi až v červnu

25-01-2001

Vzhledem k mírnému zpoždění spouštění Jaderné elektrárny Temelín (JETE) bude zřejmě zkušební provoz zahájen o měsíc později, než se původně předpokládalo. Výkonný ředitel elektrárny František Hezoučký řekl, že roční zkušební provoz začne v červnu. Potvrdil také, že posunut bude pravděpodobně i termín odstranění vibrací přívodního potrubí turbíny, který byl stanoven na 5. února. "Nyní se i konstrukčně připravuje řešení těchto vibrací a od čtvrtka začneme na přívodním potrubí páry o průměru 600 milimetrů provádět jisté úpravy. Musíme změnit určité vlastnosti zdroje," uvedl Vojtěch Žákovec ze společnosti Škoda Energo, která pro temelínskou elektrárnu dodala turbíny.

Po dokončení revize jsou plánovány závěrečné zkoušky a diagnostická měření podetapy energetického spouštění s výkonem reaktoru do 30 procent. Poté elektrárna předloží Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) dokumentaci a požádá o souhlas k přechodu do další podetapy, která je limitována výkonem reaktoru do 45 procent.