Archeologové objevili ve Veselí nad Moravou zbytky dřevěného hradu

04-12-2008

Ve Veselí nad Moravou stával ve středověku kamenný hrad, na jeho místě byl později vybudován zámek, který by se měl nyní změnit na hotel s muzeem a kongresovým centrem. Právě proto teď ve Veselí nad Moravou provádějí archeologové záchranný výzkum, při kterém narazili i na pozůstatky mohutného dřevěného hradu ze 13. století. Dosavadní výsledky výzkumu přiblížil archeolog David Merta ze společnosti Archaia.

Měli jste z pramenů nějaké zprávy o tom, že by na tom místě měl být dřevěný hrad?

"Takového zprávy jsme v pramenech neměli, k tomu hradu se váží až od 14. století. Ojedinělá zpráva je z roku 1258, kdy se mluví o jistém Sudimírovi, který se psal po Veselí, ale o tom, jak ten hrad vypadal, jsme ponětí neměli. Znali jsme jen část hradu, který byl později zakomponován do přestavovaného zámku, který byl zase předchůdcem toho zámku dnešního, takže jsme spíše očekávali, že spíše narazíme na nějaké konstrukce hradu zděného."

Jak ten dřevěný hrad vypadal?

"My to ještě zcela nevíme, protože je ten výzkum je zhruba v polovině svého běhu, takže my máme nějaké dřevěné konstrukce, které nepochybně patří k tomu hradu. Hrad stál zřejmě na ostrově v řece Moravě, takže jeho podoba se odvíjela od toho, jak vypadal ten ostrov."

Kolik můžeme v České republice najít takových dřevěných hradů? Je to běžné?

"Zatím to běžné není, to je dáno stavem archeologického výzkumu. Jak jsou lokality, kde se něco podobného dá předpokládat, archeologicky zkoumány. Můžeme uvažovat o Břeclavi, o Strážnici, o Hodoníně, o hradech, které se nacházely v dolním povodí Dyje a kolem řeky Moravy na hranici s tehdejšími Uhry."

Mohl byste blíže popsat, co se z toho hradu zachovalo?

"My máme dvě části. Jednak jsou to ty dřevěné konstrukce a potom kamenné konstrukce. Ty kamenné konstrukce představují část hradního jádra ze, řekněme, 14. století. - vlastní hradní zeď, parkán a částečně tedy i příkop, který byl vyzděný. Za tím příkopem se nachází pozůstatky dřevěného předhradí a zřejmě tomu předhradí předcházel vlastní dřevěný hrad, který byl asi rozsáhlejší než ten pozdější hrad zděný. Z těch dřevěných záležitostí se jedná o dvojité řady dřevěných dubových pilot, které máme dendrochronologicky datovány k roku 1250. Potom jsou tam základy asi tří nebo čtyř srubových dřevěných staveb a dvě dřevěné stavby trošku jiného charakteru, které mají mohutnou podlahu z fošen, jejich rozměry jsou asi šestkrát čtyři metry."

Už se ví, co bude s těmi nálezy dál?

"Výzkum byl vyvolán tím, že na nádvoří zámku se předpokládá vybudování technického zázemí pro tu novostavbu. Po rozhovorech s investorem víme zcela jednoznačně, že se přiklání k tomu, že všechny zděné konstrukce zakomponuje a nějak využije pro nový objekt, aby byly viditelné pro běžného návštěvníka. Ty dřevěné konstrukce představují trošku problém, protože tam jde o to, technicky vyřešit jak je zakonzervovat, protože jsou poměrně velké a my nevíme, jak vytvořit prostředí, v němž by mohly být přímo na místě uchovány. Teď se domlouváme o tom, že některé části těch staveb budou vyzvednuty, budou konzervovány a v nějakém přijatelném prostředí vystavovány."

04-12-2008