Bezpečnostní rada navrhla pozměnit bezpečnostní strategii

23-07-2003

Bezpečnostní rada schválila návrh nové Bezpečnostní strategie České republiky, který vyhrazuje právo na vlastní postup proti ohrožení. V příštích týdnech dokument projednají obě komory parlamentu. Slovo má kolega Vilém Faltýnek.

Pilířem bezpečnostní strategie České republiky je Severoatlantická aliance a mezinárodní řešení konfliktů v rámci OSN. Dokument, který schválila Bezpečnostní rada státu, v případě selhání všech diplomatických kroků a úsilí mezinárodního společenství počítá i s vlastním přístupem, kterým si Česko - samo či ve spolupráci s jinými státy - zajistí ochranu svých občanů a zájmů ve světě. Premiér Vladimír Špidla citoval z dokumentu tři první body:

- Strategickými zájmy České republiky jsou zejména bezpečnost a stabilita především v euroatlantickém prostoru.
- Zachování globální stabilizační role a zvýšení efektivnosti OSN.
- Pevná transatlantická vazba v rámci NATO a budování strategického partnerství mezi NATO a Evropskou unií.

Vladimír Špidla (vpředu) hovoří s novináři po jednání ezpečnostní rady státu, foto: ČTK, foto: ČTKVladimír Špidla (vpředu) hovoří s novináři po jednání ezpečnostní rady státu, foto: ČTK, foto: ČTK "Myslím, že o nějakém odklonu od OSN se v této hierarchii nedá hovořit," dodal premiér.

Předkladatel aktualizované podoby bezpečnostní strategie, ministr zahraničí Cyril Svoboda vysvětlil, že návrh dokumentu vychází ze dvou skutečností.

"Způsob ohrožení se výrazně změnil. Terorismus a zbraně hromadného ničení dnes nejsou v rukou států, ale mnoha nestátních organizací různého typu a jsou pramenem ohrožení demokratických zemí. Stejně důležitá je druhá skutečnost, že ČR je součástí Severoatlantické aliance a vstupuje do Evropské unie. Tedy: nový typ ohrožení a postupující integrace. Ochrana před takovou hrozbou musí být pružná. Musí reagovat na měnící se svět. Samozřejmě se opíráme o mezinárodní řešení, o autoritu OSN, o členství v NATO, ale samozřejmě chceme, aby v případě selhání všech těchto diplomatických snah a aktivit bylo možné učinit jakési preventivní opatření, které povede k ochraně našich bezpečnostních zájmů.

A zárověň ještě novinka: Klademe také důraz na velmi intenzivní informovanost, která musí jít i napříč naší strukturou vláda-kraje-obce-občané. Ta strategie se totiž zabývá i vnitřní bezpečností. To jsou nové prvky v té bezpečnostní strategii."

Návrh nové bezpečnostní strategie do září projednají příslušné vbory Poslanecké sněmovny i Senátu, teprve poté ji dostane na stůl vláda.

23-07-2003