Česká republika posílila svoje šance ve sporu s japonskou Nomurou

08-09-2004

Česká republika posílila svoje šance ve sporu s japonskou bankou Nomura. V arbitráži, která probíhá v Curychu, získala totiž pozici žalobce. Důvodem arbitráže je krach Investiční a poštovní banky, který podle české strany zavinila právě společnost Nomura. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.

Česká republika zatím arbitráže spíše prohrávala, jako například s americkou společností CME, jejíž neochráněné investice do televize NOVA stály daňové poplatníky 10 miliard korun. V arbitráži s japonskou Nomurou se však zdá situace státu pevnější. Arbitráž v Curychu nyní rozhodla, že Česko bude ve sporu vystupovat jako žalobce, což potvrdil mluvčí ministerstva financí Marek Zeman. O pozici žalobce přitom usilovaly obě strany.

"Toto rozhodnutí curyšského tribunálu považujeme za velký úspěch, protože rozhodla, že na straně žalujícího je Česká republika s Fondem národního majetku. To znamená, že toto rozhodnutí podle našeho názoru může mít velký vliv na rozsah odškodnění, které může Česká republika v arbitráži dosáhnout a to je v tomto případě suma, která může jít až do výše 263 miliard korun."

Částka je to mimořádně vysoká. Představuje třetinu rozpočtu České republiky. Jak Nomura způsobila takovou škodu?

"Tuto škodu měla Nomura způsobit tím, že se rozhodujícím způsobem podílela na pádu Investiční a poštovní banky a profitovala z řady transakcí, které samotnému krachu banky předcházely."

Můžete uvést nějaký příklad?

"Nejznámnějším případem je vyvedení a následný prodej klíčových českých pivovarů známý po názvem Operace české pivo."

Datum arbitráže zatím stanoveno nebylo. Právní zástupce České republiky však uvedl, že důkazy, které se budou předkládat, jsou dostatečně silné. Dalším pozitivním momentem je fakt, že arbitrážní tribunál označil japonskou Nomuru jako povinnou v rámci případného plnění. Dosud tak byla chápána pouze dceřiná společnost japonské banky.

Kromě arbitráže v Curychu probíhá ještě jedna v Londýně. Zde, jak uvedl Marek Zeman, naopak Nomura vystupuje jako žalobce a požaduje po České republice za ztráty z investice do zkrachovalé IPB až 40 miliard korun.

"Londýnský tribunál rozhodl na začátku května o tom, že nadále se povedou dva samostatné a oddělené arbitrážní spory. Zároveň také ten londýnský tribunál se bude chtít zabývat otázkou, zda se Nomura ve zkrachovalé IPB chovala jako řádný investor."

08-09-2004