Čeští archeologové zkoumají irácký Arbíl

18-03-2010

Česká expedice v Arbílu objevila velké množství nálezů, především kamenných nástrojů. Je to zatím nejstarší doklad lidské přítomnosti v této části severní Mezopotámie. Tato zpráva nedávno proběhla českými médii. Do Arbílu, který je hlavním městem kurdského autonomního regionu v severním Iráku, se čeští archeologové vypravili už podruhé. Proč bylo zvoleno právě toto místo, vysvětlil vedoucí výzkumu Karel Nováček ze Západočeské univerzity v Plzni.

"Byla to šťastná shoda náhod. Ty mimooborové podněty přišly z té sféry, řekl bych, politické, protože ten Arbíl je střediskem klidné části poválečného Iráku. K tomu se samozřejmě vzápětí přidaly ty motivace odborné, protože Arbíl je město, které lze směle přiřadit k těm významným asyrským centrům, které každý alespoň trochu zná nebo ta jména slyšel - Ninive, Ašud nebo Nimrud. K této trojici Arbíl určitě patří, nicméně narozdíl od těch předchozích jmenovaných neměl to štěstí na archeologický zájem a výzkum. Přestože o něm ledacos víme z písemných pramenů, víme, že je to město, které je poprvé zmiňováno už na konci třetího tisíciletí před Kristem, že tam byl významný chrám bohyně Ištary, že tam byl královský palác, věštírna, tak ta archeologická podstata města byla zcela neznámá."

Pane doktore, vy tady ale povídáte o starověku, nicméně ty nálezy, o kterých se mluvilo do tohoto období nepatří...

"My jsme tam našli i nálezy skutečně z toho období, o kterém mluvíme, ale tenhleten nález, který byl teď v poslední době hodně medializován, ten je mnohem starší. Nedá se říct, že by to byl nález náhodný, protože my jsme věděli, že někde v bezprostředním okolí té arbílské citadely se nachází nějaká na artefakty bohatá lokalita ze středního paleolitu, z doby nestaršího lidského osídlení, když to řeknu stručně. Z té lokality se na tu citadelu přineslo velké množství kamenných nástrojů společně se štěrkem na stavební účely a my jsme je tam nacházeli."

Jak vypadají takové kamenné nástroje?

"Je samozřejmě celá řada typů, ale takové ty nejběžnější, které laik zná jsou ty pěstní klíny, různá drasadla a upravené čepele. Podobné nástroje jsme našli i v loňském roce. Našli jsme je na místě, kde ty předměty byly prokazatelně v primárním umístění, to znamená, že ležely tam, kde je ten člověk používal a kde je zanechal."

Je pravda, že jsou to ty nejstarší nálezy, které byly na tom místě nalezeny?

"V tom konstatování je samozřejmě určitá licence a zjednodušení, protože archeolog vždycky datuje intervalově, datuje od - do, nemá přesné datum, kdy nějaký předmět nebo nějaká situace vznikla. V případě těch nejstarších období člověka je ten interval velmi široký. Abychom byli úplně korektní, tak bychom se měli pohybovat v nějakém dlouhém intervalu 200 tisíc až nějakých 40 tisíc let před dneškem, někdy v tomto období byly ty předměty vyrobeny."

Takže nic staršího tam ještě nalezeno nebylo?

"Jsou tam lokality, která spadají do téhož kulturního okruhu, ale jestli jsou mladší nebo starší, to naše možnosti stanovit nedovolují."

18-03-2010