Čeští krajané předali muzeu v Ženevě stížný list českých pánů

20-05-2011

Začátkem tohoto týdne si čeští krajané v Ženevě připomněli 110. výročí vzniku tamního krajanského spolku Beseda Slovan. Součástí oslav byla i výjimečná akce v ženevském Muzeu reformace, kam krajané předali vzácný historický dokument. Oslav se zúčastnil i ředitel Radia Praha Miroslav Krupička

Faksimile stížného listu českých a moravských pánů z r. 1415Faksimile stížného listu českých a moravských pánů z r. 1415 "Tyto oslavy byly spojeny ještě s jednou poměrně významnou událostí. A tou bylo předání faksimile stížného listu českých a moravských pánů z r. 1415, který byl odeslán zhruba dva měsíce po Husově smrti koncilu jako protest proti upálení Mistra Jana Husa. A to byla poměrně významná akce i v dějinách Ženevy. Iniciovali ji čeští krajané ze Švýcarska a spojení těchto dvou akcí, oslav nejstaršího švýcarského spolku a předání tohoto dokumentu do Muzea reformace, bylo opravdu hezky zorganizované, byla to pěkná akce."

Vytvořit faksimile takovéto významné listiny není vůbec jednoduché. Byla vůbec v České republice? Je ten originál v Česku?

"Ten originál v Česku není. Zhruba před dvěma lety se začal hledat vhodný dokument, kterým by se připomněla česká reformace v Muzeu reformace v Ženevě. Po poradě s odborníky vyplynulo, že nejvhodnějším a nejzajímavějším dokumentem by byl právě tento stížný list. Je psán latinsky a podepsalo ho sto prominentních českých a moravských šlechticů. Ten stížný list původně existoval asi v deseti originálech, dochoval se jediný. Ten je uložen v knihovně univerzity ve skotském Edinburku. Nebylo tak jednoduché, jak jsme se dozvěděli, získat souhlas k tomu, aby byla pořízena faksimile. Ten souhlas nakonec byl vydán zhruba před rokem a od loňska se pracovalo v Praze v Národním archivu na výrobě faksimile. Je to skutečně povedené dílo. Důležité ale je, že se podařilo celý tento záměr dotáhnout do konce a tento významný a historicky ceněný dokument dopravit a předat do Muzea reformace, kde je dnes vystaven v jednom z hlavních sálů na čestném místě."

Přemysl Sobotka na předání faksimile stížného listuPřemysl Sobotka na předání faksimile stížného listu Kdo se celé této akce z české strany zúčastnil?

"Z české strany se zúčastnila delegace ze Senátu, byl tam první místopředseda Senátu Přemysl Sobotka a byl tam předseda Stálé komise pro krajany Tomáš Grulich. Byla tam i dvoučlenná delegace z Magistrátu hl. m. Prahy a delegace zástupců českých nekatolických církví. Byl tam patriarcha Československé církve husitské Tomáš Butta, pražský biskup husitské církve pan Tonzar a senior Českobratrské církve evangelické a předseda Ekumenické rady církví Joel Ruml. Ze švýcarské strany tam byli zástupci jak ženevského magistrátu, tak i předseda kantonální vlády, kteří ten dokument slavnostně přebírali. I ti se k celé této iniciativě, se kterou vlastně přišli čeští krajané ve Švýcarsku, stavěli velice pozitivně a prohlašovali, že to je začátek bližších vztahů mezi Prahou a Ženevou, potažmo mezi Českem a Švýcarskem, které zatím příliš časté a frekventované nejsou."

A jak si stojí Beseda Slovan ve 110. roce své existence?

"Beseda Slovan si stojí docela dobře, patří rozhodně ke třem nebo pěti nejaktivnějším spolkům ve Švýcarsku a potěšující je, a na tom se shodují všichni, že tam jsou i mladí. Není to jenom ta generace osmašedesátníků, kteří tvoří základ, ale je tam řekněme deset nebo dvacet procent mladších lidí, kteří dnes pracují v různých mezinárodních institucích v Ženevě, v OSN a podobně. Dokonce i tajemníkem spolku je poměrně mladý člověk pan Tichý. Tak si krajané slibují, že to snad zakládá na určitou kontinuitu a spolek bude pokračovat dál i do budoucna."

20-05-2011