Francie hrozí nováčkům EU sankcemi kvůli nižším daním

07-09-2004

Francie chce navrhnout sankce vůči novým členským zemím Evropské unie za to, že mají oproti starým členům unie příliš nízké firemní daně. Nové země, tedy i Česko, by neměly mít možnost čerpat peníze ze strukturálních fondů unie, určených na pomoc chudším regionům. Podrobnosti má Zdeněk Vališ.

Francouzský ministr financí a hospodářství Nicolas Sarkozy (vlevo) a premiér Jean-Pierre Raffarin, foto: ČTKFrancouzský ministr financí a hospodářství Nicolas Sarkozy (vlevo) a premiér Jean-Pierre Raffarin, foto: ČTK Ve starých zemích Evropské unie se s výjimkou Irska pohybují daně z příjmu právnických osob mezi 30 až 40 procenty. V České republice jsou 28 procent a do dvou let mají klesnout na 24 procent. Jinde jsou ještě nižší. Na Slovensku 19 procent a v Maďarsku dokonce jen 16 procent. Francouzský ministr financí Nicolas Sarkozy chce tento týden na schůzce ministrů financí předložit návrh, aby noví členové firemní daně radikálně zvýšili na průměrnou západoevropskou úroveň. Pokud tak neučiní, neměli by získávat peníze z unijních fondů. Jak řekl Radiu Praha děkan Národohospodářské fakulty vysoké školy ekonomické v Praze Jiří Schwarz, jde vlastně o pokus zachovat hospodářské zaostávání nových členů unie.

"Zdá se mi, že některé země Evropské unie chtějí dlouhodobě konzervovat velké ekonomické rozdíly, které existují mezi tradičními zeměmi unie a těmi nově přistupujícími. Představa, že by daně měly být nějak zharmonizované, totiž nepovede k ničemu jinému, než ke znevýhodnění nových členských zemí, ke snížení jejich konkurenceschopnosti."

Domníváte se, že provádíme daňový dumping?

"V žádném případě. Naopak se domnívám, že v České republice jsou daně nepřiměřeně vysoké vzhledem k tomu, jakou infrastrukturu může stát obyvatelům a zahraničním investorům nabídnout. To znamená například kvalitu silnic a dopravní sítě vůbec, stejně jakou kvalitu ostatní infrastruktury. Jde ale i to, jakou může stát nabídnout bezpečnost, vynutitelnost práva atd. To všechno se samozřejmě musí projevovat ve výši daní. V zemích, kde jsou daně nižší, a mezi ně patří Česká republika, tak kvalita oněch vyjmenovaných služeb je také na nižší úrovni. Zahraniční investoři při svém rozhodování kalkulují s tím, že tady ušetří část svých nákladů. Jakmile by Česko zvedlo daně, jak požaduje francouzský ministr financí, měli bychom obrovský problém se zahraničními investicemi, což by podvázalo ekonomický růst v naší zemi."

Jinými slovy, bohaté západní země si mohou dovolit vyšší daně, protože za to nabízejí podnikatelům vyšší komfort v různých službách a v kvalitnějším podnikatelském prostředí. Francouzský ministr financí se samozřejmě snaží svým návrhem zabránit odchodu domácích firem na východ. Jiří Schwarz navrhuje jinou cestu.

"Daleko efektivněji tomu zabrání, když sám navrhne snížení daní ve Francii. Francouzská ekonomika ztrácí svou konkurenční schopnost, takže francouzský ministr financí by měl domácí problémy řešit doma. Neměl by je řešit na úkor jiných v zahraničí."

Hrozbu sankcí v podobě omezení přísunu peněz ze strukturálních fondů unie považuje Jiří Schwarz za zástupný problém. Hrozba se nelíbí ani vedoucímu odboru Evropské unie v České spořitelně Petru Zahradníkovi. Ten ji označuje přímo za vydírání.

"Strukturální fondy jsou velmi důležitým zdrojem pro oživení určitých lokalit, určitých regionů, ale nejsou samospasitelné. Strukturální fondy představují za každých okolností pouze určitou část financování projektů, které se v tom kterém regionu uskutečňují. Mám pocit, že francouzský postoj - schovávat se za strukturálními fondy - je spíše vydírání určitých členských zemí unie."

České ministerstvo financí k francouzskému návrhu uvedlo, že výše daní je plně v kompetenci členských zemí Evropské unie. Podle mluvčího ministerstva se nepředpokládá, že by francouzský návrh mohl v unii projít. V této podobě ho zřejmě nepodpoří ani Německo, které rovněž před časem ústy svého kancléře kritizovalo nízké firemní daně v nových zemích unie. Někteří pozorovatelé ale také upozorňují, že ministr Sarkozy má ve Francii velký vliv a je pokládán za možného nástupce prezidenta Jacquese Chiraka.

07-09-2004