Jak se rozdělují mandáty?

01-06-2006

Než se vydáme k volebním urnám, trochu vám poodhalíme některá tajemství českého volebního systému. Obecně se ví, že pro volby do Poslanecké sněmovny se používá systém poměrného zastoupení, nebo to, že je pro vstup do Sněmovny potřeba překročit pětiprocentní hranici. Teď se ale vypravíme dál do tajů českého volebního systému. Zajímá vás, jak se hlasy přepočítávají na mandáty? A jak se určuje počet poslanců pro jednotlivé kraje? To všechno nám vysvětlí politolog Jan Bureš.

Základem je určení republikového mandátového čísla. Co to vlastně je?

"Republikové mandátní číslo je vlastně výpočet, který nám signalizuje, kolik voličů, tedy těch skutečných voličů, kteří přišli k volbám, připadá na jednoho poslance. Když si vezmeme průměr České republiky, máme 200 poslanců a 10 milionů obyvatel - to by svědčilo o tom, že na jednoho poslance připadá 50 tisíc občanů. Ale protože samozřejmě ne všichni přijdou k volbám, tak to republikové mandátové číslo je skutečný údaj o tom, na kolik občanů, kteří přišli k volbám, připadá jeden poslanec. Například při minulých volbách to bylo asi 25 tisíc občanů. Volební účast byla asi 58%."

A pro upřesnění - jak se k republikovému mandátovému číslu dojde?

"To číslo se zjistí tím, že se vezme celkový počet těch voličů, kteří přišli, kteří se zúčastnili voleb, a vydělí se číslem 200, tedy počtem poslanců Poslanecké sněmovny."

Takže máme republikové mandátové číslo... Jak ale získáme počet mandátů pro konkrétní kraj?

"V zákoně je řečeno, že počet poslanců zvolených za jednotlivý kraj závisí právě na počtu voličů. To znamená: čím více voličů přijde v konkrétním kraji, tím více poslanců může ten kraj nakonec do parlamentu poslat. Je to samozřejmě zastropováno nějakým celkovým počtem, ale v zásadě ta volební účast může být rozhodující. V kraji zjistíme počet poslanců tak, že se vlastně vezme počet voličů, kteří přišli k volbám v jednotlivých krajích, a tento počet se potom vydělí republikovým mandátovým číslem. A dostaneme počet poslanců, který připadne na jeden kraj."

Určili jsme tedy počet poslanců pro jednotlivé kraje... Jak se ale teď hlasy přepočítávají na mandáty?

"Potom se používá takzvaná metoda dělitelů, tzv. d´Hondtova metoda, kdy celkový počet hlasů pro každou politickou stranu se postupně dělí číslem 1, 2, 3, 4, až třeba 20 nebo 30. A dokud zbývají určité zbytky, tak se vlastně dělí. Ty výsledky, ke kterým se dojde, se bez ohledu na politické strany sestaví od největšího do nejmenšího. Zjistí se, kolik těchto dělení připadá na jednu politickou stranu. A potom se mandáty přidělují tak, že počet poslanců je roven číslu, které bylo dosaženo jako nejvyšší při tom dělení. Takže se třeba zjistí, že na jednu politickou stranu zbývá pět mandátů, nebo jsou to čtyři mandáty, apod."

A co se děje v případě, že ta čísla jsou stejná a zbývá udělit poslední mandát?

"Pokud by ta čísla byla úplně stejná, tak by rozhodoval los, ale to je situace asi těžko předvídatelná."

01-06-2006