Jezuité přišli do Prahy právě před 450 lety

25-04-2006

Pater Koniáš, pálení knih, násilná rekatolizace a poněmčování - takový je obraz jezuitského řádu, jak ho ve svých románech vykreslil například Alois Jirásek. V českých dějinách dlouho ztělesňovali dobu temna a tento obraz se mění jen pomalu. Výstava Jezuité a Klementinum, která byla toto pondělí otevřena v Národní knihovně v Praze, však jezuity ukazuje v jiném světle - jako šiřitele vzdělanosti, kultury a umění. V Klementinu natáčela Milena Štráfeldová:

KlementinumKlementinum Letos je tomu právě 450 let, kdy do Prahy z Říma dorazilo prvních dvanáct členů Tovaryšstva Ježíšova. Usadili se ve zchátralém dominikánském klášteře u sv. Klimenta poblíž Karlova mostu:

"První jezuité přišli sem, na tato místa, 21. dubna 1556. Postupně vybudovali tento veliký komplex Klementina jako stánek ducha, sídlo výchovy, kultury, nakonec i sociální pomoci. Bývala tu i lékárna,"

upřesňuje současný provinciál Tovaryšstva Ježíšova František Hylmar. Do roku 1726 jezuité Klementinum proměnili v největší barokní komplex v Praze a druhý nejrozsáhlejší historický areál po Pražském hradě. Jejich kolej sloužila i jako sídlo univerzity, astronomická observatoř, matematické muzeum a vždy tu byla také knihovna. Národní knihovna s největšími knižními fondy v České republice tu ostatně sídlí dodnes. Katolický kněz a univerzitní profesor Tomáš Halík připomněl, že v Praze působili i významní členové řádu:

KlementinumKlementinum "Sem přišly osobnosti světového formátu, jako Arriaga. Působil zde nejenom proslulý Pater Koniáš, ale celá řada významných vědců, umělců a lidí, kteří mířili do širokého světa jako misionáři. Vzpomeňme na krásné a zajímavé dopisy Patera Slavíčka z Číny nebo na misionáře v Japonsku."

V klementinské koleji žil i jeden z největších českých osvícenských učenců Bohuslav Balbín. Doklady o působení jezuitů v Praze ukazuje právě otevřená výstava. Je zde na tři sta knih a historických dokumentů, ale i vědecké přístroje, kněžské ornáty a řádová roucha, klobouk, který patřil hned dvěma jezuitským světcům, a liturgické předměty. Jsou tu však vystaveny i texty žákovských her, které se hrály ve zdejším jezuitském gymnáziu, a řada obrazů a grafik, jež přibližují život pražské provincie Tovaryšstva Ježíšova. Během prvních dvou týdnů tu bude k vidění také unikátní Gutenbergova odpustková listina z 15. století, kterou Národní knihovna získala v loňském roce. Výstava Jezuité a Klementinum je podle generálního ředitele Národní knihovny Vlastimila Ježka současně prvním výstavním počinem v nově otevřené Galerii Klementinum.

KlementinumKlementinum "Otevření Galerie Klementinum není jenom otevření nové pražské galerie, ale také důkaz, že Klementinum je naprosto unikátní architektonický skvost barokní Prahy. Spoustu míst tohoto barokního skvostu je třeba zpřístupnit. A otevření Galerie Klementinum je malá záloha na budoucí otevírání Klementina a jeho zpřístupňování."

Výstava v pražském Klementinu potrvá do 15. června. Tento týden v Praze probíhá také třídenní mezinárodní konference Jezuité v českých zemích. K 450. výročí příchodu jezuitů do Prahy ji pořádají Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova a Univerzita Karlova.

25-04-2006