Kdo vlastně vede Nejvyšší soud?

20-03-2006

Kdo vlastně v současné době vede Nejvyšší soud České republiky? Odpověď na zdánlivě banální otázku už několik týdnů není vůbec jasná. Názory nejvyšších ústavních činitelů na celou věc se liší. V instituci, jejíž funkcí je mimo jiné opravovat a sjednocovat rozhodnutí nižších soudů a dbát o jejich zákonnost, by právní situace měla být křišťálově jasná. Pohříchu ale není.

Prezident republiky ještě v únoru vyhověl návrhu ministra spravedlnosti a odvolal z funkce předsedkyně Nejvyššího soudu Ivu Brožovou. Jeho rozhodnutí svým podpisem potvrdil i premiér.

Šlo mimochodem o mimořádně vzácnou chvíli: hlava státu a šéf vlády jinak vedou spory téměř ve všech otázkách, které se obou aspoň trochu týkají: připomeňme jen aktuální výměnu názorů k otázce registrovaného partnerství nebo spor o organizaci návštěvy ruského prezidenta Putina. A premiér nemá ideální vztah ani s ministrem spravedlnosti, kterému zrovna v uplynulých týdnech hrozil odvoláním, byť tak krátce před volbami k tomuto kroku asi nesáhne.

Vraťme se ale k šéfce nejvyššího soudu. Poté, co byla zbavena funkce, obrátila se Brožová se svými stížnostmi na další dvě klíčové soudní instituce - na Nejvyšší správní soud a na Ústavní soud. Pokud jde o strážce ústavnosti ve státě, ve věci samotné ještě rozhodnutí přijato nebylo, ale soud zatím pozastavil platnost odvolání Brožové do doby, než prozkoumá ústavnost prezidentova rozhodnutí. Viděno tímto pohledem, předsedkyní nejvyššího soudu je nadále Iva Brožová. Potvrzuje to mluvčí Ústavního soudu Michal Spáčil:

"Vykonatelnost aktu prezidenta republiky, kterým byla dr. Iva Brožová odvolána z funkce předsedkyně Nejvyššího soudu, byla usnesením Ústavního soudu odložena. Z toho vyplývá, že účinky odvolání byly po dobu řízení před Ústavním soudem pozastaveny a v čele Nejvyššího soudu tak zůstává dr. Iva Brožová.

Vykonatelná rozhodnutí Ústavního soudu jsou závazná pro všechny orgány i osoby, což je přímo zakotveno v Ústavě České republiky."

V zásadě Ivu Brožovou v čele Nejvyššího soudu respektují i jeho členové, kteří se na ni obrátili s žádostí o svolání celého pléna, kde by se chtěli vyjádřit ke složité a nejasné situaci jejich působiště. Respektu se ale zatím nedostává žadatelům, neboť Brožová našla na žádosti svých kolegů formální vady a povídat si se soudci nechce.

Navíc v několikadenní době mezi jejím odvoláním a pozastavením tohoto aktu Ústavním soudem, stejně jako ve chvílích, kdy paní předsedkyně pobývá ve stavu nemocných, soud vede místopředseda Pavel Kučera. Problém je, že Brožová napadá i jeho rozhodnutí, třeba nástup Jaroslava Bureše na Nejvyšší soud. Bureš, a to je velice důležité, je totiž žhavým kandidátem na předsednické místo Brožové, které ona nechce uvolnit.

I o těchto otázkách fungování Nejvyššího soudu by měl v současnosti rozhodovat Ústavní soud. A aby situace nebyla málo komplikovaná, prezident Václav Klaus zastává názor, že Brožová již není šéfkou Nejvyššího soudu, byť jejího nástupce do vyřešení sporů prezident asi jmenovat nebude. Mluvčí Hradu Petr Hájek názor hlavy státu interpretuje takto:

"Prezident je přesvědčen, že Nejvyšší soud v této chvíli nemá předsedu a správu soudu vykonává místopředseda."

Aby se názory hlavy státu dostaly do souladu s názorem Ústavního soudu, tak prezident "jako jedna ze zúčastněných stran podal návrh, jehož obsahem je žádost o to, aby usnesení o odkladu vykonatelnosti bylo zrušeno," doplnil Petr Hájek.

Prezident ve svém pohledu není osamocen, s místopředsedou Kučerou jako partnerem také komunikuje ministerstvo spravedlnosti. A odborník Vladimír Balaš z Ústavu státu a práva se také domnívá, že v podstatě není jasné, kdo stojí v čele nejvyššího soudu:

"Kdybychom vycházeli ze zákona o soudech a soudcích, tak patrně nikdo. Nebo respektive statutární zástupce. Protože v zákoně se říká, že funkce předsedy zaniká samozřejmě okamžikem, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o odvolání, nebylo-li stanoveno něco jiného."

Ústavní soud ústy svého mluvčí Michala Spáčila ale trvá na svém:

"V téhle chvíli Ústavní soud říká, jak to je. Čili nejde nějakou spekulaci nebo jenom o náš právní názor, ale v čele Nejvyššího soudu je doktorka Brožová."

Že se při jednou podaří vyřešit, o tom není sporu. Otázkou je, kdy to bude. A také jestli autoritě soudů prospěje, že se tak moc a tak dlouze zabývají samy sebou.

20-03-2006