Klinika pro ženy v Africe připravena k odjezdu

03-08-2004

Zhruba za čtyři týdny týdnů by v africkém Zimbabwe měla začít pracovat česká pojízdná klinika na pomoc lidem nakaženým virem HIV. O její vznik se zasloužilo občanské sdružení Rozkoš bez rizika, český stát na ni v rámci rozvojové spolupráce uvolnil finanční prostředky ve výši 2,8 mil. korun. Po zavedení a zaškolení afrického personálu by za několik měsíců měla kliniku převzít do své péče africká ženská organizace Gwapa.

Spojil jsem se s hlavní organizátorkou Hanou Malinovou, ředitelkou sdružení Rozkoš bez rizika a zeptal jsem se, proč jejich volba padla právě na Zimbabwe:

"Právě v Zimbabwe je jeden z nejvyšších výskytů HIV pozitivity a oběťmi AIDS jsou především ženy. Protože my jako ženská organizace tu prevenci u žen umíme, ono je to trochu složitější, tak proto jsme si vybrali tuhle zemi."

Ale Zimbabwe má zároveň velmi nedobrou pověst jako jeden z posledních totalitních režimů v subsaharské Africe...

"No a protože jsou veškerou pomocí odstrkovaní, tak vždycky když se pomoc odepře, tak se to nikdy netýká tolik špiček, vždycky především obyčejných žen."

Hlavním cílem tohoto sdružení Rozkoš bez rizika je prevence HIV/AIDS u osob, jimž tato smrtelná a neléčitelná nákaza ve velké míře hrozí - tedy hlavně prostitutek. V Zimbabwe je ale prostituce zakázaná. Jak hodlají svoji cílovou skupinu kontaktovat?

Rozkoš bez rizikaRozkoš bez rizika "Ono tam vlastně nejde vyloženě o profesionální prostitutky, zase jich tam není tolik, ale spíš jde o to, že tam je mnohoženství, oficiálně tři ženy, případně pak sem tam ještě další, některé z nich se pak odpoutají od svazku a vstoupí do jiného, je tam poměrně vysoká promiskuita, je tam i neúcta k ženám, protože ženy se kupovaly... Tak bychom chtěli trošku tu emancipaci povzbudit a předat jim i pár triků, jak zabránit přenosu infekce od manžela. Protože největším zdrojem přenosu infekce jsou jejich partneři."

Pracovníci projektu zároveň hodlají léčit další pohlavní choroby, které jsou sice samy o sobě méně nebezpečné, mnohonásobně však zvyšují riziko přenosu HIV, uvedla Hana Malinová.

Jak Radiu Praha sdělil Stanislav Kusý, český pediatr, který působí mnoho let v sousední Zambii, realita africké země je výrazně odlišná od českých představ. Za čas mohou vzniknout například technické problémy s provozem pojízdné kliniky: "Pokud nebude zajištěno jednak další školení případně servis vozidla, které bylo velmi drahé, tak si myslím, že do pár měsíců, jednoho roku může mít paní doktorka velké problémy s tím, jak vozidlo vypadá. Nabídli jsme určitou spolupráci, protože Zambie a Zimbabwe jsou sousední země, a protože my máme určité zázemí a logistiku, tak bychom jí případně pomohli."

Klinika bude do Zimbabwe přepravena v kontejneru s dalším humanitárním materiálem. Nakládání těchto věcí do kontejneru má začít 6. srpna. Pak bude přepraven po železnici do hamburského přístavu a odtud lodí do jihoafrického Durbanu a pak do Zimbabwe. Klinika bude působit ve městě Gweru, kde pracuje ženská asociace pro prevenci AIDS Gwapa.

03-08-2004