Kvetoucí Únanov

13-09-2004

Nejúspěšnější z obcí, které v loňské soutěži Vesnice roku získaly zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí, byl Únanov. Obec byla proto vybrána k reprezentaci České republiky v evropské soutěži Kvetoucí sídla. Výsledky soutěže byly oznámeny koncem minulého týdne. Pokračuje Zdeněk Vališ.

Vojtěch Fabík (Foto: Autor)Vojtěch Fabík (Foto: Autor) Únanov nedaleko Znojma má asi 1100 obyvatel a letos reprezentoval Česko v evropském programu zvelebování životního prostředí a zvyšování kvality života. Starostu obce Vojtěcha Fabíka jsem poznal na letošní mezinárodní výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích, když svou obec představoval v doprovodném programu výstavy Obnova venkova. Od něj jsem se také dozvěděl, že za několik dní poletí do Francie, kde se budou ve městě Aix-les-Bains vyhlašovat výsledky soutěže Entente Florale - kvetoucí sídla. Dnes už výsledky známe. Jak tedy obstál Únanov v Evropě?

"My jsme obdrželi stříbrnou medaili. Hodnotilo se několik oblastí a součet bodů pak dal dohromady konečný výsledek. Pokládám to za veliký úspěch naší obce, protože konkurence byla veliká. Musím ale uznat, že když jsme potom procházeli francouzským městem Aix-les-Bains, tak máme ještě v některých ohledech co dohánět."

Čím jste si vůbec v české soutěži Vesnice roku vysloužili zelenou stuhu a tím i možnost reprezentovat Česko v evropské soutěži?

"Myslím si, že je to v komplexní péči o životní prostředí. Jednak v udržování životního prostředí v zastavěné části obce. Jednak v péči o okolní krajinu. V posledních pěti letech jsme vytvořili asi deset hektarů biocenter a biokoridorů pro polní zvěř a snažíme se krajině navrátit její původní ráz. Ve Francii jsem měl možnost probírat s komisí plusy a mínusy naší obce a právě tyto naše aktivity byly velice kladně hodnoceny, bylo ta pro ně něco nového, s čím se asi ještě nesetkali."

Čí to byla vlastně iniciativa věnovat se intenzivněji než jiní péči o životní prostředí, vedení obce nebo místní občanů?

ÚnanovÚnanov "Ono to v podstatě vyplynulo z toho, že jsme byli jedna z prvních obcí v republice, která vypracovala komplexní pozemkové úpravy. V rámci toho byl schválen územní systém ekologické stability a vznikly tak první krajinné projekty. A když už tady ty projekty byly, nemělo smysl je zavírat do šuplíku. I s pomocí státních dotací jsme je začali realizovat. Ta iniciativa tedy vznikla jak z vedení obce, tak občanů. Třeba naši myslivci se k projektům postavili velmi vstřícně."

Budete tu stříbrnou medaili v obci nějak oslavovat?

"Já nejsem zastánce velkých oslav, ale takový úspěch by neměl zůstat bez odezvy. Asi za pět týdnů tu máme tradiční posvícení a v rámci něj by se mohl najít prostor na prezentaci evropské soutěže a jejích výsledků, včetně promítání filmu, který jsme natočili který měl v zahraničí velký ohlas. Už jsme ho také přihlásili na dva filmové festivaly."

Ten krátký film se jmenuje Vítejte v Únanově a je možné ho shlédnout v anglické, německé a české verzi. Nejlépe je ale asi poznat živý kvetoucí Únanov při osobní návštěvě.

13-09-2004