Léky v supermarketu nekoupíme

02-06-2006

"Léky budou i v samoobsluhách" - hlásá titulek, který mi padl do oka na první straně čtvrtečního vydání Mladé fronty Dnes. Podle toho článku by se volně prodejné léky měly objevit vedle brambůrků, piva a novin na mnohých českých benzínkách a v supermarketech. Jak se však ukázalo, tato informace by se snad hodila do aprílového vydání zmíněného deníku.

Možnost samoobslužného nebo zásilkového prodeje léčiv je obsažena ve vyhlášce, která začne platit od 15. června. Pokud jde o samoobslužnou formu volného prodeje léků, lze ji realizovat pouze v lékárnách, nikoliv u benzínových pump či v samoobsluhách spolu s rohlíky nebo pivem. Přesto tato možnost u lékárníků narazila. Pavel Šroub z Asociace provozovatelů lékáren mi popsal její hlavní úskalí: "Je to především nedostupnost informací pro pacienta, protože pacient přichází o možnost přímého kontaktu s lékárníkem, nebo alespoň zprostředkovaného kontaktu s ním, který mu umožní probrat vhodnost medikace, posoudit jeho zdravotní stav a vhodnost léčiv, které si vybírá, eventuálně kombinace různých léčiv, které pro něj mohou být nebezpečné."

Samoobslužný prodej léků funguje v některých zemích. V čem je zásadní rozdíl?

"Zásadní rozdíl je v tuto chvíli v minimální regulaci. Stát uvolňuje samoobslužný prodej bez jakýchkoliv podmínek. Stejně tak jako zásilkový prodej."

Co byste řekl na případnou argumentaci, že Asociace provozovatelů lékáren se brání této vyhlášce pouze proto, že se bojí konkurence?

"To si nemyslím, protože pokud by se Asociace provozovatelů lékáren nebo její členové, tedy velké řetězcové společnosti rozhodly pro použití samoobslužného prodeje, tak budou mít stejnou šanci jako konkurence. My to jenom nepovažujeme z lékárnického hlediska za správné."

Jaké by mohly být další následky těchto způsobů prodeje léků?

"Myslím, že pro nás nejvíc varující, o čemž jsme dlouho diskutovali, je otázka případného zneužívání léčiv. Do zásilkového a samoobslužného prodeje se dostávají i léčiva obsahující pseudoefedrin, tedy léky proti příznakům chřipky, ze kterých lze určitou chemickou reakcí připravovat opiát, čili návykovou látku. Dosud byla léčiva kontrolována při výdeji expedujícím lékárníkem, který posuzoval, zda léčivo může být zneužito, a v případě, že nabyl podezření, že takové zneužití hrozí, byl oprávněn taková léčiva nevydat. Při zásilkovém nebo samoobslužném prodeji se tato možnost minimalizuje nebo vůbec obrací v prach."

Jak mi však řekl Vítězslav Klíma z tiskového odboru ministerstva zdravotnictví, i u zásilkové formy prodeje léčiv je všechno jinak: "Vyhláška řeší tzv. výdej, který by mohl probíhat samoobslužnou formou, a teď cituji z té novely vyhlášky, 'v prostorách stanovených k tomuto účelu'. Tím se rozumí především lékárny a výdejny léčiv. A k tomu je vztažen i ten zásilkový způsob prodeje. Tady platí vyšší právní předpis, což je zákon 79/97 sbírky, který pregnantně upravuje kdo a za jakých okolností může léky vydávat. A to samozřejmě platí i v tomto případě."

02-06-2006