Lhůta pro restituci občanství skončila

02-09-2004

Jak jsme vás už několikrát informovali, ve čtvrtek 2. září vypršel termín pro podání žádosti o navrácení českého občanství těm, kteří o ně přišli po odchodu z komunistického Československa. Od roku 1999, kdy zákon umožňující části bývalých občanů Československa získat občanství zpět vstoupil v platnost, této možnosti využilo necelých 8000 lidí, z toho asi 5000 z USA. S českým velvyslanec v USA Martinem Paloušem hovořil Jaromír Marek

Není podle vás chyba, že zákon má konečné datum a po tomto dni už nebude možné restituci občanství provést?

"Prvně jako představitel administrativy musím respektovat, jak legislativa zákon schválila. Rozumím ale tomu, proč existuje onen termín. Šlo zkrátka o vypořádání se se situací, která vznikla v minulosti a myslím, že bývalí občané měli dost času a že ti, kterým ´ujel vlak´ budou opravdu výjimky. Bude-li jich ovšem více, nevylučuji, že to může řešit nějaký nový zákon. Legislativní proces je otevřený."

Vy jistě víte, že existuje senátní návrh, který chce zrušit konečný termín pro uplatnění požadavku.....ostatně, je znát z vaší konzulární praxe na velvyslanectví v USA zvýšený počet žadatelů? Vnímali to lidé jako časový tlak?

"Předně bych chtěl říci, že iniciativu Senátu vítám. Zároveň si nejsem vědom toho, že by nastal nějaký nárůst počtu žadatelů. Nemám pocit, že by to lidé vnímali jako ´poslední zvonění´."

Mnoho českých krajanů vytýká zákonu, že přišel pozdě. Že restituční kauzy, které mnohdy jsou (zcela oprávněně) v pozadí, už byly uzavřeny. Bylo to podle vás správné?

"Já s s touto problematikou setkávám už od začátku 90. let, kdy jsem byl poprvé náměstkem ministra zahraničí. Vím, že každé řešení má své klady i zápory. Pamatuji si z parlamentu, že předkladatelé zákona si byli vědomi toho, že jde o zmírnění křivd způsobených v minulosti a vzhledem k tomu, že mezi spácháním těchto křivd a dneškem je mnohdy 40 let, nelze je odstranit všechny. Později jsem absolvoval množství rozhovorů s lidmi, z nichž někteří byli velmi rozčíleni a vnímali to jako důkaz toho, že v Česku vládne stále jakýsi komunistický duch neúcty k soukromému vlastnictví atd. Já se s tím mohu těžko ztotožnit a vidět zde nějaký bolševický komplot. Kdyby tomu tak bylo, ztěží bych se na fungování takového systému podílel," říká Martin Palouš, velvyslanec v USA.

Zmiňovaná norma se vztahovala na ty bývalé občany Československa, kterým bylo v období od 25. února 1948 do 28. března 1990 občanství odňato československými úřady nebo o něj přišli v důsledku přijetí občanství jiného státu, s nímž ČR měla či má uzavřenou smlouvu zamezující vznik dvojího občanství. Zákon o navracení občanství přišel zhruba rok po takzvané restituční tečce. O navracení komunisty zabaveného majetku mohli žádat jen čeští občané.

Po roce 1948 odešlo během 20 let z Československa asi 255.000 lidí, z toho 60.000 hned po únoru 1948. Dalších zhruba 245.000 Čechů emigrovalo v letech 1968 až 1989.

02-09-2004