Lidé častěji odcházejí do předčasného důchodu

17-08-2004

Na definitivním textu programového prohlášení se vládní koalice zatím neshodla. V jedné věci má však jasno. Pokusí se prosadit důchodovou reformu. Toto prohlášení bylo poměrně nečekané. Bývalá Špidlova vláda ji totiž chtěla prosadit jen tehdy, najde-li shodu s opozicí. A to se jí nepodařilo. Podrobnosti o tom, jak by měla reforma vypadat, premiér Stanislav Gross neprozradil. Jedna z možností hovoří o tom, že by přebytky z privatizace šly na rezervu pro důchodový účet. Ten je totiž v minusu.

"Ten schodek dělá miliardu a tři desetiny, což je mnohem méně, než to bylo ve stejném období loňského roku, kdy ten deficit činil 12 miliard,"

uvedla Alena Franková z České správy sociálního zabezpečení. Již několik let se hovoří o nutnosti prodloužit odchod do důchodu o několik let. Mnoho lidí, se však chová přesně naopak a žádá o předčasnou penzi. Předčasné starobní důchody letos pobírá více než 270 tisíc lidí.

"Což je zhruba asi o 32 tisíc důchodů více, než ve stejném pololetí loňského roku."

A to přitom byly od letošního ledna podmínky zpřísněny. Lidé, kteří se pro předčasný důchod rozhodnou, mají už natrvalo sníženou penzi. Přesto je tato varianta pro mnoho lidí přijatelnější. Může za to i rostoucí nezaměstnanost.

"Myslím, že obecně platí, že jakmile ta nezaměstnanost se blíží polovině roku, tak to je taková hraniční doba, kdy je tu nebezpečí, že ten uchazeč spadne do jakési skepse a pesimismu."

říká Ivan Chomát, ředitel Úřadu práce hlavního města Prahy. Řada lidí proto raději zvolí předčasný důchod než podporu v nezaměstnanosti a obavu z hledání nového místa. Počet lidí bez práce přesahuje v současné době půl milionu osob. Velký podíl nezaměstnaných přitom tvoří starší lidé před důchodem, o které zaměstnavatelé nemají takový zájem. Dokládají to i údaje z Prahy, kde se nezaměstnanost pohybuje kolem 4 procent, u lidí před důchodem je toto číslo vyšší.

"V předdůchodovém věku, když vezmeme tu poslední kategorii 55 až 59 let, tak je to něco přes deset procent."

Z toho také pramení strach, který starší lidé mají ze ztráty zaměstnání a hledání nového. Přesto však není podle ředitele pražského úřadu práce Ivana Chomáta ani v padesáti nic ztraceno.

"Nelze plošně říct, že lidé v předdůchodovém věku jsou neumístitelní. Mnohý zaměstnavatel, jestliže ten uchazeč má požadovanou kvalifikaci, tak dá přednost loajalitě, zkušenostem a nasazení i těch lidí v tom předdůchodovém věku. Nelze plošně říct, že zaměstnavatelé dávají výhradně přednost mladým."

17-08-2004