Linka bezpečí přijala za deset let šest milionů telefonátů

03-09-2004

Už deset let se mohou děti svěřovat se svými problémy na Lince bezpečí. Za tu dobu přijali její pracovníci téměř šest milionů bezplatných telefonátů dětí z celé České republiky. Linka bezpečí se stala dobře známou a není výjimkou, když její číslo nadiktují učitelé dětem na začátku školního roku. Co se za uplynulých deset let podařilo a jaká je budoucnost linky, o tom už více Zdeňka Kuchyňová.

Linka bezpečí začala fungovat 1. září 1994 a její zakladatelé využili britského modelu, kdy dětem naslouchají školení laici. Jejich pomoc spočívá především ve schopnosti naslouchat a vcítit se do problémů. U zrodu Linky bezpečí stála Zuzana Baudyšová představitelka Nadace Naše dítě. Čekala před deseti lety, že projekt bude tak úspěšný?

"Nečekala. Já se přiznávám, že hned po tom zahájení jsem ani nevěděla, kolik telefonů denně budeme mít. Ale v předvečer zahájení už byl první telefonát chlapečka, který naléhavě potřeboval pomoc. Byl to kluk fyzicky týraný, který se svěřil s tím, že ho otec velmi krutě týrá. A do toho vpadl velmi rozběsněný otec. Křičel na něj: "Hajzle jeden, polož to sluchátko!" Vlastně jsem se dodnes nedozvěděla, jak celá situace v rodině dopadla, či nedopadla. Tehdy jsem si uvědomila, že situace nebude tak jednoduchá, ale že to určitě stojí za to, protože děti se samy neubrání, potřebují pomoc nas dospělých."

S problémem zneužívání či týrání se na Linku bezpečí obrací děti ve zhruba 200 až 250 případech ročně. Nejčastějšími problémy jsou však komplikace s láskou a partnerství, jak dodala představitelka Sdružení Linky bezpečí Kateřina Hellebrandová.

"To je zhruba ve 20 procentech tématických telefonátů a rovnocenné je ještě téma rodinných vztahů. Zde děti nejčastěji volají kvůli hádkám mezi rodiči, nepochopení ze strany rodičů, přehnané přísnosti, trápí je samozřejmě problematika rozvodů. Typickým klientem je dívka mezi 12 až 14 rokem, i když celkově se k nám dovolávají častěji chlapci, ale s konkrétním tématem spíš dívky, které jsou sdílnější a hledají pomoc."

Linka bezpečí, jejíž provoz zajišťuje kolem 115 pracovníků, má hlavního partnera v Nadaci Naše dítě, která financuje většinu jejích aktivit. Se vstupem do Evropské unie se však otevřelo poměrně široké pole pro získání různých grantů. Jak uvedl ředitel Sdružení Linka bezpečí Tomáš Květák, do budoucna chce sdružení podstatěn rozšířit svoji činnost.

"Nadále bychom chtěli zřídit poradnu pro děti. Máme dojem, že ta telefonická krizová intervence je první záchytný bod, ale rádi bychom vybudovali nějaký následný systém. Druhý z cílů je udělat síť po celé republice a naším cílem je vytvořit na Lince bezpečí klinické pracoviště pro studenty i pedagogy."

Při bilancování desetileté činnosti poukázali pracovníci Linky bezpečí i na některé neúspěchy. Nepodařilo se například vytvořit metodické postupy v oblasti týraného či zneužívaného dítěte, nevznikly statistiky ani registry.

03-09-2004