Mezinárodní tvůrčí dílna Chotěšovské KLÁŠTEŘENÍ 2002

19-07-2002

Chotěšovské KLÁŠTEŘENÍ 2002 je projekt mezinárodní tvůrčí dílny v areálu opuštěného barokního kláštera v západočekém Chotěšově. Cílem tvůrčí dílny je pokusit se uvést opět do povědomí unikátní kulturní památku, jež byla v poválečných letech zbavena původního smyslu. Výsledky tvůrčí dílny jsou prezentovány v závěrečném představení přímo v areálu chotěšovského kláštera do neděle.

Naše spolupracovnice Jana Mertová si povídala s hlavní organizátorkou chotěšovského KLÁŠTEŘENÍ ze sdružení Johan Pavlou Kormošovou:

Co je cílem, snažením sdružení Johan v chotěšovském KLÁŠTEŘENÍ?

"Chotěšovský klášter je nádherná dominanta Chotěšova a vůbec bych si dovolila říct - Plzeňského kraje. Je to opět jeden z těch smolných objektů, který chátrá, přestože je to opravdu architektonický skvost. My jsme se setkali s velkým snažením obce na záchranu kláštera. Napadlo nás tzv. divadlo specifického prostoru, který vychází vždy z nějakého objektu. Na základě možností toho objektu se vytvoří divadelní představení nebo jakási performance a ta se potom v tom objektu uvádí. Jejím smyslem je ukázat ten prostor v jiné podobě, ukázat možnosti toho prostoru a umožnit opětně na ten objekt. To byl náš hlavní cíl, proč jsme to uspořádali."

Kdo přijel a co vlastně ti, kdo příjdou, uvidí?

"Účastníky dílny je v současné době 16 lidí. Kromě Čechů, kterých je převážná většina, tam máme jednoho Skota, což je architekt, potom je tam jedna Slovenka, jedna Polka a máme dva ruské lektory - Ninu Gastevu a Michaila Ivanova, což jsou členové pouliční alternativní divadelní společnosti Iguan Dance Theatre, a mimo jiné jsou to zakladatelé legendárního uskupení Děrevo."

Co jste zatím stihli na představení?

"Vlastně do této doby probíhaly instalace v klášteře, instalace objektů a hlavně vyhledávání těch prostor, kterými diváky chceme provést, poněvadž je to putovní představení, to znamená, že diváci se budou pohybovat z místa na místo a na každém místě uvidí nějaký výjev, ať výtvarný, herecký a podobně. Do této chvíle tedy probíhaly instalace, hledání míst, přemýšlení o tom, kam rozmístit techniku a podobně. V tuto chvíli, protože vrcholí přípravy, už se dodělávají jenom technické věci se světlem. Zvuk je vesměs akustický, tak že příliš reprodukované hudby tam nebude. No a hlavně samozřejmě také hledání a osvětlování toho venkovního prostoru pro diváky, dělání zázemí, protože tam budeme mít občerstvení, jelikož chceme, aby tam lidé pobyli také chvílku déle, třeba v klášterním parku a podobně."

Co nového přivezli s sebou ruští lektoři?

"Myslím si, že je to velmi zajímavá spolupráce tak, jak máme už reflexe od účastníků dílny, poněvadž prvních pět dní pracoval s účastníky pouze Roman Černý, vedoucí lektor této dílny, s kterým vlastně oni hledali ten prostor, nacházeli podmínky a podobně, a poté přijeli Nina s Michalem, kteří tomu dali hodně pohybovou stránku. To znamená, že účastníci hodně cvičí, hodně tancují, nacházejí způsoby vyjadřování skrzeva pohyb především. To všechno oni začínají začleňovat do té performance v klášteře. Oni sami se chtějí podílet i fyzicky na té performanci, tak že vlastně tam dochází k hledání kompromisu mezi výtvarnem, pohybem, divadlem a možnostmi té budovy. Je to určitě obrovský přínos a já je sleduji jako obrovské profesionály."

S organizátorkou chotěšovského KLÁŠTEŘENÍ Pavlou Kormošovou si povídala naše spolupracovnice Jana Mertová.

19-07-2002