Místo posledního odpočinku svaté Anežky zůstává záhadou

17-02-2010

Kde leží ostatky české světice Anežky? Tato otázka zůstává nezodpovězená už celá staletí a zatím tomu tak bude i nadále. Anežčiny ostatky se totiž v kostele svatého Haštala nenašly.

Takový ruch kostel už asi dlouho nezažil. Před oltářem pracovali archeologové, o kus dál se tísnili novináři a fotografové a snažili se zahlédnout co nejvíce.

Právě tady, v kostele poblíž Anežského kláštera by prý mohly být ostatky Anežky České. Historik umění Jan Royt říká:

Jan RoytJan Royt "Ta hodnověrnost o nich se ztratila za husitských válek a po nich máme už jisté historické indicie o pochybnostech o pravosti. Existoval jakýsi relikviář, ale není už jisté, zda v něm byly ostatky svaté Anežky. Po josefínských reformách, kdy byl klášter zrušen, jsou veškeré historické zprávy nejisté."

Nové hledání ostatků světice vyvolaly informace řádové sestry, která pátrání nasměrovala právě do kostela svatého Haštala.

Miloslav VlkMiloslav Vlk Při výzkumu byli přítomni samozřejmě zástupci církve. Kostel navštívil i kardinál Miloslav Vlk, který připomněl, že se svatou Anežkou je spojen pád komunismu v Československu. Jen pár dní před sametovou revolucí byla totiž dcera Přemysla Otakara I. kanonizována.

"Se svatou Anežkou je spojen začátek nové doby našich dějin, mluvilo se o anežském zázraku atd. Takže s tímhle by to mělo krásnou souvislost. Pro církev je každý ostatek předmětem určité úcty a vztahu k tomu světci. Tento obecný smysl a význam by nalezení ostatků pro církev mělo."

Archeologové se v úterý zaměřili na dvě místa u oltáře, narazili na cihlové klenby, které ale pocházejí nejspíše z baroka. Objevili také drobné předměty, kůstky nebo úlomky keramiky. Ve středu pak do prostoru hrobky spustili minikameru, která ukázala, že se v ní nacházejí pozůstatky asi z 18. století.

Místo, kde leží ostatky Anežky České, tedy stále zůstává neznámé. Členkou komise, která průzkum prováděla, je i Jana Maříková-Kubková z Archeologického ústavu AV. Ta připomíná asi nejzajímavější "českou" archeologickou hádanku, hledání hrobu svatého Metoděje.

"To je něco, co má parametry velkého mýtu. I tam se stalo, že jeho hrob byl hledán na základě několika vidění. Asi nejzábavnější a nejzajímavější byla Klementina Maštalířová, která prokopala celý jeden vrchol Chřibů a nic nenašla. Ve třicátých letech opravdu způsobila obrovskou výzkumnou kampaň. V této chvíli máme odborně vědecky zmapovány dvě místa jeho hrobu, jedno je v Mikulčicích a jedno je na poloze Sady u Starého Města u Uherského Hradiště. Samozřejmě pak existují další, řekněme neodborní, znalci jeho hrobu a pohřbívají ho třeba až u Litoměřic."

Foto: Barbora Kmentová

17-02-2010