Modrásci na Labi jsou ohroženi kvůli stavbě jezu

02-09-2004

Ekologové varují - modrásci v Česku jsou ohroženi! Dvouhektarová louka na břehu Labe u Přelouče, kde kolonie těchto chráněných motýlů žije, musí ustoupit stavbě jezu. Evropská komise kvůli tomu kritizuje českou vládu. Podrobnosti má Milena Štráfeldová:

Foto: Lilly M, CC BY-SA 3.0 UnportedFoto: Lilly M, CC BY-SA 3.0 Unported Slavíkovy ostrovy na Labi u Přelouče nejspíš padnou za oběť stavbě plavebního kanálu. Nový jez má umožnit splavnění řeky až do Pardubic. Žijí tu ale vzácní modrásci:

"Jedná se zřejmě o největší populaci, a z toho důvodu byla populace modrásků na Labi navržena do sítě chráněných území Natura 2000, což je celoevropská síť chráněných území,"

upřesňuje Vítězslav Doucha z Ekologického právního servisu. Ministerstvo životního prostředí však dalo Slavíkovým ostrovům z přísného režimu chráněných území výjimku, a prakticky tak stavbu jezu na Labi umožnilo. Podle náměstka ministra Ladislava Mika úřad tuto výjimku povolil v době, kdy Česká republika ještě nebyla členem Evropské unie:

"V dané době u nás ještě nebyla evropská legislativa implementována, protože zákon, který implementuje Naturu 2000, máme teprve od 28. dubna letošního roku. I přesto podmínky té výjimky jsou nastaveny tak, aby stavba mohla být realizována pouze za předpokladu, že se vytvoří dostatečně funkční náhradní biotop pro ty druhy, aby mohly přežít."

Na postup při udělení výjimky si ale stěžovaly české nevládní ekologické organizace až u Evropské komise. Ekolog Vítězslav Doucha je přesvědčen, že ministerstvo životního prostředí vyřadilo Slavíkovy ostrovy ze sítě chráněných území Natura 2000 na nátlak města Přelouče a Pardubického kraje. Zástupci města i kraje jsou podle něj členy představenstva či dozorčích rad investora nového pardubického přístavu.

"My to považujeme za porušení evropské směrnice o stanovištích a budeme o tom určitě informovat Evropskou komisi. Bude to další nezákonnost nebo rozpor s touto směrnicí, který v kauze namítáme."

Evropská komise už požádala Česko o vysvětlení celé záležitosti. V případech, kdy jsou unijní směrnice v některé z členských zemí porušeny, může jí Brusel dát pokutu až do výše desítek tisíc eur denně. Ministerstvo životního prostředí ale komisi sdělilo, že po právní stránce nemohlo dojít k poškození evropsky významné přírodní lokality, protože tyto lokality nebyly v Česku ještě vyhlášeny. Na popud ekologů se udělením výjimky bude zabývat i správní soud. Kauza modrásků na Labi se tak může vrátit na samý začátek.

02-09-2004