Nákup půdy a nemovitostí bude pro cizince omezen

30-04-2004

Po vstupu Česka do Evropské unie se změní řada věcí, nikoliv však omezení pro nákup nemovitostí a zemědělské půdy cizinci. Dosud platilo, že nemovitosti mohli nabývat cizinci s trvalým pobytem nebo právnické osoby, které v Česku mají sídlo. Jak uvedl mluvčí ministerstva financí Marek Zeman, pro občany Evropské unie však dojde ke změně.

"Nabývání nemovitostí umožníme občanům Evropské unie, kteří budou v České republice bydlet a nově nastupuje to, že nebude rozhodující, zda mají v České republice pobyt trvalý nebo pobyt přechodný."

Pětileté přechodné odbobí na nákup nemovitostí se bude týkat občanů třetích zemí, přičemž po třech letech by mělo dojít k přezkoumání situace.

"Výjimku tvoří občané Norska, Islandu a Lichtenštejnska, kteří také mají možnost nabývat nemovitosti na základě dohody o Evropském hospodářském prostoru a dále pak na základě dohody o ochraně a podpoře investic jsou to také investoři z USA."

Odborníci nepředpokládají na trhu s realitami žádné velké změny. Přitom právě očekávaný vstup Česka do unie vyhnal v posledních dvou letech ceny realit do závratných výšek. Podle zástupců realitních kanceláří však ten, kdo si v Česku chtěl koupit nemovitost, ji už většinou má, ať už koupenou přes firmu nebo třetí osobu.

Co se týče zemědělské půdy, objevila se v tisku řada spekulací, že nám půdu chtějí cizinci vykoupit. V přístupové smlouvě je však vyjednáno a zaregistrováno sedmileté přechodné období. Jak uvedl Pavel Kovář z tiskového odboru ministerstva zemědělství, také zde bude po třech letech možné situaci opět zhodnotit a případně pravidla upravit.

"Proto u nás byl zapracován požadavek na povinnost trvalého pobytu po tři roky, než budou moci zájemci z ciziny u nás zemědělsky hospodařit."

Ministerstvo zemědělství se však potýká s lobbismem zhruba tří milionů vlastníků půdy, kteří naopak požadují co největší liberalizaci.

Jak píše tisk, zajímavá je situace na jihu Moravy. Zatímco se Rakušané zajímají hlavně o českou půdu, u vinných sklepů je to právě naopak. Moravané už na rakouské straně hranice vlastní desítky vinných sklepů. Hlavní důvod je v ceně, protože sklepy v Rakousku jsou podstatně levnější než v Česku.

30-04-2004