"Navštivte nového souseda"

09-01-2004

Dva veletrhy cestovního ruchu Regiontour a Go probíhají v těchto dnech v Brně. Jejich hlavní náplní je obchod a uzavírání kontraktů. Doprovodný program je pro laického návštěvníka asi zajímavější. O jeho náplni hovořil s Jaromírem Markem, který veletrh sleduje, Vilém Faltýnek.

Jakou problematikou se letos ty doprovodné akce zabývají?

"Letošní rok je zaměřen především na podporu toho, čemu se tak nečesky říká incoming, tzn. příjezdová turistika. Cestovní ruch je významným národohospodářským odvětvím a Národní centrála cestovního ruchu i hoteliéři a restauratéři, zástupci jednotlivých regionů se snaží dostat do České republiky co nejvíc zahraničních turistů."

Jakou informaci získá návštěvník o turistickém ruchu v České republice v loňském roce?

"Loňský rok byl pro Českou republiku příznivý, přijelo víc turistů než v předchozích letech, asi 6 milionů, což je překvapivé, protože v jiných významných turistických destinacích byl zaznamenán naopak pokles. Strategie, která zde byla představena, je docela ambiciózní: Česká republika by se měla po zemích, které mají Alpy a Středozemní moře, stát nejatraktivnější zemí Evropy."

Jak toho má být docíleno?

"Už běží řadu roků propagační kampaň obracející se na zahraniční klientelu, teď by se měla zintenzivnit. Letos na jaře, před vstupem České republiky do Evropské unie poběží rozsáhlá a nákladná kampaň. V televizních spotech na stanicích BBC, World Servis, CNN apod. osloví diváky po celém světě heslem "Visit New Neighbour". Ten spot by měl být reprízován nejméně 500krát. Cíl je jediný - dát na vědomí, že Česká republika existuje a je připravena poskytnout turistům ze zahraničí svoje služby."

Obvyklým problémem bývá nesystematičnost třídění hotelů v České republice. Děje se něco v této oblasti?

"Od 1. ledna letošního roku začala na území celé republiky platit jednotná klasifikace ubytovacích zařízení. To my mělo zabránit tomu, aby si hotely samy svévolně přidělovaly hvězdičky a pod. Nyní už tedy existuje přesně daný systém, na základě kterého jsou zařízení posouzena a označena."

09-01-2004