O evropské ústavě rozhodneme v referendu

30-08-2004

Vláda Stanislava Grosse chce zajistit vyšší konkurenceschopnost České republiky ve světě. Premiér to uvedl na pondělním setkání s českými diplomaty v pražském Černínském paláci. Na místě byla i Milena Štráfeldová:

Čeští velvyslanci a vedoucí zahraničních misí se v sídle ministerstva zahraničí setkávají koncem léta pravidelně. Letošní setkání, jak zdůraznil šéf resortu Cyril Svoboda, je však výjimečné tím, že v květnu jsme se stali členy Evropské unie. A na tu byla také zaměřena podstatná část vystoupení premiéra Stanislava Grosse, který diplomaty seznámil se zahraničněpolitickými prioritami nové české vlády. Evropská unie nám podle něj dává větší prostor k uplatnění:

"Myslím si, že by mělo být v našem základním zájmu, abychom žádnou příležitost, která před nás je postavena, nezanedbali a dokázali všechny využít."

K tomu dává příležitost tzv. Lisabonský proces, tedy řada konkrétních kroků, které mají modernizovat ekonomiky členských zemí unie a posílit jejich konkurenceschopnost. Premiér odmítl názor kritiků tohoto procesu, že se jedná o jakými socialistický projekt:

"Toto ani omylem není pozice vlády České republiky, a jestli nezvýšíme svoji konkurenceschopnost jak ekonomickou, tak z hlediska lidského potenciálu, tak by to byla fatální chyba, která za několik desetiletí povede k tomu, že v Evropě skončí období prosperity."

Foto: Evropská komiseFoto: Evropská komise Jednou z cest, jak konkurenceschopnost České republiky zvýšit, je podle Stanislava Grosse i to, abychom se ve světě lépe domluvili cizími jazyky:

"Aby česká pracovní síla byla co možná nejvíce konkurenceschopná i z hlediska uvažování zahraničních investorů, kam budou umísťovat výroby a technologie. Ale aby také mohli naši lidé v řídících strukturách investorů postupovat co možná nejvýše a aby naše podnikatelské subjekty měly v rámci Jednotného evropského trhu možnost se prosazovat."

Českou republiku čeká podle premiéra nelehký krok - ratifikace evropské ústavy. Stanislav Gross prohlásil, že bude prosazovat, aby Evropská ústavní smlouva byla přijata referendem. To by mělo proběhnout současně s volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2006. O dva roky později by Česko mělo splnit kritéria Evropské komise pro přijetí eura. Členy Evropské měnové unie bychom se pak měli podle představ koaliční vlády stát v roce 2010. Premiér se také věnoval euroatlantickým vazbám:

"Aliance v tuto chvíli zůstává hlavní zárukou obrany České republiky a vztahy mezi oběma břehy Atlantiku jsou samozřejmě velmi důležité. Je naším zájmem, ale i povinností pečovat o to, aby Severoatlantická aliance byla schopna účinně fungovat."

K dalším prioritám české zahraniční politiky podle šéfa resortu Cyrila Svobody patří dobré vztahy s našimi sousedy, boj proti mezinárodními terorismu, obrana občanských a lidských práv a podpora českého exportu. Jednou z oblastí, na které se Česko bude v příštím období soustředit, je Balkán, kde máme tradiční vazby. V rámci vojenské operace ALTHEA zde už dnes spolupracujeme s Rakouskem.

30-08-2004