Oslavy vstupu ČR do EU v jihočesko-rakouském pohraničí

01-05-2004

Mnohé oslavy vstupu České republiky do Evropské unie se konaly také v pohraničních oblastech Česka a sousedních zemí. Do česko-rakouského pohraničí se vypravil Josef Kubeczka.

Zástupce vlády německého BavorskaZástupce vlády německého Bavorska Oslavy začaly v pátek odpoledne v Českých Budějovicích. V koncertním sále Otakara Jeremiáše proběhlo slavnostní shromáždění, na němž z krátkými proslovy vystoupili hejtmani Jihočeského kraje, Horního a Dolního Rakouska, ale také zástupce vlády německého Bavorska. Hostem shromáždění rovněž byla ministryně školství Petra Buzková, která ve svém vystoupení mimo jiné zdůraznila význam našeho vstupu do Evropské unie pro mladou generaci. V krátkém rozhovoru mi pak nastínila největší pozitivum tohoto kroku.

"Já si myslím, že Česká republika se tím vrací do Evropy, do které odjakživa patřila. Do Evropy, která sestává z malých států, ale sama o sobě je velkým a silným celkem, která je schopná zájmy všech svých členských států hájit."

Myslíte si, že řadový občan naši republiky za rok, za dva bude mít stejné pocity?

Česko-rakouské pohraničíČesko-rakouské pohraničí "Myslím si, že ano, protože já jsem tady ve svém projevu mluvila o některých věcech minulých. Mluvila jsem o druhé světové válce, mluvila jsem o holocaustu, a já jsem přesvědčena o tom, že Evropa, jako silné společenství států, dokáže zabránit tomu, aby se takové excesy opakovaly."

Pro hejtmana Jihočeského kraje Jana Zahradníka, jak mi sám sdělil, je největší satisfakcí, že se našeho vstupu do vyspělé Evropy dožil. Spolupráce jihočeského regionu s přihraničními oblastmi Rakouska i Německa podle něj úspěšně probíhá už dlouho, ale naše členství v unii tuto spolupráci v mnohém usnadní. Některé společné projekty už mají připraveny.

"Jedním z nich je podpora severo-jižního dopravního spojení, které společně s našimi sousedy v Horním a Dolním Rakousku podporujeme. Druhým významným projektem je projekt společného turistického využití území Šumavy, na kterém pracujeme také se všemi třemi našimi sousedními zeměmi Evropské unie, tedy Dolním Bavorskem, Horním a Dolním Rakouskem. Teď a v budoucnosti ho chceme realizovat."

Jihočeského hejtmana Jana Zahradníka však trochu mrzí, že se nepodařilo včas otevřít dalších devět hraničních přechodů s Rakouskem.

Český folklorní souborČeský folklorní soubor "My jsme udělali maximum, připravili jsme všechny podmínky, všechna souhlasná vyjádření. Náš pan ministr vnitra měl možnost svým rozhodnutím ty přechody dočasně otevřít, ale nestalo se tak zatím. My jsme je nyní otevřeli na tyto slavnosti v režimu několikadenního otevření. Já ale doufám a pevně věřím, že se ty přechody podaří v krátké budoucnosti otevřít, a ta hranice, která vlastně přestane existovat, se bude moci otevírat na více místech, než je tomu dosud."

Ve večerních hodinách pokračovaly oslavy na hraničním přechodu Přední Výtoň-Guglwald lidovou veselicí za účasti mnohých oficiálních představitelů, kteří se odpoledne setkali v Českých Budějovicích. Dominovalo však obecné veselí, hudba, tanec, prostě společná zábava nejen místních obyvatel Rakouska a Česka, vše v přímém přenosu rozhlasů obou zemí. O půlnoci pak za dob totality tak bedlivě střežené pohraničí rozsvětlil barevný ohňostroj.

01-05-2004