Počet soudních případů se dá snížit

22-06-2005

České soudy rozhodují zbytečně moc případů, tvrdí Pavel Štern, ředitel Probační a mediační služby. Soudy si přitom neustále stěžují na přetíženost a není výjimkou, že se případy vlečou několik let. V přeplněných věznicích je přes 19 tisíc lidí a změnu nepřineslo ani zavedení alternativních trestů. Probační a mediační služba nyní navrhuje snížení počtu soudních případů až o třetinu díky použití institut tzv. odklonu. Co tento pojem znamená? Na to se Zdeňka Kuchyňová zeptala právě Pavla Šterna.

"Odklon vlastně znamená možnost odklonit se od tradičního soudního řízení. To znamená, v zákonem vymezeném okruhu trestných činů lze trestní stíhání zastavit nebo přerušit, pokud pachatel splní určité podmínky: urovná škodu, omluví se poškozenému, prostě podnikne kroky, které směřují k tomu, že škoda bude vykompenzována. Společnost pak v zásadě netrvá na jakémsi přísnějším postihu. Proto se uplatní odklon. Naše trestní legislativa umožňuje dvě základní formy odklonu, což je paragraf 307 a paragraf 309. Jedna varianta je tzv. podmíněné zastavení trestního stíhání, a druhá je narovnání."

Které případy by jste před soud neposílal?

"Myslím si, že by se před soud nemusely dostávat zejména případy u lidí, kteří jsou tzv. prvostíháni, u kterých je splněn předpoklad, že trestná činnost, pro kterou jsou stíháni, nepřekračuje v horní hranici sazbu pěti let. Může se to týkat velké spousty mladistvých. Je to poměrně široký okruh trestných činů. A právě z toho byl odvozen můj odhad, že by to mohla být až třetina v rámci každoročního nápadu."

Mohou podle Vás za tuto situaci, kdy u soudu končí i drobné delikty, špatné zákony nebo jednotliví účastníci trestněprávního řízení?

"Asi nelze říci, že by za to mohly špatné zákony. Já myslím, že právní úprava o odklonech je zejména u podmíněného zastavení velmi progresivní. Spíše si myslím, že problém je v aplikaci těch ustanovení."

"Především si myslím, že kdyby bylo více pracovníků Probační a mediační služby, tak by mohli mnohem více přispět k uplatňování odklonů tím, že by pro ně vytvářeli podklady a podněty vůči státním zástupcům a soudcům. Také si myslím, že zejména na straně státních zástupců by uplatňování odklonů mohlo být i v současné situaci v mnohem vyšší míře."

Probační a mediační služba se ale v Česku potýká s příliš malým počtem pracovníků na tak rozsáhlou agendu. Jak nám řekl její ředitel Pavel Štern, pracuje u nich 238 lidí, kteří se musejí vyrovnat s obrovskou případovou zátěží. Od roku 2001 totiž evidují více než 80 tisíc případů, u nichž je vysoká pravděpodobnost použití institutu odklonu.

22-06-2005