Povodeň by už v Praze neměla napáchat škody

27-04-2005

Ani pětisetletá voda by už v Praze neměla napáchat závažnější škody. Stavbaři totiž dokončili další část protipovodňových zábran. Pražský magistrát zrychlil jejich výstavbu po katastrofální povodni v roce 2002, která ve městě napáchala škody za více než 25 miliard korun. Slavnostního předání protipovodňových zábran se zúčastnila Zdeňka Kuchyňová.

Aby byla iluze velké vody dokonalá, začalo krátce před slavnostním předáním protipovodňových zábran vydatně pršet. Kilometrový úsek má ochránit zejména Karlín, který povodeň postihla nejhůře. Jezera vody tu stála několik dní a došlo i ke zřícení domů. Jak uvedl stavbyvedoucí Pavel Vízner, zábrany se dají demontovat a neruší okolí.

"V době, kdy nehrozí povodeň, je na chodníku jenom ocelový dosedací práh a celá nadzemní část je demontovatelná. Bude se osazovat pouze v případě, kdy to povodňový stav bude vyžadovat."

Karlín je tímto okamžikem chráněn před pětisetletou vodu s rezervou třiceti centimetrů. Jak dodal primátor Prahy Pavel Bém, systém protipovodňové ochrany je však budován jako celek a ještě není úplně dokončen.

"Je to jedna liniová stavba a teprve v okamžiku, kdy dokončíme její poslední úsek, tak budeme moci říci: ano, hlavní město Praha je proti pětisetleté vodě chráněno. V této chvíli nám ještě schází přibližně 8 až 9 měsíců těch klíčových protipovodňových opatření, která budou chránit podstatnou část města a potom práce na periferních pražských místech. Tam předpokládáme dokončení v průběhu roku 2006."

Jak dlouho se zábrany budovaly a kolik protipovodňová opatření stojí?

"Budou stát přibližně 2 miliardy korun. Při srpnové povodni v roce 2002 fungoval jenom malý úsek mobilní protipovodňové ochrany mezi Novotného lávkou a Národním divadlem. Dnes můžeme říci: díky Bohu za to, že tomu tak bylo, protože byla uchráněna podstatná část Starého Města, tedy jedinečná historická památka, kterou město Praha má. Nicméně po srpnové povodni v roce 2002 začaly horečné přípravy na postupné vybudování celé liniové stavby. Ta se tedy buduje dva roky. Potřebujeme ještě 8 nebo 9 měsíců k tomu, abychom mohli říct, že je u svého konce."

Když srovnáte jiná evropská velkoměsta, která jsou ohrožena vodou a Prahu, jak je na tom hlavní město?

"Vzhledem k tomu, že Praha buduje svůj systém protipovodňové ochrany až na začátku 21. století a používá ty nejmodernější dostupné technologie, tak je systém protipovodňové ochrany mimořádně moderní a co je nejdůležitější, nabízí včasné varování. Máme počítačový model, na základě vstupních dat jsme schopni s velkou přesností modelovat, jak bude vypadat hladina Vltavy v Praze za deset hodin po zvýšení hladiny například na vltavských kaskádách. Nemělo by se už nikdy opakovat to, co se nám také přihodilo při srpnových povodních v roce 2002, kdy přece jenom ten krizový systém nefungoval díky absenci těch technologických vymožeností, které máme dnes, tak jak bychom si přáli."

27-04-2005