Pražský arcibiskup Dominik Duka k tradici Velikonoc

22-04-2011

Malovaná vejce, pomlázky, řehtačky a velikonoční koledování. Nebo také tři dny volna, hromadný odjezd z města na chaty a chalupy, zácpy na výpadovkách a hodinové fronty u pokladen v supermarketech. Tak pro většinu z nás zpravidla vypadají Velikonoce. Pražský arcibiskup a primas český Dominik Duka ale ve svém zamyšlení pro Český rozhlas říká, že Velikonoce jsou především největší církevní svátky. Právě teď, na Velký pátek, si věřící připomínají Kristovo ukřižování.

Pražský arcibiskup Dominik Duka sloužil v Praze mši na památku Večeře Páně s umýváním nohou apoštolům, foto: ČTKPražský arcibiskup Dominik Duka sloužil v Praze mši na památku Večeře Páně s umýváním nohou apoštolům, foto: ČTK "Lidová tradice, která je ozvěnou oné události ukřižování Krista, často nazývá pátek nešťastným dnem. V tento den křesťané stojí už po staletí v jakémsi bolestném údivu, když mají pohlédnout na Krista a jeho kříž."

Katolická církev tento den, jako jediný den v roce, neslaví mši s eucharistií. Věřící si připomínají hlavně Křížovou cestu.

"Protože si máme plně uvědomit, že vše, co se v našem životě odehrává v bohoslužbě, pramení v té události Velkého pátku, na kříži. Je to den, kdy Kristus naplnil svůj příslib ze Zeleného čtvrtka. Je to i den, kdy jsme svědky toho, že Kristus zůstává osamocený."

Foto: ČTKFoto: ČTK Velkopáteční pobožnost s Křížovou cestou probíhá odpoledne i ve Svatovítské katedrále. Tyto obřady se přitom v Praze konají i v cizích jazycích, ve španělštině, v angličtině a dokonce i ve vietnamštině. K připomínce Velkého pátku patří v křesťanské tradici i přísný půst:

"Velký pátek byl tedy vždy i dnem, kdy křesťané chtěli vyjádřit svůj soucit, svoji bolest. A to vyjadřovali určitým sebezáporem, tedy postem."

Foto: ČTKFoto: ČTK V další dny, především v neděli, na Boží hod velikonoční, jsou naopak církevní oslavy Zmrtvýchvstání Krista velmi slavnostní. A jak bude letošní Velikonoce slavit sám Dominik Duka, poprvé jako pražský arcibiskup? I to prozradil v telefonátu pro Český rozhlas:

"Já jsem se na tyto Velikonoce musel připravit, protože to jsou mé první Velikonoce v katedrále sv. Víta. A připravuji se na ně i v pohledu příprav na cyrilo-metodějské jubileum, protože Velikonoce jsou opravdu takovým velkým průsečíkem spirituality, duchovnosti i hudební krásy. A vlastně přivádějí účastníka bohoslužeb na místa, kde se Ježíšovy Velikonoce odehrály. Na Golgotu, ke kříži, k hrobu a pak k tomu slavnému Vzkříšení. A myslím, že počasí nám natolik přeje, že mohu opravdu popřát sluncem prozářené, krásné a požehnané Velikonoce toho roku. A také nám všem popřát, aby tyto Velikonoce přinesly určitý mír a klid."

22-04-2011