Premiéři Česka, Německa a Polska se sešli v Trojzemí

01-05-2004

Na styčném bodě tří zemí, České republiky, Polska a Německa, probíhají oslavy Rozšíření Evropské unie. O pulnoci z patku na sobotu spojil vsechny tri zeme ohnostroj. V sobotu před odletem do Irska sem pak zavítali i premiéři všech tří zemí. Na místě situaci sledoval kolega Vilém Faltýnek.

Zprava Leszek Miller, Gerhard Schröder, Vladimír Špidla a Günter Verheugen (Foto: CTK)Zprava Leszek Miller, Gerhard Schröder, Vladimír Špidla a Günter Verheugen (Foto: CTK) Před odletem do Irska na slavnostní ceremoniál se premiéři přistupujících zemí Leszek Miller a Vladimír Špidla společně s Gerhardem Schroderem zastavili na oslavě v česko německo polském pohraničí. Symbolicky přešli po mostě přes hraniční řeku Nisu a pronesli projevy občanům všech tří zemí. Premiér Špidla ve svém vystoupení zdůraznil, že rozšíření unie je definitivním překonáním důsledků druhé světové války.

"Stávajícími členskými zeměmi jsme občas vnímání jako nově vstupující do klubu, ale nejsou staré a nové země. Jsou pouze členské státy EU a pokud je něco starého a nového, potom stará Evropa byla Evropa nacionalismu, xenofobie, nenávisti a tisíců válek."

Také bývalý spolkový kancléř Helmut Kohl, který se na přípravě rozšíření unie během svého působení podílel, zdůraznil o den dříve mírový charakter unie. Evropskou unii přirovnal ke společnému domu, v němž platí domovní řád:

"Zůstáváme v Evropě, ať Italové, Němci nebo Francouzi, zůstáváme tu se vším, co vlastního do ní vnášíme. To jsou znalosti, schopnosti, ale mimochodem také předsudky. V tomto smyslu tedy zůstáváme pohromadě. Nejdůležitější je ale společný řád v tomto společném domě. To, že už nikdy nebude v Evropě panovat násilí. Násilí je naprosto vyloučeno. A to je železný zákon v tomto domovním řádu."

V trojmezí se sešla také řada regionálních a komunálních politiků., kteří důsledky přeshraniční spolupráce cítí silněji. Starosta severočeské obce Jindřichovice od Smrkem Petr Pávek tvrdí, že konkrétních pozitivních i negativních změn, které vstup v běžné každodenní práci přinese, je řada. Tématem dne je ale celkový pozitivní dopad.

"Vidím velké množství problémů, které nám připravila nepřipravenost země, nekompetence, zpoždění v přípravě. Nyní jsem naplněn vědomím, že Evropa skutečně posledních 60 let nezažila válku."

Řekl Radiu Praha Petr Pávek.

A jak se cítí v prvních minutách po rozšíření mladí návštěvníci Trojmezí? Je tu dobrá atmosféra, dobrá zábava. Unie je skvělá. Jak může být Polsko bez unie? Je to i úkol. Úkol pro obě strany. Tento den je myslím velmi významný, tím, že si lidé začínají rozumět.

"Není toho málo, co je za námi a není toho málo, co je ještě před námi. Před námi je obrovská příležitost, kterou využijeme jenom tehdy, půjdeme-li společně."

01-05-2004