Projekt Diplomaté bez pasů představí významné české a slovenské osobnosti

29-04-2004

Na dvě stovky českých a slovenských osobností, které se prosadily ve světě, představuje společnost Artforum Praha ve svém novém projektu Diplomaté bez pasů. Dosavadní výběr zahrnuje umělce, vědce, vojáky, vynálezce, cestovatele i sportovce, významné podnikatele i kněze, exulanty i osobnosti, které Česko nebo Slovensko neopustily. Na projektu s podtitulem Dějiny sebevědomí spolupracuje s Artforem i Národní muzeum v Praze. Ředitelky Historického muzea dr. Věry Přenosilové se Milena Štráfeldová zeptala na jeho konkrétní účast:

"Od loňského roku máme ve sbírkách mimořádný archiv pana docenta Prečana Československé dokumentační středisko, kde jsou k dispozici tisíce listů materiálu dokumentujících život významných, skutečně významných českých osobností žijících v exilu. Souběžně s tím v našem archivu máme uchované další osobní památky, jenom namátkou bych třeba zmínila pozůstalost Františka Palackého a Františka Ladislava Riegra. To jsou lidé, kteří byli mimořádně zajímaví v naší historii, a my můžeme ke konkrétních znalostem o nich přispět tím, jak jsme zpracovávali jejich fondy, jejich osobní památky a tím, co jsme se o nich dozvěděli."

Je tento projekt nějak časově vymezen? Řekněme od Praotce Čecha do současnosti, nebo se soustředí pouze na 19. a 20. století?

"Mělo by to být zhruba od doby, kterou dokážeme historicky nějakým způsobem doložit, to znamená od Cyrila a Metoděje. Pochopitelně období raného středověku je pro nás těžko dokumentovatelné, ale jsou jistě záležitosti, o kterých můžeme hovořit, jako Mistr Jan Hus, Jiřík z Poděbrad. Ale ta první etapa by měla představovat osobnosti, které se váží zejména k 19. a 20. století, tedy k té nám nejbližší historii."

A jaké budou ze strany Národního muzea výstupy tohoto projektu?

"V rámci našeho výstavního plánu připravujeme vedle těch velikých výstavních projektů i drobné výstavy, které nám právě přibližují různé osobnosti. Většinou se snažíme, aby výběr těch témat byl směrovaný k životním výročím anebo k výročím určitých událostí, ve kterých se tyto osobnosti nějakým způsobem prezentovaly. Nebudeme prezentovat všechny, kteří jsou v tomto programu, ale jistě řada z nich se v budoucnosti objeví na nějaké takové drobnější akci, anebo jakou součást velikého výstavního projektu. Tím prvním je připravovaná stálá expozice, která by měla být umístěna v Národním památníku na Vítkově a která bude představovat osobnosti české historie, právě ty, které se zasloužily o vznik našeho státu."

Kromě výstav budou osobnosti zařazené do projektu Diplomaté bez pasu prezentovány i v encyklopedii, vydavatelství Ringier jim bude věnovat prostor ve svých periodikách, Český rozhlas na stanici Praha připravuje dvaapadesátidílný cyklus pořadů a stejně rozsáhlý cyklus filmových dokumentů chystá v příštích dvou letech i Česká televize.

29-04-2004