Rodinná politika by měla umožnit volitelnost

11-03-2005

Ministerstvo práce a sociálních věcí představilo Národní zprávu o rodině. Podle ní se demografický vývoj posledních let, především pokles sňatků a porodnosti, nepříznivě odráží ve věkové struktuře obyvatelstva a má vážné důsledky pro rozvoj společnosti a státu. Na základě zprávy bude proto vypracována státní koncepce rodinné politiky. Jak by měla vypadat?

Státní koncepce rodinné politiky musí vycházet ze specifických tradic české rodiny. Podle odborníků se v zahraničí protikladné postupy shodují v konečném výsledku často právě proto, že každá země vychází z jiných zvyklostí a platí v ní něco jiného. Přičemž rodina patří k oblastem nejvíce tradičním, kde se zvyky a postoje předávají mezigeneračně. Koncepce státní rodinné politiky, jejíž návrh připravuje ministerstvo práce a sociálních věcí, proto musí obsahovat originální český přístup k rodině.

"Nejdůležitější úkol je, aby vznikla alespoň v zárodečné formě jakási prorodinná atmosféra ve společnosti. U nás bohužel je v tomhle směru určitý deficit, protože poddstatně převládají zprávy referující o nedostatcích rodiny. O tom, jak rodiny selhávají, o tom, jak se rozpadají, jak nefungují, jak nevznikají a podobně. Potřebujeme ve společnosti stimulovat hlas, diskusi, diskurz, na podporu významu rodiny."

Říká Josef Zeman z Národního centra pro rodinu, které koncepci rodinné politiky připravuje. Vládě by měla být předložena v srpnu letošního roku. Podle Josefa Zemana je rodina nenahraditelná především v socializaci dítětě a jako stálá emoční opora každého člověka. Vzbudit o toto zájem je podle Zemana prvním úkolem koncepce.

Zpráva o rodině je prvním souhrnným materiálem od roku 1989. Náměstek ministra sociálních věcí Marián Hošek shrnuje základní proměnu rodiny během tohoto období:

"Nastaly mnohé prvky, které rodinu ovlivnily: otevřený prostor pro aktivity od studia až po cestování, změna způsobu trhu s byty, dále vzorce chování, které jsme velmi rychle přijímali ze západní evropy, takže ta změna je dost prudká a promítá se do oblasti demografické, do oblasti uzavírání manželství, rozvodovosti, rození dětí mimo rodinu, ale taky zvýšená kriminalita atd."

V čem vidí hlavní problém Michaela Marksová-Tominová, ředitelka odboru rodinné politiky a sociální práce ministerstva?

"V současné době existuje tolik podnětů, tolik možností, že rodina není tím hlavním lákadlem. Druhá věc, protože přece jenom děti rodí ženy, to asi nezměníme, že se dnešní mladé ženy bojí, že když budou mít dítě, tak se jejich další podmínky zhorší."

Originalita české koncepce by měla být ve volitelnosti. Měly by existovat spektrum možností, jak rodinné, pracovní i veřejné povinnosti. Jednou z nedobrých tradic je zaměstnávání žena na celé pracovní úvazky. To je věc v Evropě ojedinělá, tvrdí Josef Zeman z Národního centra pro rodinu. Podle něj ale musí koncepce zahrnout také všechny ostatní oblasti života.

"Musí to být jak v bydlení, tak ve slučitelnosti rodinných a rodičovských funkcí (s ostatními), tak v oblasti vzdělávání, v rodinné možnosti trávení volného času, rodinné participace na kultuře, na sportu atd. Podstatné je, že ta koncepce musí být komplexní," říká autor budoucího návrhu státní rodinné koncepce Josef Zeman.

11-03-2005