Světový den zdraví letos zaměřen na péči o matku a dítě

05-04-2005

Už od roku 1950 je 7. duben oslavován jako Světový den zdraví. Jeho cílem je zvýšit všeobecné povědomí o specifické zdravotní oblasti, na kterou se v daném roce zaměřuje Světová zdravotnická organizace (WHO). Na to, která oblast byla vybrána pro rok 2005, se Josef Kubeczka zeptal vedoucí kanceláře Světové zdravotnické organizace v České republice Aleny Šteflové.

"Ten letošní rok má ve svém mottu: Važme si každé matky a dítěte! Je to téma hodně široké a zřejmě všichni cítíme, že je spíše orientováno do rozvojového světa, do třetích zemí. Nicméně i v České republice určitě toto téma stojí za zamyšlení a i přes jisté parametry a indikátory, které velice pozitivně hodnotí celý náš systém péče o matku a dítě, je určitě řada oblastí, ve kterých se můžeme nějakým způsobem ještě vylepšit a můžeme o nich hovořit."

Světová zdravotnická organizace vydala zprávu, která hodnotí stav v oblasti péče o matky a dětí. Můžete z ní uvést nějaká stěžejní čísla?

"Ta jsou alarmující! Zpráva uvádí, že 10,6 milionů dětí umírá ročně před dovršením pátého roku svého života a půl milionu žen umírá při porodu. To nutí k jakémusi soustředěnému tlaku a mobilizaci mezinárodních sil těmto číslům nějakým způsobem zamezit. Je to určitě dáno zejména nedostatkem a nedostupností odborné zdravotní péče, která musí být zahájena už před těhotenstvím, pokračovat v době těhotenství, pak odborné vedení porodu a následně péče o novorozence a dítě po celý jeho život."

V České republice jsou podmínky vytvořené pro matky a děti přece jen na trochu jiné úrovni. Přesto i u nás je letošní zaměření Světového dne zdraví stejné. Proč?

"Vždy je co zlepšovat. Domnívám se, že ten systém péče, pravidelných preventivních prohlídek i četnost návštěv jak žen těhotných, tak i potom pravidelné prohlídky dětí u svých vybraných lékařů to je něco, co nám opravdu svět může závidět. Například četnost návštěv u lékaře v době těhotenství 13,5 je mimořádně vysoký počet odborného pohledu, který je našim těhotným nebo následně matkám věnován. Nicméně jsou tu otázky kojení nebo navrácení se k tomuto přirozenému způsobu výživy je například něco, co se nám zatím ne tak úplně zcela daří a čísla už zase vypovídají o něčem jiném."

Pomáhá české zdravotnictví právě v oblasti péče o matky a dětí rozvojovým zemím, kde podmínky pro ně nejsou na takové úrovni jako u nás?

"Určitě. Já myslím, že Česká republika i vydobyla veliké renomé zejména v oblasti prevence infekčních onemocnění a náš imunizační program je skutečně považován za nejlepší na světě. Příčiny těch úmrtí dětí, o nichž jsem před chvíli hovořila, jsou vlastně hodně způsobeny infekčními chorobami. Česká republika se zapojuje do různých světových programů zaměřených na boj s těmito chorobami. Během návštěvy generálního ředitele Světové zdravotnické organizace pana doktora Leeho Jongwooka v květnu minulého roku jsme také představili naše odborné týmy, které jsou připraveny pomáhat. Nabízíme i svou pomoc výukovou a naši experti jsou opravdu připraveni jít do zemí, které prostě tuto pomoc potřebují."

O letošním zaměření Světového dne zdraví hovořila vedoucí kanceláře Světové zdravotnické organizace v České republice Alena Šteflová.

05-04-2005